White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Gezinstherapie

  Wat is gezinstherapie?

  Gezinstherapie is een gespecialiseerd type groepstherapie ontworpen om specifieke problemen aan te pakken die de psychische gezondheid van een gezin beïnvloeden. Het is een evidence-based therapievorm die kan worden gebruikt als primaire behandelmethode of als aanvullende benadering naast andere therapieën.

  Allerlei uitdagingen en problemen kunnen het gezonde functioneren van een gezin verstoren, zoals:

  • mentale en gedragsstoornissen
  • grote overgangen, zoals verhuizen, bevallen, scheiden of scheiden
  • trauma
  • financiële problemen
  • onverwachte ziekte, overlijden of werkloosheid.

  De meeste gezinnen staan voor uitdagingen en ervaren wel eens een of andere disfunctie. Velen vinden hun eigen manier om door deze tijden te navigeren en zullen een zekere ingebouwde veerkracht hebben waarop ze kunnen vertrouwen.

  Sommige gezinnen kunnen echter om verschillende redenen voor uitdagingen komen te staan die onoverkomelijk lijken. Ze kunnen zich overweldigd voelen, niet zeker weten wat ze het beste moeten doen, of vastlopen in herhalende patronen van schadelijk of kwetsend gedrag. Deze gezinnen zullen baat hebben bij gezinstherapie, met ondersteuning van een getrainde therapeut, om de hindernissen te overwinnen waarmee ze worden geconfronteerd en om als gezinseenheid sterker te worden.

  Gezinstherapie is gebaseerd op het inzicht dat uitdagingen en problemen niet met succes in een vacuüm kunnen worden aangepakt en opgelost. Het is uniek omdat problemen door een bredere lens worden bekeken en als onderdeel van het complexe systeem van de gezinseenheid. Als zodanig wordt niemand de schuld gegeven, maar de therapie helpt gezinnen om te onderzoeken hoe het hele gezin bijdraagt aan elk probleem en, belangrijker nog, de oplossing.

  Bij het creëren van een veilige ruimte, met professionele ondersteuning, stelt gezinstherapie gezinsleden in staat om:

  • ga naar de wortel van hun problemen
  • communiceren effectiever met elkaar
  • uiten en onderzoeken van moeilijke gedachten en emoties
  • elkaars ervaringen, gedragingen, opvattingen en behoeften beter begrijpen
  • werk samen om gezinsproblemen te identificeren en op te lossen
  • voortbouwen op de sterke punten van het gezin om nuttige veranderingen in hun relaties en leven aan te brengen
  • een beter functionerende thuisomgeving creëren en het evenwicht herstellen.

  Gezinstherapie kan ook onderwijs bieden in de vaardigheden die nodig zijn voor een gezond gezinsfunctioneren, waaronder communicatie, conflictoplossing en probleemoplossing. Het aanleren en verbeteren van deze vaardigheden vergroot ook de kans op succes bij het overwinnen van gezinsuitdagingen in de toekomst.

  De term ‘familie’, in gezinstherapie, is niet beperkt tot bloedverwanten, maar wordt gebruikt om elke groep mensen te beschrijven die om elkaar geven en zichzelf een familie noemen. Dit kunnen goede vrienden, romantische partners en verzorgers zijn.

  Gezinstherapie maakt doorgaans gebruik van een verscheidenheid aan technieken uit behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke therapie, dialectische gedragstherapie (DBT) en oplossingsgerichte therapie​ De gebruikte technieken zijn afhankelijk van de specifieke uitdagingen waarmee een gezin wordt geconfronteerd, en van de unieke dynamiek van elk gezin.

  Onderzoek toont aan dat gezinstherapie gunstig is voor kinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden, en zeer effectief is bij de behandeling van een breed scala aan psychische aandoeningen, waaronder:

  • depressie
  • spanning
  • ongerustheid
  • verslavingen
  • eet stoornissen

  Er zijn enkele situaties waarin technieken voor gezinstherapie misschien niet geschikt zijn, bijvoorbeeld wanneer er een actieve misbruiker binnen het gezin is, of wanneer een of beide ouders psychotisch zijn (of gediagnosticeerd zijn met een antisociale of paranoïde persoonlijkheidsstoornis).

  Er zijn geen grote risico’s verbonden aan het ontvangen van gezinstherapie bij een getrainde professional, als gezinsleden therapie zoeken met openheid, eerlijkheid en bereidheid om te veranderen. Het is een op bewijzen gebaseerde en veilige methode om positieve verandering en genezing teweeg te brengen voor alle leden van een gezin.

