White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Stressbehandeling

  Wat is stress?

  Stress is de automatische reactie van ons lichaam op elke handeling of situatie die speciale fysieke of psychologische eisen aan ons stelt en die ons evenwicht zou kunnen verstoren. Deze omvatten nieuwe of onverwachte gebeurtenissen, situaties die ons gevoel van eigenwaarde bedreigen, of dingen waarvan we denken dat we er weinig of geen controle over hebben.

  Wanneer we iets tegenkomen dat een bedreiging voor ons welzijn lijkt te zijn, treedt dit automatische overlevingsmechanisme in werking. Het zorgt voor fysieke veranderingen in ons lichaam, waaronder de productie van stresshormonen, die de ‘vecht of vlucht’-reactie veroorzaken. De stressreactie wordt niet alleen veroorzaakt door druksituaties of gebeurtenissen, maar kan ook worden geactiveerd door onze perceptie van, of emotionele reactie op, een situatie of gebeurtenis, zelfs als het niet echt een bedreiging voor ons is.

  De stressreactie is bedoeld om ons alert, gemotiveerd en veilig te houden totdat het ‘gevaar’ voorbij is. Het is een normale en gezonde reactie, en soms zelfs essentieel om te overleven. Het kan ons helpen om door situaties heen te komen die uitdagend, eng of intens zijn.

  Stressoren kunnen positief of negatief zijn:

  • Eustress, of positieve stress, kan motiverend, stimulerend en nuttig zijn (bijv. Bij het starten van een nieuwe baan, trouwen, krijgen van een kind, verhuizen, met pensioen gaan, op vakantie gaan).
  • Leed, of negatieve stress, kan extreem, overweldigend zijn en ons het gevoel geven dat we de controle over ons hebben verloren (bijv. Verlies van een dierbare, scheiding, letsel of ziekte, misbruik of verwaarlozing, financiële problemen, werkloosheid).

  Wat voor soort stress we ook hebben, ons lichaam keert meestal terug naar een rusttoestand nadat de stressreactie zijn werk heeft gedaan, zonder blijvende negatieve effecten.

  Er zijn echter momenten waarop onze stressreactie herhaaldelijk wordt geactiveerd, of gedurende langere tijd aanhoudt en we worden vastgehouden in een permanente staat van ‘vechten of vluchten’. In plaats van dat dit nuttig is, zal het verhoogde of langdurige stressniveau ons ziek en overweldigd doen voelen en ons niet in staat stellen om hiermee om te gaan. Een dergelijke negatieve stressreactie kan grote problemen veroorzaken en een reeks fysieke, mentale en emotionele gezondheidsproblemen veroorzaken.

  Factoren die kunnen bijdragen aan negatieve stressreacties zijn onder meer:

  • Milieu (bijv. Werk / huis / sociale druk)
  • Levensstijl (bijv. Slechte slaap / slechte voeding / substantie gebruik​ verslavingen verwerken​
  • Emotionele en persoonlijke problemen (bijv. Relatieproblemen)
  • Financiële problemen
  • Lichamelijke aandoeningen of een slechte gezondheid.

  Wat bijdraagt aan stress kan enorm verschillen van persoon tot persoon. Iets dat voor de ene persoon buitengewoon stressvol is, wordt misschien niet eens geregistreerd in het leven van een ander. Afhankelijk van hoe vaak of hoe lang de ‘vecht of vlucht’-reactie ‘aan’ is, zal bepalen hoe ernstig we worden beïnvloed.

  Stress is geen psychiatrische diagnose, maar het is nauw verbonden met onze geestelijke gezondheid. Wanneer ‘stress’ in klinische zin wordt gebruikt, verwijst het naar een situatie of gebeurtenis die ongemak en angst veroorzaakt, die kan leiden tot (of verergering van) geestelijke gezondheidsproblemen, zoals ongerustheid en depressie.

  Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat de langdurige activering van de stressreactie het interne evenwicht van het lichaam verstoort, wat kan bijdragen aan een reeks lichamelijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, chronische vermoeidheid en aandoeningen van het immuunsysteem.

