White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Addiction Treatment, Addictions, Luxe revalidatiecentrum

  Vijf redenen waarom een behandeling voor dubbele diagnose essentieel is bij verslaving herstel

  Published on juni 12, 2024

  Er is sprake van dubbele diagnose (ook wel co-occurring stoornis genoemd) als iemand tegelijkertijd een stoornis in middelengebruik en een psychische aandoening heeft. Bijvoorbeeld, een persoon kan tegelijkertijd een cocaïneverslaving en een angststoornis hebben. Zoals vaak het geval is, heeft deze persoon behandeling nodig van een professional die gespecialiseerd is in dubbele diagnose behandeling.

  Co-occurring stoornissen zijn een veelvoorkomend probleem over de hele wereld. Een studie uit 2020 toonde aan dat meer dan 17 miljoen Amerikaanse volwassenen geestelijke gezondheidsproblemen hadden samen met een stoornis in het middelengebruik. Veel afkickklinieken en -centra zijn gespecialiseerd in behandeling met dubbele diagnose. Dit is geruststellend omdat deze programma’s zich richten op de onderliggende factoren van middelenverslaving en op symptoombestrijding.

  Veel mensen grijpen naar alcohol, drugs of ander verslavend gedrag. Denk hierbij aan gokken of dwangmatig winkelen om onaangename psychische klachten en emoties te vergeten, te verdoven of weg te drukken.

  Zelfmedicatie met middelen of gedrag is een manier om ongewenste herinneringen of een pijnlijk verleden te vergeten of af te leiden. Alcohol en drugs fungeren vaak als verdovende middelen. Ze verhullen tijdelijk de emotionele (en soms fysieke) pijn van een individu. Dit helpt hen zich meer sociaal verbonden, zelfverzekerd en gereguleerd te voelen.

  Het sleutelwoord hier is echter ’tijdelijk’. Zodra de effecten van alcohol of drugs zijn uitgewerkt, begint de emotionele kater op te treden en komen de symptomen van de persoon terug, vaak met een wraakactie.

  Hier zullen we vijf redenen onderzoeken waarom een behandeling met dubbele diagnose van vitaal belang is bij het herstel van verslaving. Als u (of een van uw dierbaren) in de tussentijd vermoedt dat u een bijkomende stoornis hebt, is het misschien tijd om met een professional in de geestelijke gezondheidszorg te praten. Zij kunnen u verder adviseren.

  Dubbele diagnose behandeling in Zuid-Afrika: Maak kennis met ons team

  Geestelijke gezondheid

  Bij White River Manor bieden we een holistisch behandelingsprogramma voor dubbele diagnose of co-occurring stoornissen dat is afgestemd op uw unieke behoeften en voorkeuren.

  Ons vriendelijke team, dat bestaat uit professionals met verschillende achtergronden en specialisaties, heeft als gemeenschappelijk doel u te ondersteunen bij het herstellen van de balans in uw geest, lichaam en ziel. Onze programma’s integreren gedragstherapieën, medisch management, psychiatrische evaluatie en gezond eten. Daarnaast zijn er bewegingsopties om blijvende genezing en transformationeel herstel te garanderen.

  We bieden ook groepsondersteuning, familieprogramma’s en een grondige nazorgservice. Hiermee helpen we u uw vooruitgang bij te houden en nuchterheid en welzijn te behouden nadat u de behandeling hebt voltooid.

  Als u meer wilt weten over ons programma, neem dan vandaag nog contact op met ons vriendelijke team in ons prachtige Zuid-Afrikaanse herstelcentrum. Wij willen u graag helpen. We zijn er altijd om uw vragen te beantwoorden en een warm, medelevend oor te bieden.

  Vijf redenen waarom een behandeling met dubbele diagnose essentieel is voor herstel van verslaving

  Naast het behandelen van uw verslaving symptomen onderzoekt een dubbele diagnose-behandeling het volledige plaatje. Dit omvat uw voorgeschiedenis (zoals eventuele onopgeloste trauma’s), genetica, huidige symptomen, en emotionele moeilijkheden. Ook worden eventuele andere fysieke of mentale gezondheidsproblemen die u mogelijk heeft meegenomen.

