White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  12-stappenprogramma

  Wat is een 12 stappen programma?

  De 12 stappen zijn ontworpen om mensen te helpen herstellen van dwangmatig, onbeheerst gedrag. Ook helpt het bij het terugvinden van de balans in hun leven.

  De 12 stappen zijn een reeks leidende principes, die vaak worden gebruikt in de verslavingszorg. Ze bieden een gestructureerd kader voor het aanpakken van problemen zoals alcoholisme​, drugsverslaving en gedragsverslavingen. Hierdoor kan een verscheidenheid aan therapeutische interventies worden verweven, afhankelijk van de individuele behoeften.

  Oorspronkelijk zijn de 12 stappen opgesteld door de oprichters van de Anonieme Alcoholisten (AA), Bill Wilson en Dr. Bob Smith. Ze vormen de kern van het AA-gemeenschapsprogramma, ontworpen om mensen met problematisch alcoholgebruik te helpen nuchter te worden. Dit middels de steun van hun leeftijdsgenoten, dagelijkse bijeenkomsten en discussies.

  Twee unieke kenmerken van 12 stappen programma’s zijn:

  • Een groepsomgeving
  • Sponsoring

  Geleidelijk aan zijn de oorspronkelijke 12 stappen aangenomen als model voor een breed scala aan verslavingsprogramma’s voor peer-support en zelfhulpherstel . Deze programma’s hebben verschillende manieren gevonden om de stappen in hun praktijken op te nemen. Dit zijn programma’s van onder meer:

  • Anonieme gokkers
  • Anonieme verdovende middelen (voor mensen die verslaafd zijn aan andere middelen dan of naast alcohol)
  • Sexaholics Anoniem
  • Anonieme voedselverslaafden in herstel
  • Dual Recovery Anonymous (voor mensen met de diagnose verslaving en een andere, aanvullende psychische stoornis)
  • Al-Anon / Alateen (voor families en vrienden van alcoholisten).

  Er zijn meer dan 54 verschillende 12 stappen programma’s beschikbaar, die bijna elke vorm van verslaving en gedragsstoornis omvatten.

  Veel openbare en particuliere behandelcentra (inclusief die voor adolescenten) onderschrijven ook het 12-stappenmodel, als onderdeel van hun behandelprogramma’s. Dit is voor aandoeningen zoals:

  • stoornissen in het gebruik van middelen
  • alcoholisme
  • verslavingen verwerken (zoals gokken, online gamen en voedselverslavingen)
  • dubbele diagnose (zoals alcoholverslaving en depressie , opioïde verslaving en PTSD, cocaïneverslaving en bipolaire stoornis).

  Deze behandelprogramma’s concentreren zich doorgaans op de eerste vijf stappen van de primaire behandeling in het centrum, inclusief 12-staps groepstherapiesessies. De overige stappen worden behandeld als onderdeel van een nazorg plan. Individuen gaan door met bijeenkomsten en zoeken een sponsor om hen te begeleiden en te ondersteunen tijdens hun hersteltraject.

  12 stappen programma’s blijven een veelgebruikte behandelingsmethode voor verschillende soorten verslaving. Volgens de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA) worden 12-stappenmodellen gebruikt door ongeveer 74% van de behandelcentra.

  Wat zijn de 12 stappen?

  In 1939 publiceerde Anonieme Alcoholisten de oorspronkelijke 12 stappen methode van herstel in het boek Anonieme Alcoholisten: het verhaal van hoe meer dan honderd mannen zijn hersteld van alcoholisme (bekend als het Grote Boek van AA).

  Bij de stappen wordt er rekening mee gehouden dat verslaving een ziekte is die de mentale en fysieke gezondheid zodanig aantast dat individuen hun gedrag of middelengebruik niet kunnen beheersen.

  Ze moedigen aan tot eerlijkheid, overgave, acceptatie, ruimdenkendheid, moed, mededogen, vergeving en zelfdiscipline. Uiteindelijk leidt het naar positieve gedragsverandering, emotioneel welzijn en spirituele groei.

