White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Drugsverslaving

  Wat is drugsverslaving?

  Drugsverslaving, ook wel middelengebruiksstoornis genoemd, houdt het onvermogen in om het gebruik van middelen onder controle te houden of te matigen, ondanks de negatieve gevolgen die worden ondervonden.

  Het komt voor wanneer een persoon excessief en herhaaldelijk drugs gebruikt, tot het punt dat hij er afhankelijk van wordt en het gevoel krijgt dat hij niet zonder kan.

  Drugsverslaving is een psychische aandoening en een complexe, chronische hersenaandoening die wordt gekenmerkt door:

  • dwangmatig zoeken naar drugs
  • voortgezet drugsgebruik ondanks schadelijke gevolgen
  • langdurige veranderingen in de structuur en het functioneren van de hersenen
  • lichamelijke ontwenningsverschijnselen als het drugsgebruik wordt verminderd of gestopt.

  Een verslaving begint vaak met experimenteel gebruik van recreatieve drugs in sociale situaties, maar het kan ook beginnen met blootstelling aan voorgeschreven (of vrij verkrijgbare) medicijnen. De medicijnen kunnen worden gebruikt (of misbruikt) om plezier te produceren, stress te verlichten en / of de realiteit te veranderen of eraan te ontsnappen.

  Bij voortdurend gebruik wordt ons vermogen om zelfbeheersing uit te oefenen ernstig aangetast. Hersenbeeldvormingsonderzoeken, van mensen die verslaafd zijn aan drugs, laten fysieke veranderingen zien in hersengebieden die cruciaal zijn voor besluitvorming, oordeel, geheugen, leren en gedragscontrole. Deze veranderingen veranderen de manier waarop onze hersenen werken, wat leidt tot het dwangmatige en destructieve gedrag dat vaak wordt geassocieerd met drugsverslaving.

  Zonder behandeling kan een drugsverslaving snel een zeer ernstig probleem worden dat alle aspecten van ons leven treft. Het kan verwoestende gevolgen hebben voor ons werk, gezinsleven, relaties, gezondheid en algehele kwaliteit van leven. Een fatale overdosis is ook mogelijk met veel veelgebruikte medicijnen.

  Het is heel gebruikelijk dat naast drugsverslaving gelijktijdig voorkomende psychische stoornissen voorkomen, zoals:

  • ongerustheid aandoeningen
  • matig tot ernstig depressie
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • stemmingsstoornissen
  • schizofrenie.

  In veel gevallen verschijnen de symptomen van de psychische stoornis als eerste en worden medicijnen gebruikt om die symptomen te ‘behandelen’, ofwel zelfmedicatie. In andere gevallen komt de drugsverslaving op de eerste plaats en ontstaan er psychische problemen als gevolg van chronisch drugsgebruik, aangezien de medicijnen de hersenstructuur en -functie in de loop van de tijd veranderen.

  Er is geen remedie bekend voor drugsverslaving, maar het kan worden beheerd en behandeld. Op bewijs gebaseerde behandelprogramma’s, onder specialistische supervisie, vergroten onze kansen op volledig herstel en het herwinnen van controle over ons leven aanzienlijk.

  Waar gelijktijdig voorkomende aandoeningen aanwezig zijn, zal een dubbel-diagnose behandelprogramma de kwaliteit en effectiviteit van herstel en het voorkomen van terugval verhogen. Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is om gelijktijdig voorkomende aandoeningen tegelijk te behandelen.

  Aan welke soorten drugs kunnen mensen verslaafd raken?

  Een van de redenen dat drugsverslaving zo complex is, is dat mensen verslaafd kunnen raken aan een grote verscheidenheid aan stoffen, en hun effecten op elk individu kunnen variëren.

  De meest gebruikte medicijnen, waaraan mensen verslaafd kunnen raken, zijn onder meer:

  • Depressiva (bijv. alcohol, benzodiazepinen, kalmerende middelen, Xanax, Valium)
  • Stimulerende middelen (bijv. amfetaminen, cocaïne, methamfetamine, ecstasy / MDMA)
  • Opioïden (krachtige pijnstillers, zoals heroïne, morfine, codeïne, Vicodin)
  • Cannabinoïden (bijv. marihuana, hasj, K2 / specerij)
  • Inhaleermiddelen (bijv. reinigingsvloeistoffen, lijmen en oplosmiddelen, spuitbussen, lachgas)
  • Hallucinogenen (bijv. LSD / zuur, PCP, ketamine, paddenstoelen)
  • Anabolische steroïden (bijv. oxandrin, stanozol)
  • Voorgeschreven medicijnen
  • Zelfzorggeneesmiddelen (bijv. dieetpillen, slaapmiddelen, verkoudheids- en griepremedies)

  Wat is polydrugsgebruik?

