White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Wat is het persoonlijkheidsprofiel van psychisch gezonde mensen?

  In de loop der jaren is er zoveel geschreven over klinische psychologie (een tak die zich richt op psychische stoornissen).

  Hoewel dit bewustzijn absoluut noodzakelijk is, heeft de geestelijke gezondheidszorg de afgelopen jaren haar bereik uitgebreid om geestelijke gezondheid in een veel bredere context te begrijpen.

  Zo zijn er tal van studies en onderzoeken uitgevoerd rond positieve psychologie.

  psychologische gezondheid

  Onderzoekers hebben de kenmerken en kwaliteiten van psychisch gezonde mensen geanalyseerd, met de nadruk op waarden en karaktersterkte.

  Er is echter minimaal onderzoek gedaan naar het type persoonlijkheidskenmerken dat verband houdt met psychologische gezondheid.

  Positieve emoties

  In het Journal of Personality and Social Psychology analyseerde een paper gepubliceerd door Wiebke Bleidorn en collega’s de persoonlijkheidsprofielen van psychologisch gezonde mensen.

  De ‘Big Five’.

  In het onderzoek hielden de onderzoekers rekening met de ‘Big Five’ persoonlijkheidskenmerken; dergelijke kenmerken zouden uiteindelijk worden gekoppeld aan psychologische gezondheid en een gezonde persoonlijkheid.

  De persoonlijkheidskenmerken van de ‘Big Five’ zijn onder meer:

  • Extraversie
  • gewetensvol
  • Openheid
  • vriendelijkheid
  • neuroticisme

  Geestelijk gezond

  In het onderzoek werden de deelnemers (inclusief deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid en psychologiestudenten) gevraagd om aanbevelingen te doen over de subcomponenten van de ‘Big Five’ die volgens hen het meest synoniem waren met positieve emoties en psychologische gezondheid.

  Gezonde persoonlijkheid

  De studie concludeerde dat een reeks facetten kan worden toegeschreven aan psychologische gezondheid en emotioneel welzijn. Deze omvatten:

  • Hoge niveaus van het positieve emoties-facet van extraversie (weergevend dat een individu positieve gevoelens ervaart)
  • Hoge niveaus van het directheidsfacet Aangenaamheid (wat duidt op de neiging van een persoon tot waarachtigheid en eerlijkheid in hun omgang met andere mensen)
  • Hoge niveaus van openheid (wat duidt op een bereidheid om open en betrokken te zijn)
  • Verminderde niveaus van alle facetten van neuroticisme (signalering van lage niveaus van angst , depressie, impulsiviteit, woede en kwetsbaarheid)

  Psychisch gezonde personen

  Psychisch gezonde personen

  Het bovenstaande onderzoek suggereert dat sommige persoonlijkheidsprofielen gericht zijn op positief welzijn en psychologische gezondheid.

  Mensen met dergelijke persoonlijkheidskenmerken hebben waarschijnlijk een positievere geestelijke gezondheid en vinden het veel gemakkelijker om emoties te uiten, spanning onder controle te houden en een hoog zelfbeeld te hebben.

  Maar hoe zit het met degenen met een ander profiel?

  Mensen moeten onthouden dat we allemaal anders zijn.

  Er moet rekening worden gehouden met veel interne en externe variabelen, zoals individuele motivaties, levensgeschiedenissen en genetica, die een grote rol spelen bij het bepalen van persoonlijkheidsprofielen en algemeen welzijn.

  Volgens Art Markman, PhD, weerspiegelen ‘onze persoonlijkheidskenmerken de afstemming van onze motivatie’.

  Zo wordt elk individu gemotiveerd om op een bepaalde manier te handelen.

  Negatieve emoties

  Mensen die hoog scoren op de angstfacetten van neuroticisme hebben bijvoorbeeld de neiging om meer stress te ervaren en zich zorgen te maken over situaties.

  Markman wees erop dat ‘het hebben van een reeks kenmerken die verschillen van het ideale gezonde persoonlijkheidsprofiel een oproep tot actie is voor mensen om bewust te worden van hoe sommige van de meer negatieve eigenschappen hun psychologische welzijn in de weg kunnen staan. wezen’.

  Erkenning van nutteloze persoonlijkheidskenmerken die iemands potentieel kunnen blokkeren, is de eerste stap om anders te reageren in bepaalde situaties die stress kunnen veroorzaken.

  Wat zijn de persoonlijkheidskenmerken van gelukkige mensen?

  Naast de eerder genoemde ‘Big Five’-persoonlijkheidskenmerken, hebben onderzoekers verschillende persoonlijkheidskenmerken opgemerkt die mensen gelukkiger en meer voldaan maken.