  De 12 stappen, zoals gedefinieerd door Anonieme Alcoholisten, zijn:

  1. We gaven toe dat we machteloos stonden tegenover alcohol – dat ons leven onhandelbaar was geworden.
  2. Kwam te geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons gezond verstand zou kunnen herstellen.
  3. We hebben besloten om onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God.
  4. We hebben onszelf grondig en onbevreesd geïnventariseerd.
  5. Toegegeven aan God, aan onszelf en aan een ander mens, de exacte aard van onze fouten.
  6. Waren er helemaal klaar voor om God al deze karaktergebreken te laten verwijderen.
  7. Vroeg Hem nederig om onze tekortkomingen weg te nemen.
  8. Maakte een lijst van personen die we schade hadden berokkend, en werd bereid het voor hen allemaal goed te maken.
  9. Heeft zulke mensen waar mogelijk rechtstreeks goedgemaakt, behalve wanneer dit hen of anderen zou verwonden.
  10. We gingen door met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en gaven dat onmiddellijk toe als we het bij het verkeerde eind hadden.
  11. Gezocht door gebed en meditatie om ons bewuste contact met God zoals we Hem begrepen te verbeteren, biddend alleen om kennis van Zijn wil voor ons en de kracht om die uit te voeren.
  12. Nadat we als resultaat van deze stappen een spiritueel ontwaken hadden gehad, probeerden we deze boodschap over te brengen aan alcoholisten en deze principes in al onze zaken toe te passen.

  Een belangrijke aanpassing aan dit oorspronkelijke raamwerk zijn veranderingen in de expliciet christelijke boventonen. Nu worden meer seculiere (en agnostische) filosofieën weergegeven, waardoor verschillende interpretaties en religieuze overtuigingen mogelijk zijn. AA heeft ook een meer ‘spirituele focus’ aangepast zodat haar leden op hun eigen manier een ‘hogere macht’ kunnen definiëren.

  Wat zijn de 12 tradities?

  De 12 tradities worden geassocieerd met de 12 stappen en werden officieel gepubliceerd in 1946.

  In plaats van persoonlijke richtlijnen voor individuele verslaafden, zijn het positieve culturele attitudes en spirituele principes om de steungroepen gericht op hun primaire doel. Ze ondersteunen en stimuleren ook gezonde relaties tussen de groepsleden.

  Volgens AA: ‘In 1946 was het mogelijk geworden om deugdelijke conclusies te trekken over de soorten houding, praktijk en functie die het beste pasten bij het doel van AA. Die principes, die voortkwamen uit inspannende groepservaring, werden door Bill gecodificeerd in wat vandaag de dag de Twaalf Tradities van Anonieme Alcoholisten zijn. Een succesvolle formule voor AA eenheid en functioneren was bereikt en in praktijk gebracht. ‘

  De 12 tradities zijn (korte vorm):

  • Ons gemeenschappelijk welzijn moet op de eerste plaats komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid van AA.
  • Voor ons groepsdoel is er maar één ultieme autoriteit: een liefdevolle God zoals Hij zich kan uitdrukken in ons groepsgeweten. Onze leiders zijn slechts betrouwbare dienaren; ze regeren niet.
  • De enige vereiste voor AA-lidmaatschap is de wens om te stoppen met drinken.
  • Elke AA-groep zou autonoom moeten zijn, behalve in zaken die andere groepen of AA als geheel betreffen.
  • Elke groep heeft maar één hoofddoel: zijn boodschap overbrengen aan de alcoholist die nog steeds lijdt.
  • Een AA-groep mag nooit enige verwante faciliteit of externe onderneming onderschrijven, financieren of de AA-naam lenen, opdat problemen met geld, eigendom en prestige ons niet van ons primaire doel afleiden.
  • Elke AA-groep zou volledig zelfvoorzienend moeten zijn en bijdragen van buitenaf afwijzen.
  • Anonieme Alcoholisten zouden voor altijd niet-professioneel moeten blijven, maar onze servicecentra kunnen speciale werknemers in dienst hebben.
  • AA mag als zodanig nooit worden georganiseerd; maar we kunnen serviceborden of commissies oprichten die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor degenen die zij dienen.
  • Anonieme Alcoholisten heeft geen mening over kwesties van buitenaf; vandaar dat de naam AA nooit in publieke controverses mag worden betrokken.
  • Ons PR-beleid is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op promotie; we moeten altijd persoonlijke anonimiteit bewaren op het niveau van pers, radio en films.
  • Anonimiteit is de spirituele basis van al onze tradities en herinnert ons er altijd aan om principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

  Hoe effectief is een 12 stappen programma?

  Het is moeilijk om te weten hoe effectief het 12-stappenmodel is. Dit is vanwege de nadruk op het bewaren van anonimiteit en daardoor het gebrek aan formeel onderzoek dat beschikbaar is. De bekendheid van dit behandelingsmodel – evenals de succesverhalen van herstellende verslaafden – suggereert echter dat het effectief is in de verslavingszorg.