  Behandeling met een dubbele diagnose richt zich op beide aandoeningen samen en kan een combinatie van de volgende therapieën omvatten:

  • Gedragstherapie
  • Steungroepen
  • Klinische behandeling
  • Medicatie

  In essentie werkt een dubbele diagnose-behandeling vanuit de overtuiging dat pijn aan de basis ligt van alle verslaving.

  Het doel is daarom om de kernoorzaak van iemands lijden aan te pakken en te ontdekken wat er schuilgaat achter de drang om te verdoven, zich af te leiden, en naar alcohol of pillen te grijpen.

  Geïntegreerde behandelprogramma’s zoals dubbele diagnose bieden mensen in herstel van verslaving veel hoop voor de toekomst. Dit stelt hen in staat om door eventuele levenslange problemen te werken, grip te krijgen op hun verslaving en veerkracht op te bouwen.

  Naast het bovenstaande zijn er nog andere redenen waarom een dubbele diagnose zo effectief is voor mensen die herstellende zijn van een verslaving.

  1. Verbeterde herstel resultaten

  Volledig herstellen

  Veel onderzoek heeft aangetoond dat mensen met gelijksoortige stoornissen significant betere behandelresultaten boeken als beide aandoeningen tegelijkertijd worden behandeld.

  Bovendien laat onderzoek verschillende significante klinische resultaten zien voor mensen met een onbehandelde dubbele diagnose of een gelijktijdig voorkomende stoornis, waaronder:

  • Suïcidaal gedrag, zelfmoord of geweld – Studies tonen aan dat mensen die lijden aan een stoornis in middelengebruik en een psychische aandoening een verhoogd risico lopen op suïcidaal gedrag, zelfmoord, agressie en geweld.
  • Ernstige ziekte en terugval – Mensen met een dubbele diagnose hebben vaak ernstigere ziekten en een hoger terugvalpercentage dan mensen met één stoornis of aandoening.
  • Mensen met een dubbele diagnose of samen voorkomende stoornissen trekken zich vaak terug of zonderen zich af om met de gevolgen van middelengebruik en een slechte geestelijke gezondheid om te gaan. Dit kan leiden tot allerlei complicaties in hun persoonlijke en professionele relaties.

  Behandeling met dubbele diagnose combineert verschillende therapeutische methoden om cliënten te helpen duurzaam nuchter en psychologisch gezond te worden, zoals:

  Door beide aspecten van een geestelijke gezondheids- en verslavingsstoornis samen aan te pakken, kunnen het algehele welzijn en de resultaten van de behandeling verbeteren.

  2. Uitgebreide ondersteuningssystemen

  Zoals de meeste geïntegreerde behandelingsprogramma’s, omvat dubbele diagnose meestal ondersteunende systemen zoals groepstherapie, ondersteuning door leeftijdsgenoten en gezinstherapie.

  Mensen met verslavingen en geestelijke gezondheidsproblemen voelen zich vaak eenzaam en geïsoleerd. Eenzaamheid en verslaving zijn meestal nauw met elkaar verbonden. Eenzaamheid leidt mensen bijvoorbeeld niet alleen tot verslaving, maar kan er ook toe leiden dat ze weer verslaafd raken als ze weer nuchter zijn. Bovendien wordt eenzaamheid beschouwd als een trigger voor terugval bij mensen die herstellende zijn van een verslaving.

  Daarom richt de behandeling voor dubbele diagnose zich op sociale verbinding via lotgenotengroepen, nuchtere gemeenschappen en familieondersteuning. Deze programma’s bieden een robuust ondersteuningsnetwerk dat essentieel is voor blijvend herstel.

  3. Stigma vermindering

  Een onderzoeksartikel beschrijft stigma als een teken van schande geassocieerd met een bepaalde persoon, kwaliteit of omstandigheid.

  Het zal velen verbazen dat mensen met een psychiatrische ziekte of een stoornis in het gebruik van drugs worden blootgesteld aan stigmatisering. Ook hun familieleden, verzorgers en zorgverleners ervaren deze stigmatisering. (Stigma in dual diagnosis: A narrative review, ResearchGate, Januari 2016.)