  Een extra complicatie kan optreden wanneer mensen onder stress middelengebruik of ander gedrag vertonen om hen te helpen de symptomen van stress het hoofd te bieden en te verlichten. Deze kunnen zijn: drugs​ alcohol en een reeks van verslavingen verwerken zoals gokken, winkelen, seks en internetgebruik. Hoewel deze activiteiten enige tijdelijke verlichting kunnen bieden, houden ze het lichaam ook in een gestreste toestand en veroorzaken ze op de langere termijn meer problemen.

  Zonder professionele hulp kan onbehandelde stress snel omslaan in een ernstige ziekte. Het is van vitaal belang dat we ondersteuning zoeken om te leren omgaan met externe druk en interne emotionele veerkracht te ontwikkelen. Op deze manier kunnen we beginnen onze stressniveaus effectief te beheersen en ons welzijn te behouden, zodat we kunnen genieten van een gezond en gelukkig leven.

  Wat zijn de verschillende soorten stress?

  De meeste mensen beschouwen stress als emotioneel, maar er zijn eigenlijk verschillende soorten stress, waaronder: fysiek, emotioneel, traumatisch en chemisch.

  Ons lichaam kan fysiek het verschil tussen soorten stressoren niet onderscheiden en zal daarom in primitieve zin op dezelfde manier reageren op alles wat als ‘dreigend gevaar’ wordt gezien, de ‘vecht of vlucht’-reactie. Gezien het aantal potentiële stressfactoren waarmee we dagelijks worden geconfronteerd, is het duidelijk om te zien hoe gemakkelijk de interne balans en stabiliteit van ons lichaam kunnen worden verstoord.

  • Lichamelijke stress
  • Emotionele stress
  • Traumatische stress
  • Chemische stress

  Naast de verschillende soorten stress zijn er drie hoofdcategorieën van stress: acuut, chronisch en episodisch acuut. Deze weerspiegelen het verschil tussen de kleine spanningen die we dagelijks ervaren en de ernstiger stress die kan ontstaan wanneer we gedurende langere perioden aan stressvolle situaties worden blootgesteld.

  Acute stress

  Dit is het meest voorkomende type stress, een kortstondige vorm van stress, die we allemaal meestal meerdere keren per dag tegenkomen. Acute stress heeft betrekking op druk en uitdagingen in de huidige of nabije toekomst, zoals het afleggen van een examen, ruzie hebben met een dierbare, deadlines voor het werk en vastlopen in de file. De symptomen van acute stress ontwikkelen zich snel, maar duren niet lang. Als we goed voor onze gezondheid zorgen, onze tijd goed indelen en ontspanningstechnieken beoefenen, is het mogelijk om veerkracht op te bouwen en op een gezonde manier met acute stress om te gaan.

  Acute stress kan ook bestaan uit onverwachte levenscrises, zoals een sterfgeval in het gezin, het slachtoffer zijn van een misdrijf of een ernstig ongeval hebben gehad. Deze kunnen een grotere uitdaging zijn om van te herstellen, omdat onze geest de gebeurtenissen kan herhalen en het trauma dagen of weken na de gebeurtenis kan blijven voelen. Dit kan leiden tot een acute stressstoornis. Als we aan een acute stressstoornis lijden, is het belangrijk dat we professionele hulp zoeken.

  Chronische stress

  Dit is de meedogenloze stress die het gevolg is van langdurige blootstelling aan situaties onder hoge druk. Onze omstandigheden lijken misschien oneindig en onontkoombaar, zoals vastzitten in een gewelddadige relatie, werken in een baan onder hoge druk, armoede, langdurige ziekte en racisme. Chronische stress kan ook ontstaan na een traumatische ervaring en / of kindertrauma als deze op dat moment niet goed worden verwerkt.

  Bij chronische stress komt de relaxatietoestand tussen stressvolle gebeurtenissen niet vaak genoeg voor, dus bevinden we ons in een bijna constante staat van ‘fight-or-flight’. Dit kan het lichaam veel schade toebrengen en uiteindelijk resulteren in een achteruitgang van de fysieke, mentale en emotionele gezondheid. Schade op de lange termijn kan hartaandoeningen omvatten, Angst stoornissen​ depressie en geheugenstoornissen. In de meeste gevallen is professionele hulp nodig om volledig herstel te garanderen.

