White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  De rol van familie bij herstel van verslaving: samen herstellen

  Verslaving is nooit een geïsoleerde strijd – het golft door families en vriendengroepen en beïnvloedt iedereen op de een of andere manier. De gevolgen van een verslaving voor dierbaren zijn ingrijpend. Emotionele spanning, verbroken relaties en een doordringend gevoel van onzekerheid worden ongewenste gasten in huishoudens die te maken hebben met de gevolgen van drugsmisbruik. Te midden van deze onrust is het begrijp van de rol van familie bij herstel van de verslaving belangrijk.

  Hier zullen we ons verdiepen in hoe familiebetrokkenheid het herstel van een verslaving aanzienlijk kan beïnvloeden. Van het bieden van voortdurende steun tot het aanpakken van uitdagingen zoals stigmatisering en communicatiestoornissen, zijn families belangrijke spelers in de herstelprocedure.

  Door samen te leren, gezonde grenzen te stellen en een ondersteunende omgeving te creëren, kunnen families de complexiteit van herstel doorstaan, samen genezen en er sterker uit komen.

  Verslaving: een wervelwind voor het hele gezin

  Verslaving is een complexe aandoening en gaat verder dan alleen een verslaving aan drugs. Het is een chronische ziekte die de hersenfunctie verandert en invloed heeft op gedrag, besluitvorming en emotionele regulatie. In de basis is verslaving een samenspel van genetische, omgevings- en psychologische factoren. Hierdoor is het een ingewikkelde uitdaging om de verslaving te overwinnen.

  De effecten reiken daarom veel verder dan het individu. Familieleden, vrienden en collega’s zijn vaak het slachtoffer van verslavingsgedrag. Ze moeten door een labyrint van emoties, stress en onzekerheid navigeren.

  Kinderen in deze gezinnen staan ook voor unieke uitdagingen. Hun ontwikkeling en welzijn raakt vaak verstoord door de onrustige omgeving die door de verslaving wordt veroorzaakt. Studies tonen aan dat ze zelfs een hoger risico lopen om mentale gezondheidsproblemen, drugsmisbruik of gedragsproblemen te ervaren.

  Dat komt doordat het aanschouwen van een geliefde die worstelt met verslaving emotioneel belastend kan zijn. Daarnaast kan het gevoelens van angst, schuld en hulpeloosheid oproepen. Als gevolg hiervan kunnen de reacties op het zien van een verslaving variëren tussen empathie, frustratie en woede.

  Gedrag toestaan: een glibberig pad

  Rollen binnen de familiedynamiek kunnen ook verschuiven als gevolg van de verslaving. Sommige familieleden kunnen de rol van verzorger op zich nemen. Terwijl anderen zich terugtrekken of onbewust enablers worden om de vrede te bewaren of hun dierbaren af te schermen van de gevolgen van hun daden. Dit kan de vorm aannemen van het verbergen van de ernst van het probleem, het minimaliseren van gemiste verantwoordelijkheden, het maken van excuses voor het gedrag van de persoon, het vermijden van moeilijke gesprekken of conflicten uit angst om de relatie te beschadigen.

  Familieleden kunnen de persoon ook herhaaldelijk uit moeilijke situaties redden of financieel steunen zonder toezicht. Hierdoor stimuleren ze onbedoeld het drugsmisbruik door middelen te verstrekken voor hun gewoontes.

  Vaak komt toestemmend gedrag voort uit een gebrek aan begrip of bewustzijn over de complexiteit van verslaving. Zonder de juiste begeleiding of ondersteunende netwerken houdt deze steun, hoewel bedoeld om te helpen, de verslavingscyclus vaak in stand.

  Communiceren is de sleutel

  Weekend. De familie zit bij elkaar en praat

  Vertrouwen is essentieel voor herstel. Wanneer communicatiebarrières het opbouwen van vertrouwen binnen het gezin belemmeren, wordt het lastig om vooruitgang te boeken. Er moet een open en eerlijke discussie plaatsvinden.

