White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  De dynamiek van stress begrijpen: Onderzoek naar goede en slechte stress en het verband met middelenmisbruik

  Stress.

  Het is een “slecht” woord met veel negatieve associaties, toch?

  Soms is dat waar. Maar niet altijd.

  Een andere waarheid over stress is dat het onvermijdelijk is – het beïnvloedt onze gedachten, emoties en gedragingen gedurende de dag. Het heeft een diepgaande invloed op onze mentale, emotionele en fysieke gezondheid.

  Soms kan stress motiverend zijn, maar te veel of slecht beheerde stress kan leiden tot verschillende negatieve uitkomsten. Een daarvan is middelenmisbruik.

  Dit artikel wil de begrippen goede stress (eustress) en slechte stress (distress) uitleggen, hun impact op individuen onderzoeken en hoe stress kan bijdragen aan middelenmisbruik.

  Het begrijpen van deze ingewikkelde relatie is essentieel voor het ontwikkelen van strategieën om stress op een gezonde manier aan te pakken.

  Inzicht in goede stress (Eustress)

  “Goede stress” bestaat echt en de technische term is eustress. Het wordt gekenmerkt door zijn positieve invloed op “gezondheid, motivatie, prestaties en emotioneel welzijn”. In tegenstelling tot distress, dat overweldigend en schadelijk kan zijn, is eustress beheersbaar en zelfs plezierig.

  Voorbeelden van eustress zijn:

  • Beginnen aan een nieuwe baan
  • Een bruiloft plannen
  • Op reis naar een nieuwe plek
  • Deelnemen aan een spannende activiteit zoals parachutespringen

  Eustress kan op verschillende manieren ontstaan, zoals:

  Prestaties en succes

  Het stellen en bereiken van doelen, of het nu persoonlijk of professioneel is, kan gevoelens van eustress met zich meebrengen. Het gevoel van voldoening dat voortkomt uit het overwinnen van obstakels is zeer de moeite waard.

  Groei en ontwikkeling

  Activiteiten die persoonlijke groei bevorderen, zoals het aanleren van vaardigheden en nieuwe hobby’s, leveren goede stress op. Deze ervaringen houden in dat u uit uw comfortzone stapt en beseft dat kansen gelijk staan aan persoonlijke groei.

  Avontuur en nieuwigheid

  Het verkennen van nieuwe ervaringen kan de spanning van ontdekking en avontuur met zich meebrengen.

  Relaties en sociale verbondenheid

  Betekenisvolle relaties opbouwen met anderen en deelnemen aan sociale activiteiten kan gevoelens van goede stress bevorderen. Positieve sociale interacties versterken het gevoel ergens bij te horen.

  Voordelen van Eustress

  Presentatie in een vergadering

  Eustress biedt een reeks voordelen, waaronder:

  • Motivatie
  • Productiviteit
  • Weerstand
  • Emotionele tevredenheid
  • Fysieke gezondheid

  Het grote punt hier is dat niet alle stress slecht is! Sommige stress is zelfs nuttig voor uw welzijn.

  Slechte stress begrijpen

  Eustress kan gunstig zijn, maar distress, ook bekend als “slechte stress”, is het type waar we allemaal mee bekend zijn. Dit soort stress kan negatief en schadelijk zijn. Het wordt gekenmerkt door angst, overweldiging en uitputting.

  Onrust kan op verschillende manieren ontstaan, zoals:

  Werk en financiële druk

  Hoge werkeisen, baanonzekerheid en financiële zorgen kunnen bijdragen tot onrust. De druk om deadlines te halen, goed te presteren en financiële stabiliteit te behouden kan overweldigend zijn en leiden tot een burn-out.

  Relatieproblemen

  Relatieproblemen kunnen een bron van verdriet zijn. Dit kan op romantisch, familiaal of sociaal vlak. Communicatieproblemen, onopgeloste conflicten en gevoelens van isolatie kunnen het stressniveau verhogen.

  Gezondheidsuitdagingen

  Omgaan met ziekte, verwondingen of andere gezondheidsgerelateerde problemen kan zeer stressvol zijn. De onzekerheid en angst die gepaard gaan met gezondheidsuitdagingen kunnen een tol eisen op iemands mentale en fysieke welzijn.

  Trauma

  Het meemaken van een trauma kan leiden tot diepe ellende. Onverwerkt trauma kan langdurige gevolgen hebben voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Vervolgens kan het leiden tot symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

  De gevolgen van nood

  koppel ruzie

  Als distress niet wordt aangepakt, kan het aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de fysieke, mentale en emotionele gezondheid in de vorm van :

  • Psychische stoornissen
  • Drugsmisbruik
  • Fysieke gezondheidsproblemen
  • Gespannen relaties
  • Verminderd functioneren

  De complexe wisselwerking tussen stress en middelenmisbruik

  De relatie tussen stress en drugsmisbruik is ingewikkeld. Hoewel stress kan bijdragen aan middelenmisbruik, spelen hier ook andere factoren een rol. Drugsmisbruik kan ook stress verergeren en andere uitdagingen creëren.

  Verschillende factoren beïnvloeden deze wisselwerking:

  Zelfmedicatie

  Sommige mensen grijpen naar drugs en alcohol als zelfmedicatie en om stress te verlichten. Het gebruik van drugs biedt slechts tijdelijke verlichting van stress. Uiteindelijk houdt het een cyclus van verslaving en meer stress in stand.