  Het mengen van medicijnen of het samen gebruiken van meerdere medicijnen staat bekend als polydrugsgebruik. Het komt vaak voor bij mensen die zelfmedicatie proberen te nemen. Redenen voor polydrugsgebruik zijn onder meer:

  • het kan de plezierige effecten van een individueel medicijn versterken of verlengen
  • het kan helpen om de negatieve effecten van individuele medicijnen in evenwicht te brengen of te beheersen
  • het kan gewilde effecten vervangen.

  Het op deze manier combineren van medicijnen is buitengewoon gevaarlijk en brengt extra risico’s met zich mee. De effecten van de combinatie van afzonderlijke geneesmiddelen kunnen buitengewoon onvoorspelbaar zijn.

  Van polydrugsgebruik is bekend dat het de belonende effecten van medicijnen in de hersenen vermenigvuldigt, waardoor de kans op verslaving aanzienlijk toeneemt.

  Polydrugsgebruik levert specifieke belemmeringen op voor herstel, maar deze zijn niet onoverkomelijk. Met de juiste behandeling kunnen we de kennis, het vertrouwen en de praktische vaardigheden opdoen om onszelf van verslaving te bevrijden en een stabieler en bevredigender leven te creëren.

  Wat zijn de stadia van drugsverslaving?

  Mensen die verslaafd raken aan drugs, doorlopen doorgaans voorspelbare stadia. Als we ons bewust zijn van deze stadia, kunnen we een probleem beter herkennen en vroeg of laat hulp zoeken.

  1. Experimenteren
  2. Regelmatig gebruik
  3. Probleem of riskant gebruik
  4. Afhankelijkheid
  5. Verslaving

  Niet iedereen die drugs probeert, wordt regelmatige gebruikers en doorloopt deze fasen. Er is een breed scala aan factoren betrokken bij het al dan niet verslaafd raken van een persoon, waaronder genetica, persoonlijkheidskenmerken, familiegeschiedenis en persoonlijke omstandigheden. De kenmerken van het gebruikte medicijntype zullen ook een verschil maken voor de uitkomst.

  De ervaring van elke persoon is uniek, maar als we de symptomen zo vroeg mogelijk herkennen en professionele hulp zoeken, zullen onze kansen om de schade ongedaan te maken en volledig te herstellen aanzienlijk toenemen.

  Wat zijn de oorzaken van drugsverslaving?

  Hoewel de redenen om drugs te gebruiken van persoon tot persoon verschillen, is het gebruikelijk dat mensen recreatief drugs gaan gebruiken, experimenteren, ‘ontsnappen’ of pijn maskeren. In veel gevallen kan het begin van drugsgebruik te wijten zijn aan onbehandelde psychische problemen, zoals depressie of ongerustheid.

  Niet iedereen die drugs gebruikt, zal verslaafd raken. Drugsverslaving is een zeer complexe aandoening en er is geen enkele oorzaak die kan worden gebruikt om te voorspellen of iemand verslaafd zal raken of niet. Er zijn echter verschillende risicofactoren bekend die een rol spelen bij de ontwikkeling van stoornissen in het gebruik van middelen, waaronder:

  • Biologische factoren
   • genetische kwetsbaarheid
   • psychologische kwetsbaarheid
   • geslacht.
  • Psychologische factoren
   • persoonlijkheidskenmerken, zoals een hoge impulsiviteit en sensatie zoeken of een laag zelfbeeld
   • onderliggende psychische problemen, zoals depressie​ ongerustheid of PTSD.
  • Contextuele factoren
   • familiegeschiedenis van middelenmisbruik en / of verslaving
   • slechte copingvaardigheden of gebrek aan sociale ondersteuningsstructuur
   • geschiedenis van trauma / kindermishandeling
   • sociale druk, bijvoorbeeld middelengebruik onder leeftijdsgenoten, ervaren als ‘normaal gedrag’
   • spanning, zoals een plotselinge verandering van leven, verlies van baan, ernstige ziekte, overlijden van een dierbare of financiële druk.
  • Sociaal-culturele of omgevingsfactoren
   • gemakkelijke toegang tot stoffen
   • lage sociaaleconomische status of armoede in de gemeenschap
   • media-invloed.

  De kenmerken van de drugssoort zelf zullen ook een rol spelen bij het al dan niet verslaafd raken van een persoon. Bepaalde drugs, zoals heroïne, cocaïne en pijnstillers, kunnen bijvoorbeeld extreem snel verslavingen veroorzaken.