  Episodische acute stress

  Dit is wanneer acute stress op een semi-regelmatige basis wordt ervaren. Het treft vaak degenen die te veel op zich nemen en zelfopgelegde druk en externe eisen hebben die om hun aandacht wedijveren. Het treft ook vaak mensen die zich zorgen maken, wat op zijn beurt weer leidt tot angst of depressie. Indien onbehandeld, kan episodische acute stress bijdragen aan ernstige ziekten, vooral als we ons wenden tot ongezonde copingstrategieën zoals drankmisbruik, in slechte relaties blijven of procesverslaving gedrag.

  Wat veroorzaakt stress?

  Er zijn veel verschillende dingen in het leven die stress kunnen veroorzaken, waaronder werk, financiën, relaties, ouderschap en dagelijkse ongemakken. Sommige mensen lijken echter meer last te hebben van stress dan anderen.

  De hoeveelheid stress die we voelen in verschillende situaties is afhankelijk van veel factoren, zoals:

  • de hoeveelheid andere vormen van druk waar we onder staan (inclusief fysieke, mentale en emotionele stressfactoren)
  • onze copingstrategieën / emotionele veerkracht in stressvolle situaties
  • onze perceptie van de situatie (bijvoorbeeld als we de neiging hebben om dingen positief of negatief te interpreteren)
  • hoeveel ervaring we hebben met het omgaan met een bepaald soort druk
  • hoe belangrijk de uitkomst voor ons is
  • ons gevoel van eigenwaarde (of we geloven dat we in staat zijn om met de situatie om te gaan)
  • hoe lang de situatie op ons van invloed is
  • of we onderliggende psychische aandoeningen hebben
  • de hoeveelheid steun die we krijgen van mensen om ons heen.

  Onze houding, persoonlijkheid en benadering van het leven zullen allemaal van invloed zijn op hoe we stress waarnemen en erop reageren, naast onze ervaringen uit het verleden en de resultaten daarvan.

  Wat zijn de tekenen en symptomen van stress

  Het menselijk lichaam is ontworpen om stress te ervaren en heeft een ingebouwde stressreactie, de ‘vecht of vlucht’-reactie, die wordt geactiveerd wanneer we ons in stressvolle situaties bevinden. Soms komt stress voort uit een voor de hand liggende bron, zoals een scheiding of een sterfgeval, en zijn we er ons van bewust dat we stress voelen. We zullen normale en gepaste reacties hebben op deze stressoren, waarvan we uiteindelijk herstellen, zonder blijvende negatieve effecten.

  Op andere momenten kan een opeenhoping van kleine dagelijkse druk, zoals van werk, familie en vrienden, even stressvol en uitdagend zijn, maar we zijn ons misschien niet zo bewust van de langzame opbouw van druk. Wanneer we herhaaldelijk stress ervaren, zonder opluchting of ontspanning tussendoor, neemt de stressgerelateerde spanning toe. Herhaalde of langdurige activering van de ‘vecht of vlucht’-reactie zal een negatieve invloed hebben op onze fysieke, mentale en emotionele gezondheid en op ons gedrag.

  Het is niet altijd gemakkelijk te herkennen wanneer we aan stress lijden, aangezien het mensen op verschillende manieren en in verschillende situaties kan treffen, maar enkele veelvoorkomende tekenen en symptomen zijn onder meer:

  Fysiek

  Stress, vooral chronische stress, kan de natuurlijke afweer van het lichaam aantasten, wat kan leiden tot een verscheidenheid aan fysieke symptomen:

  • hoofdpijn of duizeligheid
  • spierspanning, pijn en pijn
  • misselijkheid en overgeven
  • spijsverteringsproblemen (waaronder indigestie en symptomen van zure terugvloeiing)
  • pijn op de borst of hartkloppingen
  • tandenknarsen of klemmen van de kaken
  • paniekaanvallen
  • weinig energie, vermoeidheid, uitputting
  • hoge bloeddruk
  • veranderingen in eetgewoonten / gewichtstoename of -verlies
  • veranderingen in slaappatroon
  • frequente verkoudheden of infecties
  • veranderingen in libido.

  Onderzoek heeft ook langdurige stress in verband gebracht met gastro-intestinale aandoeningen zoals prikkelbare darmsyndroom (IBS) en maagzweren, allergieën, astma, auto-immuunsyndromen en hart- en vaatziekten.