  Omgaan met strategieën

  Zonder gezonde copingstrategieën kunnen sommigen hun toevlucht nemen tot onaangepaste copingmechanismen. Een voorbeeld hiervan is drugsmisbruik, wat wordt gebruikt om met stress om te gaan.

  Neurobiologische veranderingen

  Chronische stress en drugsmisbruik kunnen leiden tot neurobiologische veranderingen in de hersenen. Vooral in de gebieden die betrokken zijn bij de verwerking van beloningen, stressregulatie en besluitvorming. Deze veranderingen versterken verslavend gedrag, waardoor het moeilijk wordt om los te komen van middelenmisbruik.

  Sociale factoren

  Druk van collega’s en sociale normen zijn sociale factoren die de relatie tussen stress en middelenmisbruik kunnen beïnvloeden. Mensen kunnen eerder geneigd zijn om middelen te misbruiken als ze dit als sociaal aanvaardbaar ervaren. Eveneens wanneer ze omringd zijn door anderen die middelen gebruiken om met stress om te gaan.

  Gelijktijdige stoornissen

  Stress en middelenmisbruik komen vaak samen voor met andere psychische aandoeningen, zoals angst en depressie. Deze samen voorkomende stoornissen kunnen elkaars symptomen verergeren en de behandeling bemoeilijken.

  We’re here to help

  Let’s talk

  Call now for a totally confidential, no-obligation conversation with one of our professionals.

  Substantieel misbruik bij stress voorkomen

  Een benadering die gericht is op individuele, interpersoonlijke en omgevingsfactoren is nodig om het verband tussen stress en middelenmisbruik aan te pakken. Enkele effectieve strategieën zijn:

  Technieken voor stressmanagement

  Het aanleren van individuele copingstrategieën zoals mindfulness, meditatie en andere ontspanningstechnieken kunnen helpen. Als u leert hoe u stress op een natuurlijke manier kunt bestrijden en de effectiviteit ervan inziet, zult u minder snel naar middelen grijpen voor verlichting.

  Gedragstherapieën

  Cognitieve gedragstherapie (CGT) en dialectische gedragstherapie (DBT) zijn beide op bewijs gebaseerde benaderingen. Ze richten zich op het aanpakken van negatieve denkpatronen en copinggedragingen die worden geassocieerd met stress en middelenmisbruik. Deze therapieën helpen mensen gezondere manieren te ontwikkelen om met stress en pijnlijke emoties om te gaan.

  Sociale steun

  Een jonge vrouw staat en praat met andere mensen tijdens groepstherapie.

  Het opbouwen van sterke sociale ondersteuningsnetwerken en het koesteren van connecties kan van onschatbare waarde zijn bij het omgaan met stress. Of het nu via leeftijdsgenoten, familie of steungroepen is, sociale steun kan aanmoediging en verantwoordelijkheid bieden.

  Traumagerichte zorg

  Soms blijft de impact van een trauma onopgemerkt als oorzaak van stress en middelenmisbruik. Trauma’s uit het verleden en de gevolgen ervan herkennen is de eerste stap om er op een gezonde manier mee om te gaan. Trauma-geïnformeerde zorg richt zich op het creëren van veilige en stimulerende omgevingen. Dit helpt de ervaringen van individuen te valideren en bevordert genezing.

  Holistische benaderingen

  Een holistische benadering van stressbestrijding betekent een benadering die rekening houdt met de invloed van fysieke, emotionele en sociale factoren op middelenmisbruik. Dit omvat het implementeren van strategieën die gericht zijn op het verbeteren van copingvaardigheden, de geestelijke gezondheid en het bevorderen van een gezonde levensstijl.

  Communautaire interventies

  Het implementeren van beleid en programma’s die sociale determinanten van stress aanpakken, zoals armoede, discriminatie en toegang tot gezondheidszorg, kunnen bijdragen aan het verminderen van stressgerelateerd middelenmisbruik. Initiatieven gericht op het bevorderen van economische stabiliteit en het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg zijn cruciale stappen.

  Waar komt het op neer?

  De relatie tussen stress en drugsmisbruik is niet zwart-wit. Er is veel grijs gebied door verschillende fysieke, emotionele, omgevings- en sociale factoren. Terwijl eustress kan motiveren en inspireren, kan distress leiden tot schadelijke copingmechanismen zoals middelenmisbruik.

  Maar er is hoop!

  Het begrijpen van de tweedeling van stress is de eerste stap. Dit is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve strategieën om middelenmisbruik te bestrijden en herstel te ondersteunen.

  Bij White River Manor geloven we in een holistische benadering van verslavingsbehandeling – een benadering die de onderliggende oorzaken van middelenmisbruik aanpakt, waaronder stress. Door uitgebreide diensten aan te bieden stellen we mensen in staat hun verslaving te overwinnen en hun leven weer op te pakken. Denk hierbij aan individuele therapie, groepstherapie, stressmanagementtechnieken en traumagerichte zorg.

  Hoe kan White River Manor helpen?

  Als u of iemand die u kent worstelt met middelenmisbruik, zet dan vandaag nog de eerste stap naar genezing. Ons meelevende team is er om u te voorzien van een persoonlijk behandelplan dat voldoet aan uw unieke behoeften. Samen kunnen we de vicieuze cirkel van verslaving doorbreken. Neem nu contact met ons op voor meer informatie over wat we bieden en zet de volgende stap naar herstel.

  Uw reis naar genezing begint bij ons.