White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Wat wordt bedoeld met de term ”vliegende apen” in narcisme?

  ”Vliegende apen” in narcisme is slechts één terminologie in een woordenboek van vele!

  De boze heks

  Als kind hebben velen de film “The Wizard of Oz” gezien. In deze film voerden de vliegende apen, dienaren van de boze heks van het westen, al het vuile werk voor haar uit. De heks liet alle onaangename taken over aan haar apen, waaronder het verspreiden van leugens en over het algemeen het vuile werk opknappen voor de narcist.

  In dit voorbeeld is de narcist natuurlijk de boze heks.

  Vliegende apen

  Bij een narcistische persoonlijkheidsstoornis gebruikt een narcist postduiven of “vliegende apen” die vaak verstrikt raken in een web van drama en bedrog. Zij maken verder deel uit van het sluwe plan van de narcist. Vaak is de narcist van plan om het leven van zijn doelwit te ontwrichten door leugens te verspreiden. Daarnaast ook door gaslighting-technieken te gebruiken, schuldgevoelens aan te wakkeren en het slachtoffer te spelen.

  Emotionele mishandeling

  De vliegende aap in narcisme is slechts een pion van de narcist om te krijgen wat hij of zij wil van anderen. Dit kan een ex-echtgenoot, vriend, collega, broer, zus, of kind zijn.

  Tijdens deze fase zetten zowel de narcist als de narcistische vliegende apen hun gedrag voort door leugens te verspreiden, openlijke agressietactieken te gebruiken en aanzienlijke schuldgevoelens op te wekken. Met als doel de andere partij zich zwak en weerloos te laten voelen.

  Het vuile werk van de narcist

  Iedereen kan het slachtoffer worden van de vliegende aap van een narcist. De narcist lijkt geen onderscheid te maken bij het kiezen van personen om zijn of haar vuile werk op te knappen. Of het nu gaat om familieleden, vrienden van de narcist, goede vrienden van het slachtoffer of derden, niemand ontsnapt aan de klauwen van een narcist met een missie!

  Vliegende apen van narcisten

  Narcist

  Narcisten vinden het prettig om ten minste één aap in hun team te hebben, omdat dit hen voorziet van de narcistische voorraad die ze nodig hebben. Dit maakt deel uit van de kenmerken van de narcistische persoonlijkheidsstoornis. De vliegende aap verdedigt vaak de narcist, verspreidt roddels, vecht voor de narcist en helpt zelfs met het zwartmaken van slachtoffers die tegen de narcist zijn ingegaan.

  Bovenhand

  Een andere reden om vliegende apen in te zetten bij het zwartmaken, is het verkrijgen van een gevoel van eigenwaarde en superioriteit.

  De leugens van de narcist

  Narcisten hebben van nature een zeer laag zelfbeeld en vaak een zwak identiteitsgevoel. Dat lege gevoel moet vaak worden aangevuld, meestal door anderen te vernederen om zichzelf boven hen te voelen staan.

  Donkere kant

  Het hebben van vliegende apen maakt de narcist vrolijk. Het geeft ze een gevoel van eigenwaarde en superioriteit. Dit aangezien ze zich verheven voelen boven degenen die betrokken raken in het chaotische drama. Dit geldt eveneens voor de slachtoffers van zowel de narcist als de vliegende apen.

  In de cirkel van chaos zal de narcist beweren onschuldig te zijn, terwijl het slachtoffer als de slechterik wordt neergezet. Het is een machtsspel dat vaak werkt als de narcist en zijn vliegende apen de grenzen en zwakke punten van het slachtoffer blijven schenden.

  We’re here to help

  Let’s talk

  Call now for a totally confidential, no-obligation conversation with one of our professionals.

  Sociale kringen

  Narcisten betrekken vaak vliegende apen uit hun naaste kring, waaronder familieleden, goede vrienden of anderen die niet tot hun directe sociale kring behoren. Soms werven ze andere narcisten.

  Sommige narcisten kunnen familieleden tegen elkaar uitspelen, zoals broers, zussen en ouders. Zelfs een goede vriend die niet geïnteresseerd is in drama kan ten prooi vallen aan de narcist.

  Een van de belangrijkste doeleinden van narcisten is om de energie van hun tegenstander af te tappen. Dit zodat het welzijn van hun slachtoffer wordt aangetast.

  Het masker van de narcist

  Het masker van de narcist

  De narcist gebruikt veel tactieken om mensen in zijn klauwen te lokken. Enkele van deze psychologische technieken zijn:

  Wees uiterst voorzichtig als u het vermoeden heeft dat u te maken heeft met een narcist. Vooral omdat narcisten hun slachtoffers in het begin van de ontmoeting overspoelen met overdreven lof en bewondering. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat hun slachtoffers klaar zijn voor de volgende fase van onderwaardering, maar niet voordat ze verslaafd zijn geraakt aan de lovende en extreme liefdesgevoelens!