  Door ondersteuning en behandeling te zoeken om de oorzaak van onze verslaving te achterhalen en eventuele gelijktijdige stoornissen aan te pakken, is het mogelijk om te herstellen en te genieten van langdurige nuchterheid en welzijn.

  Wat zijn de effecten van drugsverslaving?

  Langdurige drugsverslaving interfereert met bijna elk orgaan in het menselijk lichaam, naast het veranderen van de chemie en functie van de hersenen. Verschillende medicijnen hebben verschillende schadelijke effecten, maar enkele van de meest voorkomende effecten van een stoornis in het gebruik van middelen zijn onder meer:

  Fysiek

  • beschadigd immuunsysteem, waardoor de vatbaarheid voor ziekte en infectie toeneemt
  • hartaandoeningen, waaronder ingeklapte aderen en hartaanvallen
  • misselijkheid, braken en buikpijn / gastro-intestinale schade
  • leverschade / leverfalen
  • nierbeschadiging / nierfalen
  • longziekte
  • toevallen, beroertes en hersenschade
  • ontwenningsverschijnselen als het medicijn wordt verminderd of gestopt
  • fatale overdosis.

  Mentaal

  • veranderingen in geheugen en leren
  • verminderde concentratie en beslissingsvermogen
  • veranderingen in de hersenen kunnen geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaken (of verergeren), zoals depressie en ongerustheid
  • permanente hersenschade.

  Sociaal en gedragsmatig

  • afname van de prestaties op het werk / verlies van werkgelegenheid
  • sociale of recreatieve activiteiten opgegeven of verminderd
  • stemmingswisselingen
  • sociale terugtrekking
  • relatieproblemen / scheiding
  • moeite met het handhaven van persoonlijke hygiëne
  • opsluiting
  • dakloos
  • juridische / financiële problemen
  • verhoogde impulsiviteit en risicovol gedrag, inclusief onbeschermde seks.

  Het is belangrijk om te erkennen dat zonder deskundige hulp en ondersteuning de effecten van drugsverslaving steeds erger zullen worden, wat zal resulteren in een negatieve impact op alle aspecten van ons leven. Veel van de effecten kunnen worden teruggedraaid of geminimaliseerd door nuchter te worden. De beste manier om blijvende schade te voorkomen, is door zo snel mogelijk professionele hulp in te schakelen, de verslaving te boven te komen en onze kansen op herstel op de lange termijn te vergroten.

  Drugsverslaving behandelen

  Drugsverslaving is een chronische ziekte, maar kan met succes worden behandeld. Door de complexe aard van de ziekte en de vele variabelen die bij elk individueel geval betrokken zijn, is er niet één behandelaanpak die voor alle verslaafden werkt.

  Onderzoek toont aan dat het combineren van gepersonaliseerde gedragstherapie met medicijnen de behandelingsaanpak is die het meest waarschijnlijk zorgt voor een succesvol herstel. Deze combinatie, bekend als medicatieondersteunde behandeling, is afgestemd op de patronen van drugsgebruik en drugsgerelateerde medische, psychiatrische, omgevings- en sociale problemen van elk individu.

  • Gedragstherapie en counseling
  • Evaluatie en behandeling van gelijktijdig voorkomende psychische problemen
  • Medicatie en medicamenteuze behandeling
  • Maatschappelijke hulp
  • Follow-up op lange termijn om terugval te voorkomen.

  De tijd die nodig is voor een verslavingsbehandeling is afhankelijk van veel factoren, waaronder de ernst van onze aandoening, het soort middelen waaraan we verslaafd zijn en de aanwezigheid van gelijktijdige psychische stoornissen.

  Behandeling van drugsverslaving in White River Manor

  Door middel van gemengde therapeutische methoden, een strategische benadering en personeel met tientallen jaren ervaring, biedt White River Manor de setting, middelen en instrumenten die nodig zijn voor een volledig, succesvol herstel.

  Door een combinatie van traditionele methoden, oude filosofie en hypermoderne wetenschap te gebruiken, behandelt het team van White River Manor de hele persona en niet alleen de verslaving. Deze holistische benadering zorgt voor een diepe transformationele genezing en een volledig herstel.

  We begrijpen dat herstel een levenslang streven is naar het opbouwen van positieve gewoonten, het behouden van mentaal welzijn en het vermijden van triggers, daarom nemen we ook een volledig nazorg plan om u na de behandeling te ondersteunen.

  Toegeven dat u een probleem heeft en besluiten om professionele hulp in te schakelen, is de eerste stap om een beter en meer voldoening schenkend leven op te bouwen.

  Als u worstelt met een drugsverslaving, of als u zich zorgen maakt over een dierbare, alstublieft neem contact op om over behandelingsopties te praten. We zijn er voor u en klaar om te helpen.