White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Groepstherapie

  Wat is groepstherapie?

  Groepstherapie werd als behandelmethode toegepast in de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen er een sterke toename was van het aantal mensen dat geestelijke gezondheidszorg nodig had, maar niet genoeg beoefenaars om hen te voorzien. Vanwege zijn effectiviteit blijft het een efficiënte en betaalbare vorm van therapie, die vandaag de dag nog steeds veel wordt gebruikt.

  Groepstherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij een of meer getrainde therapeuten een groep mensen leiden – doorgaans 5–12 deelnemers. De groepsbijeenkomsten duren normaal gesproken een paar uur per week, en kunnen voor een vast aantal weken worden vastgesteld, of voor een heel jaar.

  Hoewel groepstherapie soms nog steeds als een op zichzelf staande behandeling wordt gebruikt, is het nu gebruikelijker om groepstherapiesessies geïntegreerd te vinden in bredere behandelplannen waar ze worden gebruikt naast individuele therapiesessies, medicatie en andere soorten zorg.

  Sommige groepstherapieën zijn ‘open’ en nieuwe deelnemers zijn altijd welkom om mee te doen. Anderen zijn ‘gesloten’, waarbij alle deelnemers tegelijkertijd meedoen, en alleen deze kerngroepleden wonen sessies bij.

  In tegenstelling tot individuele therapiesessies biedt groepstherapie deelnemers de mogelijkheid om in een veilige, ondersteunende omgeving met anderen met soortgelijke problemen om te gaan. Deelnemers kunnen nieuw gedrag uitproberen, scenario’s voor rollenspellen uitproberen en met anderen in gesprek gaan om waardevolle feedback en inzichten te geven en te ontvangen.

  De inhoud van de groepssessies is altijd vertrouwelijk; waarover leden praten of onthullen, wordt niet buiten de groep besproken.

  Er zijn veel verschillende soorten therapeutische groepen, maar de meeste therapiegroepen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdbenaderingen:

  • Psycho-educatief
  • Procesgericht

  Groepen werken het beste als er open en eerlijke communicatie is tussen deelnemers, wat betekent dat vertrouwelijkheid een enorm belangrijk onderdeel is van de basisregels voor elk type groep.

  Afhankelijk van de aard van de inhoud kan groepstherapie een ideale gelegenheid zijn om problemen aan te pakken en positieve veranderingen in ons leven aan te brengen, waardoor het een waardevolle en betrouwbare bron van ondersteuning is.

  Veel mensen vinden het nuttig om deel te nemen aan zowel groepstherapie als individuele een-op-een sessies. Het is aangetoond dat deelname aan beide soorten psychotherapie de kans op waardevolle en blijvende veranderingen aanzienlijk vergroot.

  Wat zijn de verschillende soorten groepstherapie

  Groepstherapie kan een belangrijke rol spelen bij de preventie en behandeling van een breed scala aan psychische stoornissen, waaronder depressie​ drugsmisbruik​ Angst stoornissen , bipolaire stoornis en sommige verslavingen verwerken.

  Er zijn nu veel soorten groepstherapiebehandelingen beschikbaar, waaronder:

  • Psychotherapie groepen
  • Cognitieve therapiegroepen
  • Aangepaste dynamische groepstherapie
  • Terugval Preventiegroepen
  • Wederzijdse zelfhulpgroepen
  • Netwerktherapie

  Er zijn veel andere soorten groepstherapie, met technieken die zijn aangepast om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van de groepsleden en de doelen van de behandeling. Er is ook een groeiend aantal gespecialiseerde groepstherapieën om specifieke patiëntenpopulaties te ondersteunen, waaronder alleen vrouwen, adolescenten, LGBTQ + -gemeenschapsleden en ouderen.

  Wat zijn de voordelen van groepstherapie?

  Hoewel het bespreken van persoonlijke problemen in een groepsomgeving in eerste instantie een beetje intimiderend lijkt, merken veel mensen dat ze, zodra ze deze zorgen hebben overwonnen, echt baat hebben bij het ontmoeten en delen met andere mensen.

  Uit onderzoek blijkt dat mensen in groepstherapie niet alleen verbeteren door de interventies van de therapeut, maar ook door hun interacties met andere groepsleden. Hoewel de groepsindeling niet dezelfde één-op-één aandacht van individuele indelingen biedt, kan het een breed scala aan voordelen bieden, waaronder:

  1. Groepstherapie is vaak goedkoper / kosteneffectiever
  2. Groepstherapie biedt een veilige haven
  3. Groepstherapie biedt extra ondersteuning en verbinding
  4. Groepstherapie kan nieuwe inzichten opleveren
  5. Groepsleden kunnen als rolmodel dienen
  6. Groepstherapie kan deelnemers helpen hun eigen stem te vinden
  7. Groepstherapie kan helpen om interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren
  8. Het vermogen om te gedijen in een ‘gemeenschap’ heeft een grote invloed op de geestelijke gezondheid

  Hoewel bepaalde vormen van behandeling wellicht geschikter zijn voor specifieke problemen of individuen, bleek uit een overzicht van de onderzoeksliteratuur over individuele therapie en groepstherapie dat ze over het algemeen gelijkwaardig zijn in effectiviteit.

  In veel situaties is het zeer nuttig om zowel groepstherapie als individuele therapie bij te wonen, zodat we met onze individuele therapeut kunnen praten over wat er voor ons in de groep opkomt en mogelijk grotere vooruitgang kunnen boeken.

  Er zijn clinici en onderzoekers die beweren dat het groepspsychotherapieproces voor veel mensen sterkere en langdurigere resultaten oplevert in vergelijking met individuele psychotherapie.

  Als groepstherapie klinkt als iets waar u of een geliefde baat bij zou kunnen hebben, alstublieft Neem contact op om meer te weten te komen.

  Suite Patio - White River Manor

  Contact us today

  We have an exclusive selection of private rooms available to meet the needs of our clients. We aim to ensure your comfort and well-being during your stay with us.