  Behandelingsprogramma’s die geestelijke gezondheidsproblemen en verslavingsproblemen samen aanpakken en oplossen, kunnen het stigma dat zwaar geassocieerd wordt met deze aandoeningen helpen verminderen.

  Bovendien helpt deze benadering bij het ontwikkelen van een meer empathische, meelevende benadering van deze onderling gerelateerde aandoeningen.

  De meesten van ons zijn zich bewust van het grote stigma dat kleeft aan verslaving en geestelijke gezondheid. Mensen die leven met zowel een stoornis in het gebruik van drugs als een geestelijke ziekte kennen dit stigma beter dan wie dan ook.

  Programma’s voor dubbele diagnose ontwikkelen een omgeving waarin mensen met gelijksoortige stoornissen zich meer geaccepteerd, gehoord en begrepen voelen door anderen. Vervolgens leidt dit tot betere herstel resultaten en minder terugval.

  4. Bewustwording en onderwijs

  mentale gezondheid

  Programma’s voor dubbele diagnose bieden psychologische educatie en bewustzijn aan cliënten (en hun familie) die in behandeling zijn. Dit zodat ze geestelijke gezondheidsproblemen en stoornissen in middelengebruik en de complexe relatie tussen beide beter begrijpen.

  Cliënten met een duidelijker begrip van de gecompliceerde dynamiek tussen geestelijke gezondheid en verslaving kunnen praktische copingstrategieën ontwikkelen en zich bewust worden van hun verslavende triggers. Hierdoor lopen ze in de toekomst minder risico op een terugval.

  Bijvoorbeeld, als iemand merkt dat hun angst begint op te spelen, kunnen ze de vaardigheden die ze in therapie hebben geleerd gebruiken. Ze kunnen cognitieve herstructurering en mindfulness-technieken toepassen. Hierdoor hoeven ze niet terug te vallen op oude, niet-helpende gedragingen zoals drinken of drugs gebruiken om onaangename symptomen te beheersen.

  Voorlichting en bewustwording wapenen individuen en gezinnen met cruciale informatie en hulpmiddelen om hen te helpen elkaar te ondersteunen in moeilijke periodes. Daarnaast om rode vlaggen te herkennen die mogelijk verdere interventie vereisen.

  5. Terugvalpreventie

  Zoals eerder vermeld, kunnen onbehandelde geestelijke gezondheidsproblemen leiden tot zelfmedicatie. Hierbij wenden mensen zich tot de fles of drugs om met onaangename gevoelens, emoties en symptomen om te gaan.

  Omdat de dubbele diagnose de onderliggende geestelijke gezondheidsproblemen aanpakt die het middelengebruik van een persoon veroorzaken of verergeren, kunnen deze programma’s het risico op terugval verminderen. De persoon voelt niet langer de behoefte om te ontsnappen of moeilijke emoties te verdoven. Hierdoor neemt de kans op een duurzame verbetering toe.

  Het uitpakken en onderzoeken van iemands onderliggende trauma en andere negatieve emoties en overtuigingen door middel van een dubbele diagnose behandeling helpt om de emotionele spanning uit het lichaam los te laten.

  Zo wordt de persoon bevrijd uit de greep van levenslange, beperkende psychische gezondheidssymptomen die leiden tot een cyclus van zelfvernietiging, zoals drugsmisbruik.

  Wat houdt een dubbele-diagnosebehandeling in?

  Behandeling voor dubbele diagnose vereist een veelzijdige, geïntegreerde aanpak om cliënten te helpen duurzaam welzijn en nuchterheid te bereiken.

  Hieronder staan enkele programma’s die deel uitmaken van een dubbele-diagnosebehandeling:

  Medisch afkicken

  De eerste stap in de behandeling voor een dubbele diagnose is medische detox, waarbij u het lichaam ontdoet van stoffen en gifstoffen.

  Het wordt meestal uitgevoerd in een intramurale omgeving onder begeleiding en management van ervaren zorgprofessionals.

  Psychologische therapie

  therapie sessies

  Psychotherapie zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of dialectische gedragstherapie (DBT) wordt vaak gebruikt bij dubbele diagnose. Deze therapieën helpen mensen bij het onderzoeken en veranderen van onaangepaste gedachten en gedragspatronen. Dit kan helpen bij het aanpakken van factoren die mogelijk hun stoornis in het gebruik van drugs hebben veroorzaakt of verergerd.

