White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Interventies: werken ze?

  Interventies doen ons denken aan het spreekwoord: “Je kunt een paard naar het water leiden, maar je kunt hem niet laten drinken.” Een ingreep kan uw naaste in een afkickkliniek brengen, maar heeft geen invloed op de uitkomst van de behandeling zelf.

  Interventies zijn vaak een wanhopige poging van familieleden om een geliefde te helpen die worstelt met het overwinnen van een chronische drugs- of alcoholverslaving . De familie doet ze alleen of met hulp van een professionele verslavingszorgspecialist die het proces faciliteert. Uw naaste kan ermee instemmen om na de ingreep naar een afkickkliniek te gaan, maar er is geen garantie dat dit tot herstel zal leiden. Soms maken de beste bedoelingen van de groep de zaken erger.

  Wat is een interventie?

  Wat is een interventie?

  Een interventie is een zorgvuldig gefaseerd proces, gefaciliteerd door familie en vrienden, om een naaste te overtuigen hulp te zoeken voor een verslaving. Groepsdruk wordt gebruikt om de persoon duidelijk te maken hoe hun verslaving elk individu beïnvloedt, hen aan te moedigen te erkennen dat ze een drugs- of alcoholprobleem hebben en hen te smeken om een behandeling te zoeken die ze dringend nodig hebben.

  Elk lid van de interventiegroep somt de gevolgen op voor de persoon die geen hulp accepteert en deelneemt aan een klinische of ambulante behandeling van verslavingszorg . Deze omvatten hen financieel afsluiten, het huis uitzetten, hun kinderen niet laten zien of een echtscheiding aanvragen.

  Als er eenmaal consequenties zijn gegeven, moet elk lid er gevolg aan geven; ofwel als de persoon weigert naar een afkickkliniek te gaan of kort na de behandeling terugvalt. Iemand met een chronische verslaving die gedwongen of gedwongen wordt om naar een afkickkliniek te gaan, heeft een grotere kans op een terugval omdat ze mentaal klaar zijn om zich in te zetten voor hun nuchterheid. Wetende dat ze ernstige gevolgen zullen ondervinden als ze hun drugs- of alcoholgewoonten voortzetten, is soms een wake-up call.

  Interventies zijn meestal emotioneel geladen en zeer verontrustend voor familie en vrienden, vaak omdat elke persoon een breekpunt heeft bereikt. Het helpt om een gekwalificeerde interventionist te betrekken die het proces kan begeleiden en kan voorkomen dat dingen uit de hand lopen.

  Soorten interventies

  Er zijn vier verschillende manieren waarop interventies worden beheerd. Elk vereist een geplande aanpak met een duidelijk doel voor ogen; om de persoon de hulp te bieden die ze nodig hebben voor verslaving en hen te ondersteunen op hun nuchterheidsreis. Vermijd spontane interventies; ze werken niet en kunnen reeds verbroken relaties schaden.

  Een-op-een interventie

  Deze simpele aanpak is vaak beter dan je naaste in een grote groep confronteren. U kunt uw naaste alleen spreken of u laten bijstaan door een professionele verslavingszorgspecialist die u door het interventieproces begeleidt.

  Johnson-interventiemodel

  Deze benadering houdt in dat iedereen in de familie en leeftijdsgroep van de persoon bij elkaar wordt gebracht, behalve de persoon met de verslaving. Een gekwalificeerde verslavingstherapeut gebruikt het Johnson Intervention Model om leden van leeftijdsgenoten, waaronder familie, vrienden en collega’s, te adviseren, op te leiden en te begeleiden.

  Het doel van het Johnson-model is om de groep te helpen begrijpen hoe verslaving werkt, ondersteuning te bieden om de spanning van het leven met een verslaafde te verlichten en een strategie te ontwikkelen om de persoon te confronteren en te overtuigen om hulp voor verslavingsbehandeling te accepteren.

  Als er eenmaal een concreet plan is ontwikkeld, kan een traditionele interventie worden gehouden waarbij de persoon met de verslaving wordt betrokken. Deze aanpak werkt het beste als de groep van gelijken als een verenigd front optreedt en zich inzet om te doen wat van hen wordt verlangd om de persoon met een verslaving de hulp te geven die ze nodig hebben.

  Crisisinterventie

  Crisisinterventie vindt meestal plaats wanneer een persoon met een verslaving een dieptepunt bereikt. Ofwel komen ze in aanraking met de wet, hebben ze een overdosis genomen, ofwel gaat hun lichamelijke en geestelijke gezondheid ernstig achteruit. Crisisinterventies zijn vaak geïmproviseerd wanneer de persoon een gevaar voor zichzelf is.

  Dit type interventie is een uitdaging voor familieleden en loopt vaak uit de hand met hoge emoties en beschuldigingen die naar elkaar worden gegooid. De beste aanpak is om een gekwalificeerde interventionist van uw plaatselijke klinische revalidatiecentrum te betrekken om het proces te helpen beheren.