  Een langetermijnonderzoek, uitgevoerd bij het National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), wees uit dat mensen die een formele behandeling kregen en ook een AA-groep bijwoonden, een betere kans hadden om nuchter te blijven dan degenen die alleen formele behandelingen kregen. De studie concludeerde dat sterkere verbindingen tussen gemeenschapsgerichte bijeenkomsten en professionele behandelingsbronnen gelijk zouden staan aan een efficiëntere systemische benadering van het omgaan met verslavingsstoornissen.

  Over het algemeen wordt aangenomen dat de effectiviteit van het 12-stappenmodel wordt gemaximaliseerd naarmate een individu in staat is om de concepten die door de stappen worden uitgedrukt in zijn eigen leven te personaliseren.

  Enkele voordelen van 12 stappen programma’s:

  • Hoewel er weinig onderzoeken zijn uitgevoerd, zijn de 12 stappen, vanwege de hoge mate van anonimiteit in deze programma’s, algemeen bekend, gevestigd en zeer goed georganiseerd. (Ze zijn een van de oudste programma’s die er zijn.)
  • Hoewel het een structuur biedt, is er geen verkeerde manier om de 12 stappen te benaderen. Het is een persoonlijke reis, met flexibiliteit waardoor mensen stappen opnieuw kunnen bezoeken, een pauze kunnen nemen tussen stappen, langer aan de ene stap kunnen besteden dan aan de andere, en zelfs meer dan één stap tegelijk kunnen aanpakken.
  • Degenen die worstelen met verslaving hebben toegang tot een onmiddellijk en breed sociaal netwerk van leeftijdsgenoten binnen hun bestaande gemeenschap, waarvan studies hebben aangetoond dat ze het herstel en de toewijding aanzienlijk verbeteren.
  • Elke persoon heeft een sponsor om hen te begeleiden en te ondersteunen. Hoewel een sponsor geen therapeut is, kan hij een ondersteuningsniveau bieden dat uniek is voor het programma, aangezien hij / zij de verslaving heeft overleefd en het programma heeft voltooid. Studies tonen aan dat sponsoringondersteuning leidt tot een betere groepsbezoek en betere behandelresultaten.
  • Het vinden van een lokale bijeenkomst waar de 12 stappen worden geoefend, is relatief eenvoudig.
  • Er zijn weinig tot geen kosten voor leden, waardoor het een betaalbare optie is.

  Enkele nadelen van 12 stappen programma’s:

  • Sommige mensen vinden het niet prettig om deel te nemen aan groepsbijeenkomsten, vooral degenen met een gelijktijdige psychische aandoening waarvan de symptomen kunnen verergeren in een sociale omgeving.
  • Sommige mensen worden afgeschrikt door het religieuze fundament van de 12-stappenfilosofie en het vertrouwen op een ‘macht van buitenaf’ om hun proces te sturen.
  • Het 12-stappenmodel benadrukt de machteloosheid van het individu om alleen zijn verslaving te bestrijden. Studies hebben aangetoond dat deze aanpak minder effectief is voor vrouwen, die beter reageren op empowermentmodellen.
  • Vanwege het anonieme karakter van de groep is er een gebrek aan wetenschappelijk onderbouwd onderzoek of officieel gedeelde slagingspercentages.
  • De 12 stappen zijn bekritiseerd omdat ze niet volledig tegemoetkomen aan de behoeften van degenen die worstelen met een gelijktijdig optredende psychische stoornis / dubbele diagnose of de nadelige gezondheidseffecten van herstel (bijv. Ontwennings- of detox-symptomen).
  • Toen de 12 Steps oorspronkelijk werden gemaakt, moesten er nog verschillende wetenschappelijke ontdekkingen worden gedaan, bijvoorbeeld de genetische link naar verslaving​

  Op zijn minst biedt een 12-stappenprogramma ondersteuning, aanmoediging en verantwoording aan mensen die echt van hun verslaving willen afkomen. Het sponsormodel, evenals de reguliere vergadertijden, moedigt het soort sociale steun aan waarvan bekend is dat het mensen helpt te herstellen en blijvende resultaten te behalen.

  De eerste stap op weg naar herstel is een grote stap, maar u hoeft deze niet alleen te doen. Alstublieft Neem contact op om meer te weten te komen over ons 12-stappen behandelprogramma en hoe we u kunnen helpen om u in contact te brengen met de juiste 12-stappen ondersteuningsgroep bij u in de buurt.