  Zodra iemands symptomen onder controle zijn, kunnen ze gezonde copingvaardigheden leren om met hun emotionele problemen en verslavende triggers om te gaan en terugval te voorkomen.

  Steungroepen

  Steungroepen zijn een integraal onderdeel van verslavings- en geestelijke gezondheidsbehandelingen. Ze helpen mensen zich meer verbonden en begrepen te voelen en dat is belangrijk tijdens de hobbelige weg naar herstel.

  Deze programma’s bieden mensen een platform om advies te delen, hun zorgen en frustraties te uiten, mijlpalen en successen te vieren en steun te krijgen van anderen die hun ervaringen kunnen delen.

  Klinische of residentiële behandeling

  Mensen met een dubbele diagnose of samen voorkomende stoornissen hebben vaak baat bij een klinische behandeling. Hier kunnen ze 24 uur per dag ondersteuning en zorg krijgen. Ervaren zorgverleners staan voortdurend voor hen klaar.

  Nazorg en support

  Programma’s voor nazorg bieden continue zorg, ondersteuning en therapie aan cliënten nadat ze de behandeling hebben afgerond.

  Deze programma’s kunnen mensen helpen om hun leven na de verslaving in goede banen te leiden en hun psychische klachten onder controle te houden terwijl ze professionele zorg, ondersteuning en hulpmiddelen krijgen.

  Symptomen van een dubbele diagnose of een gelijktijdige stoornis

  stress behandelen

  De symptomen van een dubbele diagnose of gelijktijdige stoornis kunnen variëren. Het is afhankelijk van iemands gezondheidstoestand, achtergrond en ernst van de symptomen.

  De typische waarschuwingssignalen dat iemand een verslaving en een psychische stoornis heeft, zijn echter onder andere:

  • Slechte prestaties op school of werk
  • Geheimzinnig doen of verdacht gedrag vertonen
  • Veranderingen in slaap- en eetpatronen
  • Stemmingswisselingen, prikkelbaarheid of oncontroleerbare woede-uitbarstingen
  • Gebrek aan motivatie of energie
  • Angst, paranoia of vrees
  • Veranderingen in persoonlijkheid of houding
  • Gewichtsveranderingen
  • Onduidelijke spraak
  • Veranderingen in uw vriendengroep of sociale kring
  • Voortdurend geld moeten lenen van vrienden of familie
  • Middelen blijven gebruiken ondanks de negatieve gevolgen voor uw eigen gezondheid en relaties

  Samenvatting

  Hoewel samen voorkomende stoornissen veel vervelende symptomen en complicaties in iemands leven kunnen veroorzaken, is herstel mogelijk met de juiste hulp, ondersteuning en behandeling.

  Leven met een stoornis in middelengebruik en een psychische aandoening kan zeer uitdagend en levensbeperkend zijn, omdat de ene aandoening de andere kan verergeren.

  Als u bijvoorbeeld worstelt met een depressie, kunnen de onaangename symptomen die u ervaart uw behoefte aan middelengebruik aanwakkeren als een manier om ermee om te gaan.

  U moet professionele begeleiding en hulp zoeken als u denkt dat u een samen voorkomende stoornis heeft. Dit kan u helpen de symptomen van beide aandoeningen onder controle te houden. Hierdoor zult u zich beter voelen en beter in staat zijn uw leven te leiden.

  Neem vandaag nog contact op met een specialist van White River Manor. Zij kunnen u helpen een juiste diagnose te stellen en een effectief behandelplan te ontwikkelen. Het zal u helpen uw verslaving en geestelijke gezondheidsproblemen voor eens en voor altijd te overwinnen.

  Als u meer wilt weten over ons programma voor dubbele diagnose, praat dan vandaag nog met een specialist voor een vertrouwelijk gesprek.

  We zijn hier en klaar om te helpen.

  Extra middelen

  1. Stigma in dual diagnosis: A narrative review, ResearchGate, Januari 2016
  2. What Is a Dual Diagnosis? Verywell mind, Sanjana Gupta, 25 Augustus 2022