  Wat zijn de verschillende soorten gezinstherapie?

  Gezinstherapie kan worden gebruikt als een op zichzelf staande behandeling of als een aanvullende benadering, en kan op veel verschillende manieren worden gegeven, afhankelijk van het soort probleem dat wordt behandeld.

  Enkele van de meest voorkomende soorten gezinstherapie zijn:

  • Structureel
  • Systemisch
  • Strategisch
  • Psycho-educatief
  • om nuttige informatie te verstrekken, om een psychische stoornis beter te begrijpen
  • medicatie en behandelingen uitleggen en ondersteunen
  • training en ondersteuning bieden in zelfhulp- en zelfzorgvaardigheden
  • om een veilige ruimte te bieden om emotionele frustraties los te laten.
  • Intergenerationeel

  Alle soorten gezinstherapie zijn bedoeld om gezinnen te helpen de communicatie te verbeteren, gezonde probleemoplossings- en copingvaardigheden te ontwikkelen en hun gevoel van verbondenheid met elkaar te versterken.

  Er is geen enkele vorm van gezinstherapie die duidelijk voordelig is ten opzichte van een andere, hoewel sommige modaliteiten beter geschikt zijn voor bepaalde problemen dan andere. Studies hebben herhaaldelijk aangetoond dat gezinnen die samen therapie volgen, betere levensresultaten rapporteren dan degenen die dat niet doen, dus elk type gezinstherapie zal nuttig zijn voor diegenen die de gezinsrelaties en -dynamiek willen verbeteren.

  Wat zijn de voordelen van gezinstherapie

  Gezinnen kunnen op veel manieren baat hebben bij het samen volgen van therapie, wanneer specifieke omstandigheden de gezinsrelaties onder druk zetten en de harmonie binnen de gezinseenheid verstoren.

  Door een veilige en open omgeving te bieden, kan gezinstherapie gezinnen ondersteunen bij het aanpakken en overwinnen van een breed scala aan problemen, waaronder echtscheiding, overlijden van een dierbare, financiële problemen en grote overgangen. Deze holistische benadering is ook zeer effectief gebleken bij de behandeling van een reeks psychische aandoeningen die van invloed zijn op een gezin als geheel, zoals depressie​ drugsmisbruik of verslaving , voedselkwesties en Angst stoornissen​

  Met begeleiding en ondersteuning van een getrainde therapeut komt gezinstherapie gezinnen ten goede door hen te helpen:

  • bronnen van conflicten en stress binnen het gezin identificeren en verminderen die het functioneren en de efficiëntie van het gezin verstoren
  • herstel en verbetering van de communicatie tussen gezinsleden
  • begrijp hoe persoonlijke acties het hele gezin beïnvloeden – en vice versa
  • manieren vinden om moeilijke emoties gezonder te uiten
  • elkaars ervaringen en perspectieven beter begrijpen
  • werk aan acceptatie en vergeving
  • de standpunten en meningen van andere gezinsleden begrijpen en respecteren
  • waarderen en waarderen elkaars behoeften
  • een dieper gevoel van empathie, eerlijkheid en vertrouwen naar elkaar toe ontwikkelen
  • ontwikkelen en handhaven van gezonde, duidelijke grenzen – het voorkomen van wederzijdse afhankelijkheid
  • familiepatronen en dynamiek identificeren en verbeteren
  • probleemoplossende vaardigheden en copingvaardigheden leren en bevorderen
  • leer gezonde vaardigheden om conflicten op te lossen
  • voortbouwen op de sterke punten van het gezin om een meer ondersteunende gezinsomgeving te ontwikkelen en de banden te versterken
  • breng familieleden die mogelijk in een isolement hebben gezeten terug en steun ze.

  Gezinstherapie helpt familieleden, zorgverleners en vrienden om elkaar beter te begrijpen en te ondersteunen. Het helpt familieconflicten aanzienlijk te verminderen en biedt een waardevolle reeks vaardigheden en hulpmiddelen die gezinnen tijdens de therapie en tot ver in de toekomst kunnen gebruiken.

  Om het proces echt nuttig te laten zijn, is het essentieel dat alle gezinsleden een open geest hebben, bereid zijn om de problemen aan te pakken die hun gezin beïnvloeden en bereid zijn om de nodige veranderingen aan te brengen om te genezen en het evenwicht te herstellen.

  Als gezinstherapie klinkt als iets dat u en uw gezin ten goede zou kunnen komen, alstublieft Neem contact op om meer te weten te komen.