White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Dubbele diagnose

  Wat is dubbele diagnose?

  Veel mensen bij wie een stoornis in het gebruik van middelen (SUD) is vastgesteld, lijden gelijktijdig ook aan een geestelijke gezondheids- of gedragsstoornis. Dit staat bekend als een dubbele diagnose. Het wordt ook vaak comorbiditeit genoemd, of een gelijktijdig optredende stoornis in de geestelijke gezondheid en middelengebruik.

  Enkele van de meest voorkomende psychische stoornissen die overlappen met stoornissen in het gebruik van middelen zijn:

  • depressie
  • ongerustheid aandoeningen
  • schizofrenie
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • post-traumatische stress-stoornis (PTSD).

  Deze omstandigheden hebben een negatieve invloed op de manier waarop we ons voelen, ons gedragen, omgaan met anderen en de wereld waarnemen. Drugs en alcohol worden vaak gebruikt als disfunctionele coping-mechanismen om ons te helpen leven met de pijnlijke symptomen van deze psychische aandoeningen. Helaas, hoe meer we op deze manier drugs en alcohol gebruiken, hoe groter het risico om eraan verslaafd te raken.

  Hoewel psychische aandoeningen kunnen leiden tot gelijktijdig voorkomend middelenmisbruik, zijn er gevallen waarin het tegenovergestelde lijkt te kloppen. Een stoornis in het gebruik van middelen kan in de loop van de tijd het startpunt zijn en een psychische aandoening veroorzaken, of een onderliggend psychisch gezondheidsprobleem verergeren.

  Dubbele diagnose is nog steeds een relatief nieuw en evoluerend vakgebied, en onderzoekers ontdekken nog steeds informatie over de relatie tussen psychische stoornissen en substantie verslavingen en hoe effectieve strategieën kunnen worden ontwikkeld voor preventie, behandeling en herstel.

  Iedereen ervaart dubbele diagnose anders, afhankelijk van het soort psychisch probleem, het soort middelen dat wordt gebruikt en hoe de twee samenkomen. Naast verschillen tussen leeftijdscategorieën, is bekend dat het type en het patroon van dubbele diagnose variëren naargelang de cultuur, het geslacht, de groep met leeftijdsgenoten en de sociale omgeving.

  Het is ook gebruikelijk dat mensen met een psychische aandoening naast middelenmisbruik andere gedragsstoornissen ontwikkelen, zoals gokverslaving, seksverslaving of winkelverslaving.

  Hoewel behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg nog steeds vaak gescheiden zorgsystemen zijn, blijft onderzoek uitwijzen dat mensen met gelijktijdige stoornissen een gespecialiseerde vorm van behandeling nodig hebben, de zogenaamde geïntegreerde diensten of behandeling met dubbele diagnose. De twee aandoeningen hebben een enorme impact op elkaar, en tenzij ze samen worden behandeld, resulteert een hoge incidentie van terugval.

  Door professionele zorg en ondersteuning kunnen degenen die de complexiteit van dubbele diagnose ervaren, leren hoe ze beide aandoeningen kunnen overwinnen en met succes hun welzijn kunnen beheren.

  Waarom komen psychische aandoeningen en middelenmisbruik samen voor?

  Hoewel deze aandoeningen vaak samen voorkomen, is het voor onderzoekers nog onduidelijk waarom ze samen voorkomen. Het huidige begrip van de complexe relatie tussen de twee aandoeningen suggereert dat er drie mogelijkheden zijn:

  • Veel voorkomende risicofactoren
  • Psychische stoornissen dragen bij aan stoornissen in het gebruik van middelen
  • Stoornissen in het gebruik van middelen kunnen direct leiden tot psychische stoornissen

  Wat zijn de meest voorkomende combinaties bij dubbele diagnose?

  Er is geen limiet aan de combinaties van stoornissen in het gebruik van middelen en psychische stoornissen bij dubbele diagnose; enkele van de meest voorkomende voorbeelden zijn:

  • cocaïne- of alcoholmisbruik en bipolaire stoornis
  • alcoholverslaving en depressie
  • voorgeschreven drugsverslaving en angststoornissen
  • opioïde- of alcoholverslaving en PTSD
  • poly-drugsmisbruik en borderline persoonlijkheidsstoornis
  • cannabis en schizofrenie

  Het is nu algemeen aanvaard dat een psychische stoornis een drugsverslaving kan uitlokken en omgekeerd, maar er wordt nog onderzoek verricht naar de werkelijke oorzaken van het gelijktijdig optreden van beide aandoeningen.

  Wat wel duidelijk is, is dat als het gaat om herstel van een combinatie van gelijktijdig optredende aandoeningen, de behandeling zowel gericht moet zijn op de psychische aandoening als op de verslavende aandoening om effectieve, blijvende resultaten te produceren.

  Wat zijn de tekenen en symptomen van dubbele diagnose?

  Het is belangrijk dat dubbele diagnose zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld en behandeld, maar bij gelijktijdig voorkomende aandoeningen kan het moeilijk zijn om de waarschuwingssignalen en symptomen te herkennen. De symptomen zullen variëren afhankelijk van de psychische stoornis en de stof (fen) die worden gebruikt deze presenteren zich vaak op unieke manieren bij elk individu.

  Een bijkomende complicatie is dat sommige psychische problemen en verslavingen zeer vergelijkbare biologische, psychologische en sociale componenten hebben en daarom op elkaar lijken en vaak overlappen.