  Interventie van het familiesysteem

  De gezinssysteeminterventie richt zich op de gezinseenheid en hoe de stoornis in het gebruik van middelen van een geliefde de geestelijke gezondheid van andere gezinsleden beïnvloedt. Het doel is om de familie voor te lichten over de aandoening en om handvatten te bieden om met disfunctioneel gedrag om te gaan.

  Met de hulp van een gekwalificeerde verslavingstherapeut worden gezinsleden aangemoedigd om na te denken over hun relatie met drugs of alcohol , ongeacht of ze de persoon en de toestand van hun geestelijke gezondheid mogelijk maken. Het is een vorm van gestructureerde psychotherapie, met als doel het verminderen van conflicten en stress en het verbeteren van familie-interacties.

  Het resultaat van een gezinsinterventie is een beter begrip van de stoornis in het gebruik van middelen en het bepalen van toekomstige doelen, behandelplannen, medische detox en medicatietoezicht, gedragsmanagement en manieren om de communicatie binnen het gezin te verbeteren.

  Doen interventies meer kwaad dan goed?

  Interventies leveren een allegaartje van resultaten op. In veel gevallen is een interventie precies wat uw naaste nodig heeft om de eerste stap te zetten in hun hersteltraject. In sommige gevallen wordt de situatie verergerd. Mensen die later in geënsceneerde interventies zijn betrokken, zeggen dat ze zich tijdens het proces aangevallen, overweldigd en aangevallen voelden.

  Het risico is dat uw naaste boos reageert en de vergadering uitstormt, onderduikt of elk contact met leden van de peer group vermijdt. Deze reactie kan reeds gespannen relaties beschadigen, meer stress op familie en vrienden leggen en het leven van uw geliefde verder in gevaar brengen.

  Het is algemeen bekend dat iemand met een verslavingsstoornis zich volledig moet inzetten voor een verslavingsbehandelingsprogramma om een succesvol resultaat te hebben. Geschat wordt dat tussen de 40 en 60 procent van de mensen terugvalt na een tijd in een afkickkliniek te hebben doorgebracht, wat hoger is bij degenen die zich niet vrijwillig inzetten voor een verslavingsbehandeling.

  Onthoud dat een stoornis in het gebruik van middelen een chronische, terugkerende aandoening is die ertoe leidt dat iemand dwangmatig op zoek is naar middelen, ongeacht de schadelijke gevolgen. Het is een psychische aandoening en een complexe hersenaandoening die niet op aanvraag kan worden verholpen.

  Familie en vrienden moeten hun verwachtingen managen, op het beste hopen en het ergste verwachten. U moet echter nooit opgeven om uw dierbaren te helpen het leven te leiden dat ze verdienen, vrij van drugs of alcohol.

  Hoe een succesvolle interventie te houden?

  Hoe een succesvolle interventie te houden?

  Een één-op-één of groepsinterventie moet je systematisch benaderen. Vermijd een spontane bijeenkomst die ongestructureerd en ongeorganiseerd is. Het zal de persoon met de verslaving kapen en de zaken erger maken.

  Schakel een professionele therapeut in

  Krijg hulp van een professionele therapeut met ervaring in interventies. U kunt een beroep doen op een hulpverlener van een gerenommeerd verslavingscentrum, een maatschappelijk werker of uw arts.

  Bepaal wie lid wordt van de groep

  Een intercollegiale interventiegroep bestaat meestal uit naaste familieleden, vrienden en collega’s; mensen die van de persoon houden en om hem geven en die het beste met hem voor hebben. Houd de groep met leeftijdsgenoten klein, zodat je naaste niet overweldigd wordt. U mag niemand opnemen die uw geliefde in staat stelt of zelf worstelt met middelenmisbruik.

  Plan wanneer de interventie zal plaatsvinden

  Kies een dag, tijd en locatie die bij iedereen in de peer group past. Ontmoet vóór de interventiedatum hoe het proces zal verlopen, wat er van iedereen wordt verwacht en het gewenste resultaat. Iedereen moet op dezelfde lijn zitten voordat de interventie plaatsvindt.

  Tenzij het een crisisinterventie is, vermijd het organiseren van een interventie wanneer uw geliefde gestrest, gespannen of emotioneel vluchtig is. Kies een dag en tijd waarop ze ontspannen zijn en meer bereid zijn om mee te werken.

  Verzamel bewijs

  De peer group moet concreet bewijs leveren van het middelenmisbruik en destructief gedrag van de persoon. Verzamel indien mogelijk bewijs van in het huis gevonden drugsparafernalia of alcoholmisbruik en andere tekenen die de persoon in gevaar brengen om naar de gevangenis of het ziekenhuis te gaan als ze geen hulp accepteren.