  Verslaving leidt tot een turbulente dynamiek binnen gezinnen en bevordert een omgeving van verwijten en schuldgevoelens. Het wordt gemakkelijk om schuldigen aan te wijzen in plaats van samen te werken aan begrip en steun. Stigma en de misvattingen van de maatschappij over verslaving helpen ook niet. Ze werpen vaak een schaduw op gezinnen en belemmeren een open communicatie.

  In gezinnen met communicatieproblemen kunnen boodschappen verkeerd worden opgevat of geïnterpreteerd. Vervolgens leidt het tot conflicten of misverstanden. Het kan spanningen verergeren, waardoor het voor de persoon een uitdaging wordt om zijn gevoelens of behoeften met betrekking tot zijn hersteltraject uit te drukken. Ze kunnen aarzelen of zich onveilig voelen om over hun problemen te praten of om hulp te zoeken.

  Het begrijpen van verslavingen binnen deze familiale context is daarom van vitaal belang. Het gaat niet alleen om de strijd van het individu, maar ook om de gezamenlijke ervaring van het gezin en de omgeving die daardoor ontstaat.

  Hoe gezinnen herstel kunnen ondersteunen

  De rol van familie bij herstel van de verslaving moet betrokkenheid zijn. Als families actief deelnemen aan het herstelproces, creëren ze een omgeving die genezing bevordert.

  Dat komt omdat familieleden (niet alleen bloedverwanten, maar ook goede vrienden, romantische partners of verzorgers) kunnen dienen als een cruciaal ondersteuningssysteem. Zij kunnen ook liefde, begrip en begeleiding bieden tijdens het turbulente herstelproces.

  Naast emotionele steun kunnen families ook praktische hulp bieden. Door te zorgen voor een stabiel en zorgzaam thuis, worden positieve gewoonten en routines gestimuleerd.

  Voor velen is gezinstherapie een enorme hulp. Het is een krachtige manier om collectieve wonden te helen en samen verder te gaan als een eenheid. Deze sessies, afgestemd op de specifieke uitdagingen waar de familie mee te maken heeft, bieden een veilige ruimte voor open communicatie. Daarnaast bevorderen ze empathie, begrip en versterken de familiebanden die cruciaal zijn voor collectieve genezing.

  Gezinstherapie maakt meestal gebruik van verschillende technieken uit evidence-based behandelingen zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Interpersoonlijke Therapie, Dialectische Gedragstherapie (DBT) en Oplossingsgerichte Therapie.

  De essentie bestaat echter uit vijf kerncomponenten:

  1. Familiedynamiek begrijpen

  Het begrijpen van de complexe dynamiek (allianties, conflicten en hiërarchieën) binnen de familie-eenheid is een fundamenteel concept in gezinstherapie. Er wordt benadrukt dat alle individuen deel uitmaken van onderling verbonden systemen (families, gemeenschappen) en dat problemen die van invloed zijn op één lid het hele systeem kunnen beïnvloeden.

  Binnen gezinstherapie worden de rollen van individuele gezinsleden onderzocht, evenals de grenzen die deze rollen afbakenen binnen de gezinsstructuur. Vaak kunnen ongezonde of stugge rollen en vage grenzen bijdragen aan disfunctioneren.

  Door deze dynamieken bloot te leggen, kan therapie gezinnen helpen om deze rollen en grenzen opnieuw te definiëren, met als doel gezondere relaties en interacties te bevorderen.

  2. Communicatie verbeteren

  Samenwerken aan een betere communicatie binnen het gezin is een van de belangrijkste onderdelen van gezinstherapie. Hierin werkt iedereen samen om communicatiepatronen te identificeren en te corrigeren die kunnen bijdragen aan misverstanden, conflicten of belemmeringen voor gezonde interactie.

  Therapeuten begeleiden familieleden in wat bekend staat als ‘actief luisteren’. Deze oefening onderstreept het belang van het verduidelijken van mededelingen en het bevestigen van emoties om misverstanden te voorkomen en empathie te bevorderen.