  In het algemeen zullen degenen die leven met gelijktijdige stoornissen het dagelijks functioneren moeilijk, zo niet onmogelijk vinden. Hoewel de symptomen vaak complex zijn en in ernst kunnen variëren, zijn er enkele veelvoorkomende tekenen van dubbele diagnose, waaronder:

  • sociale terugtrekking: isoleren van vrienden, familie en degenen die ondersteuning bieden
  • plotselinge gedragsveranderingen (inclusief risicovol of gewelddadig gedrag)
  • veranderingen in eetlust en slaappatroon (inclusief slapeloosheid of overmatige slaap)
  • onvermogen om zich te concentreren en verward denken
  • intense of langdurige gevoelens van wanhoop, hopeloosheid en waardeloosheid
  • angststoornissen die alleen kunnen worden verlicht door bepaalde gedragingen of rituelen
  • moeite om aan het werk te blijven of andere verantwoordelijkheden na te komen
  • moeite met het onderhouden van relaties vanwege grillig gedrag of stemmingswisselingen
  • dramatische veranderingen in stemmingen of energieniveaus en een onvermogen om emoties te beheersen
  • gebruik van drugs en alcohol als coping-mechanismen voor elk van de bovenstaande, ondanks de gevaren.

  Stoornissen bij dubbele diagnose kunnen een uitdaging zijn om te diagnosticeren vanwege de complexiteit van beide aandoeningen. Psychische stoornissen kunnen symptomen vertonen van verslaving en verslavingen kunnen symptomen van psychische stoornissen vertonen. Een juiste diagnose van een co-voorkomende aandoening moet worden gesteld door getrainde professionals.

  Wat zijn de behandelingen voor dubbele diagnose?

  Er is een aanzienlijke hoeveelheid expertise nodig om co-voorkomende aandoeningen op de juiste manier te identificeren en te behandelen. Het is niet ongebruikelijk dat mensen met een dubbele diagnose een behandeling krijgen voor de ene aandoening, terwijl de andere aandoening onbehandeld blijft. Soms gebeurt dit omdat de symptomen zo op elkaar lijken of elkaar overlappen en er een onvolledige diagnose wordt gesteld.

  Een rapport van Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) stelt: “Als een van de gelijktijdig optredende aandoeningen onbehandeld blijft, worden beide meestal erger en ontstaan er vaak extra complicaties. De combinatie van aandoeningen kan resulteren in een slechte respons op traditionele behandelingen en het risico op andere ernstige medische problemen vergroten. “

  Het is duidelijk dat mensen zonder behandeling voor problemen met middelenmisbruik weinig vooruitgang zullen boeken bij het leren omgaan met hun psychische symptomen, zonder behandeling voor geestelijke gezondheid is langdurige nuchterheid onwaarschijnlijk.

  Onderzoek suggereert dat co-voorkomende aandoeningen tegelijkertijd moeten worden behandeld, met een geïntegreerd behandelprogramma. Gespecialiseerde behandeling met dubbele diagnose biedt de mogelijkheid om voor beide diagnoses intensieve zorg te bieden en is de sleutel tot volledig herstel.

  Vroegtijdige opsporing en behandeling van beide aandoeningen verbeteren het herstel aanzienlijk en verminderen het risico op terugval aanzienlijk. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat degenen met een dubbele diagnose vaak symptomen hebben die persistenter, ernstiger en resistenter zijn tegen behandeling dan degenen met een van beide aandoeningen alleen.

  Onderzoek toont aan dat zeer effectieve behandelingen met dubbele diagnose omvatten:

  • een staf van psychiatrische professionals en verslavingstherapeuten, met een gespecialiseerde opleiding in de behandeling van gelijktijdig voorkomende aandoeningen
  • integratieve behandeling van psychische aandoeningen en verslaving op één locatie
  • nauwe samenwerking tussen de bij de behandeling betrokken professionals
  • individuele counseling, ondersteuning van peergroups, en nazorg herstel ondersteuning
  • toegang tot medicijnen om hunkering en ontwenningsverschijnselen tijdens ontgifting te beheersen en / of om de symptomen van sommige psychische aandoeningen te verlichten
  • complementaire, holistische therapieën, zoals hypnotherapie, acupunctuur, paardentherapie, mindfulness-therapie en massage.

  Behandeling met dubbele diagnose bij White River Manor

  Ons professionele, multidisciplinaire team en zorgzame medewerkers hebben één doel voor ogen: u ondersteunen bij het herstellen van de balans in lichaam, geest en ziel.

  Bij White River Manor bieden we een holistisch behandelprogramma voor dubbele diagnose, dat is afgestemd op uw persoonlijke behoeften en tegelijkertijd eventuele verslavingen en psychische stoornissen aanpakt.

  Door intensieve therapie, medisch management, psychiatrische evaluatie, trainingsopties, gezond eten en voeding te combineren. De benadering van White River Manor zorgt voor een diepe transformationele genezing en een volledig herstel.

  Als u meer wilt weten over de behandelingen met dubbele diagnose die wij bieden, neem alstublieft contact op en begin uw hersteltraject.

  Suite Patio - White River Manor

  White River Manor, the ultimate recovery destination

  If our Wellness Program sounds exactly what your body and mind need to shake off burnout and get back to your old self, don’t hesitate to get in touch with us.

  We’re here and ready to help you restore your energy, purpose, and motivation, fully prepared to return to your old life, and equipped with all the tools you need to stay on the right track for the long term.