  Missie volbracht

  Narcisme beperkt zich niet alleen tot dynamieken binnen familie- en vriendenkringen. Ook politieke leiders en mensen in machts- en gezagsposities kunnen vatbaar zijn voor narcistische trekken. Invloedrijke leiders zoals Donald Trump (en andere vergelijkbare gevallen) worden vaak als narcisten beschouwd. Dit kan komen doordat mensen zoals Trump niet bekendstaan om vast te houden aan de gebruikelijke gang van zaken!

  Waarom worden mensen vliegende apen?

  Mensen die worden zoals de apen in de wizard of oz zijn vaak goede mensen met de juiste bedoelingen. Echter raken ze op de een of andere manier verstrikt in de chaotische puinhoop van het narcistische drama.

  Apen

  Vliegende apen geloven vaak dat ze de belangen van beide partijen behartigen en zijn overtuigd dat het de moeite waard is om de giftige relaties van de narcist te redden. Mensen die het vuile werk voor de narcist opknappen zijn zich vaak niet bewust van de manipulatie. Vliegende apen zetten zich extra in om behulpzaam te zijn door de sterke punten van de narcisten te bepleiten. Tegelijkertijd streven ze ernaar objectief te blijven wanneer slachtoffers zichzelf verdedigen of niet meer reageren.

  Populaire psychologie

  Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om door nieuwsfeeds op sociale media te scrollen zonder minstens één artikel over narcisme tegen te komen. Narcisme is het belangrijkste gespreksonderwerp geworden binnen de populaire psychologie. Alhoewel de wortels van de narcistische persoonlijkheidsstoornis al ver terug gaan in de Freudiaanse psychologie.

  Onderzoekers ontdekten verschillende redenen waarom mensen vliegende apen worden van narcisten. Deze houden in:

  • De behoefte aan zelfbehoud en bescherming – dit komt vaak voor wanneer een vliegende aap bang of geïntimideerd is door de narcist. Ze verkiezen vaak aan de “goede kant” van de narcist te staan dan tegen hem in te gaan.
  • Een zwak zelfgevoel – in dit geval heeft de persoon waarschijnlijk jaren van emotioneel misbruik door toedoen van de narcist doorstaan. Hierdoor is er een diepgaand zwak gevoel van identiteit en onafhankelijkheid. De invloed van de narcist is zo sterk dat de persoon veel minder goed in staat is om goed van kwaad te onderscheiden.
  • Genieten van het drama – helaas genieten sommige vliegende apen van het drama van de narcist en de adrenalinestoot die daarmee gepaard gaat. De leugens, het bedrog en het manipulatieve spel zijn aantrekkelijk voor mensen die gedijen op drama. Daarom wordt hij of zij de rechterhand van de narcist.
  • De neiging om de narcist te redden – veel mensen, vooral degene met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, hebben een sterke behoefte om mensen te “redden” of te helpen door ze te verdedigen. Dit komt allemaal ten goede aan de narcist, die de neiging heeft om anderen de schuld te geven van wat er mis is gegaan in zijn of haar leven. De “reddersrol” helpt de afhankelijke persoonlijkheid omdat die zich daardoor gewaardeerd en gewild voelt.

  Mentale gezondheid

  Wanneer mensen het vermoeden hebben dat ze onbedoeld zijn ingeschakeld als vliegende aap, is een van de eerste stappen om hun rol zo nauwkeurig mogelijk te evalueren.

  Een narcist neemt vaak zoveel mogelijk van iemands energie. Daarom is het cruciaal dat mensen die verstrikt zijn geraakt in de chaotische puinhoop een paar stappen terug doen en nadenken over wat hun volgende acties zullen zijn.

  De Grey Rock

  Vaak zijn tactieken zoals ‘grey rocking‘ zeer effectief, want hoe minder iemand reageert op het drama van de narcist, hoe beter. In wezen is ‘grey rocking’ een techniek. Het slachtoffer van een narcist gebruikt dit om zo saai mogelijk over te komen en niet te reageren op de uitlokking van de narcist. Zo wordt het slachtoffer van de narcist zo saai als een grijze steen.

  Onthoud dat narcisten goed gedijen bij drama en conflicten. Hoe minder ontvankelijk iemand is, hoe meer verveeld een narcist uiteindelijk raakt, voordat hij naar zijn volgende slachtoffer gaat.

  Hulp vragen

  Als u vermoedt dat u slachtoffer bent van narcistisch misbruik, neem contact op met een van onze specialisten. Wij kunnen u helpen!