White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Groepstherapie

  Wat is groepstherapie?

  Groepstherapie werd als behandelmethode toegepast in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Er was toen een sterke toename van het aantal mensen dat geestelijke gezondheidszorg nodig had. In die tijd waren er echter niet genoeg beoefenaars om hen te voorzien. Het is een efficiënte en betaalbare vorm van therapie, die vandaag de dag nog steeds veel wordt gebruikt.

  Groepstherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij een of meer getrainde therapeuten een groep mensen leiden – doorgaans 5–12 deelnemers. De groepsbijeenkomsten duren een paar uur per week, en worden voor zowel een aantal weken als voor een heel jaar vastgesteld.

  Hoewel groepstherapie soms nog als een opzichzelfstaande behandeling wordt gebruikt, is het nu geïntegreerd te vinden in bredere behandelplannen. Het wordt veelal toegepast naast individuele therapiesessies, medicatie en andere soorten zorg.

  Sommige groepstherapieën zijn ‘open’ en nieuwe deelnemers zijn altijd welkom om mee te doen. Anderen zijn ‘gesloten’, waarbij alle deelnemers tegelijkertijd meedoen, en alleen deze kerngroepleden wonen sessies bij.

  In tegenstelling tot individuele therapiesessies biedt groepstherapie de mogelijkheid om in een veilige, ondersteunende omgeving met anderen met soortgelijke problemen om te gaan. Deelnemers kunnen nieuw gedrag uitproberen, scenario’s voor rollenspellen uitproberen en met anderen in gesprek gaan om waardevolle feedback en inzichten te geven en te ontvangen.

  De inhoud van de groepssessies is altijd vertrouwelijk; waarover leden praten of onthullen, wordt niet buiten de groep besproken.

  Er zijn veel verschillende soorten therapeutische groepen, maar de meeste therapiegroepen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdbenaderingen:

  • Psycho-educatief
  • Procesgericht

  Groepen werken het beste als er open en eerlijke communicatie is tussen deelnemers, wat betekent dat vertrouwelijkheid een enorm belangrijk onderdeel is van de basisregels voor elk type groep.

  Afhankelijk van de aard van de inhoud kan groepstherapie een ideale gelegenheid zijn om problemen aan te pakken en positieve veranderingen in ons leven aan te brengen, waardoor het een waardevolle en betrouwbare bron van ondersteuning is.

  Veel mensen vinden het nuttig om deel te nemen aan zowel groepstherapie als individuele een-op-een sessies. Het is aangetoond dat deelname aan beide soorten psychotherapie de kans op waardevolle en blijvende veranderingen aanzienlijk vergroot.

  Wat zijn de verschillende soorten groepstherapie

  Groepstherapie speelt een belangrijke rol bij de preventie en behandeling van een breed scala aan psychische stoornissen. Voorbeelden zijn depressie,​ drugsmisbruik​, angststoornissen, bipolaire stoornis en sommige gedragsverslavingen.

  Er zijn nu veel soorten groepstherapiebehandelingen beschikbaar, waaronder:

  • Psychotherapie groepen
  • Cognitieve therapiegroepen
  • Aangepaste dynamische groepstherapie
  • Terugval Preventiegroepen
  • Wederzijdse zelfhulpgroepen
  • Netwerktherapie

  Er zijn veel andere soorten groepstherapie, met technieken die zijn aangepast om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van de groepsleden en de doelen van de behandeling. Bonvendien is er een groeiend aantal gespecialiseerde groepstherapieën om specifieke patiëntenpopulaties te ondersteunen, waaronder alleen vrouwen, adolescenten, LGBTQ + -gemeenschapsleden en ouderen.

  Wat zijn de voordelen van groepstherapie?

  Hoewel het bespreken van persoonlijke problemen in een groepsomgeving in eerste instantie een beetje intimiderend lijkt, merken veel mensen dat ze, zodra ze deze zorgen hebben overwonnen, echt baat hebben bij het ontmoeten en delen met andere mensen.

  Uit onderzoek blijkt dat mensen in groepstherapie niet alleen verbeteren door interventies van de therapeut, maar ook door hun interacties met andere groepsleden. Hoewel de groepsindeling niet dezelfde één-op-één aandacht van individuele indelingen biedt, kan het een breed scala aan voordelen bieden, waaronder:

  1. Groepstherapie is vaak goedkoper / kosteneffectiever
  2. Groepstherapie biedt een veilige haven
  3. Groepstherapie biedt extra ondersteuning en verbinding
  4. Groepstherapie kan nieuwe inzichten opleveren
  5. Groepsleden kunnen als rolmodel dienen
  6. Groepstherapie kan deelnemers helpen hun eigen stem te vinden
  7. Groepstherapie kan helpen om interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren
  8. Het vermogen om te gedijen in een ‘gemeenschap’ heeft een grote invloed op de geestelijke gezondheid

  Hoewel bepaalde vormen van behandeling wellicht geschikter zijn voor specifieke problemen of individuen, bleek uit een overzicht van de onderzoeksliteratuur over individuele therapie en groepstherapie dat ze over het algemeen gelijkwaardig zijn in effectiviteit.

  In veel situaties is het zeer nuttig om zowel groeps- als individuele therapie bij te wonen. Zo kunnen we met onze individuele therapeut praten over wat er voor ons in de groep opkomt en mogelijk grotere vooruitgang kunnen boeken.

  Er zijn clinici en onderzoekers die beweren dat het groepspsychotherapieproces voor veel mensen sterkere en langdurigere resultaten oplevert in vergelijking met individuele psychotherapie.

  Als groepstherapie klinkt als iets waar u of een geliefde baat bij zou kunnen hebben, alstublieft neem contact op om meer te weten te komen.