  Deze persoonlijkheidskenmerken zijn onder meer:

  • Levensvoldoening
  • Openheid voor gevoelens
  • Verhoogde sociale vaardigheden
  • zelfvoorziening
  • Algehele positieve vooruitzichten

  De meeste experts zijn het erover eens dat de bovenstaande eigenschappen de belangrijkste bepalende factoren zijn om een persoonlijkheidsprofiel psychologisch gezond te maken.

  Maar is geluk en psychologische gezondheid meer dan een subset van persoonlijkheidskenmerken?

  Enkele basiselementen van een gezonde persoonlijkheid

  Enkele basiselementen van een gezonde persoonlijkheid

  De vader van de positieve psychologie, Martin Seligman, meldde dat zestig procent van ons geluk te danken is aan omgevings- en genetische factoren.

  Aan de andere kant wordt de resterende veertig procent toegeschreven aan hoe mensen reageren op externe factoren.

  Onderzoek suggereert verschillende factoren voor geluk en het hebben van een gezonde persoonlijkheid, zoals:

  • Gelukkige mensen streven niet naar geluk: het klinkt contra-intuïtief. Toch suggereert onderzoek dat wanneer mensen op zoek zijn naar plezier, dit er vaak toe leidt dat ze ongelukkig worden als ze niet de resultaten krijgen die ze zoeken. In de eerste plaats maken hoge verwachtingen mensen verdrietig als ze ontevreden zijn, wat leidt tot teleurstelling en ellende.
  • Gelukkige mensen hebben dankbaarheid: Een psychisch gezond persoon is vaak dankbaar voor essentiële dingen zoals gezondheid, voedsel en schoon water. Je zult merken dat optimistische mensen gelukkig en tevreden zijn met wat ze hebben. Dankbaarheid bevordert meer diepe ontspanning, minder afgunst en verminderde mentale gezondheidsproblemen bij degenen die regelmatig dankbaar zijn.
  • Gelukkige mensen weten wat voor inkomen er nodig is om gelukkig te zijn: sommige onderzoeken hieromtrent zijn tegenstrijdig. Uit een onderzoek van de Princeton University bleek echter dat mensen die meer dan vijfenzeventigduizend dollar per jaar verdienen, meer welzijn en tevredenheid met het leven ervoeren in vergelijking met mensen met een lager inkomen.
  • Gelukkige mensen oefenen: het is een feit dat regelmatige lichaamsbeweging de chemische stoffen in ons lichaam die zich goed voelen, verhoogt, wat leidt tot meer geluk, een goede lichamelijke gezondheid en een gezond persoonlijk functioneren in het algemeen.

  Geestelijke gezondheidsproblemen

  Mensen met angst en depressie ervaren vaak een diep gevoel van hopeloosheid, woede en schuld, waardoor het onmogelijk lijkt om te genieten van gezonde persoonlijke relaties en een positief leven in het algemeen.

  Complexe situaties zoals trauma ’s uit het verleden, stress , financiële zorgen en de eisen van het leven staan mensen vaak in de weg om hun persoonlijke doelen te bereiken.

  Dergelijke gebeurtenissen veroorzaken gedifferentieerde emotionele toestanden die vaak moeilijk te beheren zijn.

  Boze vijandigheid

  Veel mensen die bijvoorbeeld woede of depressie ervaren, zijn vatbaarder voor antisociaal gedrag en middelenmisbruik, omdat ze moeite hebben om hunkeren onder controle te houden en eventuele negatieve neigingen te beteugelen.

  Trauma

  Het lijkt misschien onmogelijk voor mensen die een trauma hebben doorstaan om zich op hun gemak te voelen bij anderen en openlijk hun emoties te uiten.

  De disciplines klinische psychologie en persoonlijkheid en sociale psychologie hebben dus een duidelijke overlap in denken, discipline en praktijk.

  Het belangrijkste om te onthouden is dat er geen ‘one size fits all’-benadering is als het gaat om geestelijke gezondheid.

  Mensen zijn veranderlijke, veranderlijke wezens, wat van toepassing is op onze emotionele toestanden.

  De sleutel is om de verschillen, achtergronden en persoonlijkheidsprofielen van mensen te respecteren.

  Ongeacht onze unieke eigenschappen kunnen we allemaal veranderen en de beste versie van onszelf worden, ongeacht ons persoonlijkheidsprofiel.

  Neem contact op

  Verbeter uw psychologische gezondheid en welzijn

  Als u uw psychische gezondheid en welzijn wilt verbeteren, neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten in de geestelijke gezondheidszorg die u zal helpen.