  Leid de groep op

  Verslaving is een complexe hersenaandoening die permanente veranderingen in de chemie en functie van de hersenen veroorzaakt. Uw geliefde kan drugs- of alcoholafhankelijkheid hebben, niet noodzakelijkerwijs een stoornis in het gebruik van middelen. U moet informatie verzamelen om leden van leeftijdsgenoten te helpen de wetenschap van verslaving beter te begrijpen en welk behandelplan nodig is voor hun individuele behoeften.

  Impactverklaringen opstellen

  Impactverklaringen die door elk lid worden voorgelezen, moeten zorgvuldig worden opgesteld, kort en to the point zijn. Impactverklaringen zijn persoonlijke verklaringen die de persoon vertellen hoe zijn verslaving hem beïnvloedt en welke grenzen hij zal stellen om zichzelf te beschermen tegen toekomstige pijn, financiële ondergang of emotionele of fysieke mishandeling. Impactverklaringen moeten worden opgesteld vanuit een positie van liefde, steun en zorg en mogen de persoon niet de schuld geven of aanvallen.

  Grenzen bevestigen

  Elk groepslid moet de gevolgen beschrijven als de persoon niet instemt om naar een afkickkliniek te gaan of zich ertoe verbindt veranderingen aan te brengen. Schrijf je grenzen op, zodat ze in steen gebeiteld zijn, want het is van vitaal belang dat je ze naleeft en geen loze dreigementen uitspreekt.

  Beslis wie zal helpen

  Uw geliefde zal hulp nodig hebben bij het vervoer naar een polikliniek of om te zorgen voor hun werk en huishoudelijke verantwoordelijkheden als ze ermee instemmen om naar een instelling voor intramurale verslavingszorg te gaan. Maak een duidelijk plan voor wie er tussenkomt om verschillende verantwoordelijkheden over te nemen.

  Heb een duidelijk doel voor ogen

  Nadat je hebt onderzocht welk soort behandeling je geliefde nodig heeft en de beste plek om het te krijgen, formuleer je een plan om ervoor te zorgen dat ze de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben als ze ermee instemmen om naar een afkickkliniek te gaan. Veel gerenommeerde klinische instellingen hebben een wachtlijst en u moet ook vooraf goedkeuring krijgen van uw medische verzekeringsmaatschappij. Als uw naaste ermee instemt om rechtstreeks naar een behandelcentrum te gaan, moet u strijken terwijl het strijkijzer heet is. Als ze moeten wachten op de uitvoering van de plannen, kunnen ze van gedachten veranderen.

  Voortgang in de gaten houden

  Als uw naaste akkoord gaat met de aangeboden hulp om van een verslaving af te komen, volgt u de voortgang op met de psycholoog of begeleider van het behandelcentrum. Als ze weigeren deel te nemen aan een behandelprogramma, zorg er dan voor dat iedereen in de peer group de consequenties opvolgt die in hun impactverklaring worden beschreven. Als je dit niet doet, zal je geliefde denken dat ze de groep te slim af zijn.

  De do’s en don’ts van effectieve interventies

  DOEN

  • Blijf rustig
  • Plan het interventieproces zorgvuldig
  • Schakel een gekwalificeerde interventietherapeut in
  • Nomineer iemand om de groep te leiden
  • Houd de groep klein, alleen naaste familie, vrienden of collega’s
  • Houd een pre-interventiebijeenkomst met de peer group
  • Houd impactverklaringen kort en bondig
  • Spreek uit liefde, bezorgdheid en zorg
  • Wees specifiek over de schade die is veroorzaakt
  • Functioneren als een verenigd front
  • Wees duidelijk over je grenzen
  • Stel een duidelijk doel
  • Volg je consequenties op

  NIET DOEN

  • Ga onvoorbereid naar binnen
  • Schreeuw of verhef je stem in woede
  • Schaamte of schuld van de persoon
  • Noem ze namen
  • Wijs met de vingers of val ze persoonlijk aan
  • Laat iedereen tegelijk praten, door elkaar heen praten
  • Ramble and go off script, houd je aan je impact statement
  • Spreek in vage termen, wees specifiek
  • Wijs alleen op hun fouten
  • Kies een moment waarop je geliefde ongenaakbaar, high of dronken is
  • Schakel uw geliefde in of dek hem toe
  • Accepteer hun excuses, laat je manipuleren
  • Geef ze meer geld
  • Sta toe dat ze je fysiek of emotioneel bedreigen
  • Voel je schuldig dat je ze een interventie hebt laten ondergaan
  • Opgeven na de eerste poging

  We zijn hier om te helpen.

  Neem vandaag nog contact met ons op als u een vertrouwelijk en gratis gesprek wilt met een van onze gekwalificeerde professionals in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in White River Manor in Zuid-Afrika.