  Het leren begrijpen van non-verbale signalen is een andere vaardigheid die wordt aangeleerd door gezinstherapie. Door deze vaardigheden aan te scherpen, leren gezinnen een meer ondersteunende en empathische omgeving op te bouwen.

  3. Grenzen stellen

  Een overstuur tienermeisje met haar ouders op een afspraak bij een psycholoog. Familie bij psychologie sessie. Psycholoog helpt een jong gezin met een kind bij het oplossen van tienerproblemen.

  Het stellen van duidelijke en gezonde grenzen is belangrijk om een ondersteunende omgeving voor herstel te creëren. In het geval van verslaving gaat het om het vinden van een delicaat evenwicht tussen het bieden van hulp en het mogelijk maken van verslavend gedrag.

  Leren om assertief te zijn – en niet agressief – is hier een belangrijk onderdeel van. Gezinstherapie helpt mensen om hun behoeften en emoties zelfverzekerd uit te drukken zonder agressief te zijn. Hierdoor ontstaat een veilige ruimte waarin gevoelens openlijk gedeeld kunnen worden.

  4. Overlevingsstrategieën ontwikkelen

  Gezinstherapie voorziet gezinnen van hulpmiddelen en strategieën om uitdagingen effectief aan te pakken. Dit omvat probleemoplossingstechnieken, stressmanagement, vaardigheden om conflicten op te lossen en copingmechanismen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van het gezin.

  5. Zelfzorg bevorderen

  Naast de focus op het ondersteunen van de herstellende persoon, moeten familieleden ook prioriteit geven aan hun eigen welzijn. Zelfzorg is niet egoïstisch – het is een noodzaak. Door voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid te zorgen, kunnen families niet alleen hun geliefde beter ondersteunen tijdens het herstel, maar kunnen ze ook gevoelens van wrok tegengaan.

  Deze vijf pijlers zijn verweven in het therapeutische proces. Het biedt een uitgebreid kader om de complexiteit van familierelaties aan te pakken, waardoor positieve verandering binnen het familiesysteem wordt bevorderd.

  Gezinsgenezing bij White River Manor

  Bij White River Manor baseren we onze aanpak van de behandeling van afhankelijkheid en dubbele diagnose op de overtuiging dat de betrokkenheid van familie en goede vrienden aanzienlijk bijdraagt aan de effectiviteit van het herstel.

  Onze zorgvuldig samengestelde en persoonlijke behandelplannen combineren een verscheidenheid aan wetenschappelijk onderbouwde therapeutische benaderingen. We integreren ook ervaringsgerichte behandelingen om de geest, het lichaam en de ziel te genezen.

  Hoewel we familiedeelname aan steungroepen sterk aanmoedigen, blijft uw comfort en keuzevrijheid voorop staan in onze benadering van holistisch herstel. Uw beslissing over de betrokkenheid van dierbaren wordt met de grootst mogelijke discretie en gevoeligheid behandeld.

  We bieden flexibele opties voor zowel sessies op locatie als sessies op afstand, zodat toegankelijkheid voor iedereen gegarandeerd is.

  Onze gespecialiseerde gezinstherapeuten creëren vakkundig een ondersteunende omgeving voor rustige en constructieve discussies. Wij begeleiden gezinnen tijdens een reis van begrip en ondersteuning en bieden essentiële inzichten in het re-integratieproces na de behandeling.

  Begin uw gezamenlijke reis naar herstel vandaag

  gelukkig jong gezin dat tijd doorbrengt aan zee op koude herfstdag

  De rol van familie bij herstel van de verslaving is niet alleen om een omstander te zijn. Familie moet actief deelnemen en een belangrijke bijdrage leveren aan het genezingsproces. Met een vastberaden toewijding en begrip kunnen families het leidende licht zijn dat hun dierbaren leidt naar een bevredigend leven na de verslaving.

  Als u meer wilt weten over ons verslavingsbehandeling programma bij White River Manor, aarzel dan niet om vandaag nog contact met ons op te nemen.

  We’re here to help

  Let’s talk

  Call now for a totally confidential, no-obligation conversation with one of our professionals.