  Mentaal

  • verminderd denken – vooral denken van hogere orde
  • verminderde productiviteit
  • slechte concentratie
  • problemen met geheugen / vergeetachtigheid
  • snelle gedachten of constante zorgen
  • moeite met het nemen van beslissingen
  • laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen.

  Onderzoek heeft aangetoond dat er verbanden zijn tussen stress en psychische aandoeningen, zoals depressie​ ongerustheid, psychose en post-traumatische stress-stoornis (PTSD). Sommige emotionele en gedragssymptomen van stress overlappen met die van psychische stoornissen, waardoor het moeilijk kan zijn om te onderscheiden waar de ene begint en de andere eindigt.

  Emotioneel

  Als we gestrest zijn, kunnen we veel verschillende gevoelens ervaren, waaronder woede, verdriet, angst of frustratie. Deze voeden zich soms met elkaar en kunnen lichamelijke symptomen veroorzaken, waardoor we ons nog slechter voelen. Emotionele tekenen van stress zijn onder meer:

  • prikkelbaar, ongeduldig of agressief
  • stemmingswisselingen – vaak overstuur en huilerig
  • frustratie
  • overweldiging
  • angst, nervositeit of een gevoel van afschuw
  • constante zorgen over onze gezondheid
  • zich eenzaam of verwaarloosd voelen
  • depressie.

  Van emotionele stress is ook aangetoond dat het resulteert in hormonale onevenwichtigheden (bijv. Bijnier, hypofyse en schildklier) die een gezond immuunsysteem verstoren, waardoor onze vatbaarheid voor infectieuze en immuungerelateerde ziekten en kanker toeneemt.

  Gedragsmatig

  Als we gestrest zijn, kan ons gedrag veranderen en van invloed zijn op de manier waarop we omgaan met de mensen om ons heen. Verstoringen van ons gebruikelijke eet- en slaappatroon kunnen ons prikkelbaarder, huilerig of boos maken. Veel voorkomende gedragssymptomen van stress kunnen zijn:

  • veranderingen in eetlust, niet eten of te veel eten
  • slaapstoornissen, ofwel te veel of niet genoeg slapen
  • een toename van risicogedrag
  • geen tijd hebben voor de dingen die we normaal gesproken leuk vinden
  • uitstelgedrag, mensen, situaties of verantwoordelijkheden vermijden die stressvol aanvoelen
  • gebrek aan aandacht voor zelfzorg
  • nerveus, rusteloos gedrag, zoals nagelbijten en friemelen
  • sociaal isolement / terugtrekking
  • verslavend of obsessief gedrag, zoals gokken, winkelen en seks
  • toegenomen gebruik van drugs, alcohol of sigaretten om ermee om te gaan
  • zelfmoordpraat of -gedrag.

  Veel mensen schamen zich te beschaamd om openlijk te bespreken dat ze gestrest zijn en dat ze er niet mee om kunnen gaan. Het is daarom nog belangrijker om bewust te zijn van de gedragssignalen en symptomen van stress, zodat we patiënten eraan kunnen herinneren dat ze niet alleen zijn, we zijn er om ondersteuning te bieden of om hen indien nodig professionele hulp te bieden.

  Wat is de behandeling van stress?

  Stress is geen aparte medische diagnose en daarom is er geen enkele, specifieke behandeling voor. Er zijn echter interventies voor stressmanagement die zich richten op:

  • de situatie veranderen om de stress te verminderen
  • toenemende tolerantie voor stress
  • het ontwikkelen van gezonde copingvaardigheden
  • het behandelen van symptomen of aandoeningen die zijn veroorzaakt door chronische stress.

  Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken bij stress als:

  • u zich vaak gestresst voelt
  • bepaalde dingen u stress bezorgen en u het gevoel heeft dat u er geen controle over heeft
  • u voelt dat uw reacties op stress extreem zijn of dat u zich zorgen maakt
  • u voelt zich angstig of depressief.

  Sommige interventies die nuttig zijn gebleken, zijn onder meer psychotherapie, medicatie en complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM).

  • Psychotherapie
  • Medicatie
  • Complementaire therapieën

  Deze interventies zijn allemaal beschikbaar bij White River Manor, dus als u of een geliefde lijdt aan chronische stress en begeleiding en ondersteuning nodig heeft, neem alstublieft contact op zodat we u vandaag kunnen helpen op uw hersteltraject.