White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Wat is de psychologie achter positieve geestelijke gezondheid?

  Er is de afgelopen jaren veel gesproken over positieve psychologie binnen de geestelijke gezondheidszorg, een onderwerp dat binnen de psychologie vaak als verfrissend wordt beschouwd!

  Maar wat wordt er precies bedoeld met de term ‘ ‘positieve psychologie”?

  Positieve psychologie mensen

  In wezen verwijst positieve psychologie naar positief denken, een term die vaak wordt toegewezen aan mensen die een ‘glas halfvol’ levenshouding hebben.

  Positieve psychologie is een subveld dat positieve psychologie doceert en zich inzet voor onderzoek naar psychologisch welzijn en begrip wat maakt mensen blij? en vervuld.

  Positieve psychologische interventie

  Onderzoek stelt dat positief denken en het cultiveren van positieve gedachten kunnen helpen bij stress management. Positieve psychologie biedt ook veel gezondheidsvoordelen voor mensen, zowel mentaal als fysiek.

  Positieve gezondheid

  Er zijn nogal wat verkeerde interpretaties rond het paradigma van de positieve psychologie. Veel mensen gaan er bijvoorbeeld van uit dat het aankweken van positieve emoties gelijk staat aan het verdoezelen van problemen of het negeren van de meer uitdagende aspecten van het leven.

  Dit alles kon echter niet verder van de waarheid zijn.

  Positief psychisch welzijn oefenen

  In het algemeen houdt het beoefenen van positieve psychologie in dat we de uitdagingen van het leven met een positieve kijk benaderen.

  In plaats van slechte dingen te negeren of te vermijden, maken mensen het beste van wat ze hebben en kiezen ze ervoor om zichzelf, de situatie en anderen in een positief daglicht te stellen.

  Empirisch onderzoek

  Positieve psycholoog Martin Seligman beschrijft positief denken in het kadermodel van verklaringsstijlen.

  Volgens Seligman zijn er twee soorten verklaringsstijlen, die positief en negatief zijn.

  Positief

  Degenen die passen in de ‘positieve’ verklaringsstijl hebben de neiging om gebeurtenissen optimistisch te beschrijven. Als er positieve dingen gebeuren, nemen ze graag de eer op zich voor hun rol en verschuiven ze vaak de verantwoordelijkheid naar externe krachten als er iets misgaat.

  Mensen in de ‘positieve’ verklarende groep hebben de neiging om uitdagende levensgebeurtenissen als tijdelijk te beschouwen en hun ervaringen te zien als lessen om te leren.

  Negatief

  Omgekeerd hebben mensen met een pessimistische kijk op het leven de neiging zichzelf de schuld te geven van negatieve ervaringen en levensgebeurtenissen en zullen ze zichzelf waarschijnlijk niet de eer geven tijdens succesvolle resultaten.

  Risicofactoren

  Mensen in het ”negatieve” verklarende cohort beschouwen hun ervaringen ook als langdurig en verwachten vaak dat er slechte dingen gebeuren.

  Positieve instelling

  Degenen met positieve eigenschappen nemen vaak de vrolijke verklarende stijl aan. Volgens psychologen kan de manier waarop mensen gebeurtenissen internaliseren echter variëren, afhankelijk van de situatie.

  Iemand die gewoonlijk positieve gevoelens en emoties cultiveert, kan bijvoorbeeld de negatieve verklaringsstijl aannemen in ongunstige situaties, zoals familie- of werkproblemen.

  Wat zijn de gezondheidsvoordelen van positief denken?

  Voordelen verbonden aan positief denken

  Er is de afgelopen decennia een zekere sensatie geweest rond positieve psychologie.

  Er zijn bijvoorbeeld tal van boeken gewijd aan de ”kracht van positief denken”, zoals: ”Denk en groei Rijk” en ”De magie”.

  Deze leerboeken bewijzen dat er iets te zeggen valt voor positieve psychologische interventies.

  Betekenisvol leven

  Een deel van het psychologische jargon is vaak lyrisch over het belang van het hebben van positieve emoties, om nog maar te zwijgen van het positieve effect van constant gelukkig zijn, wat voor veel mensen verreikend en ronduit onrealistisch kan lijken.

  Empirische validatie

  Empirisch onderzoek heeft echter veel gezondheidsvoordelen gevonden om positief te zijn en positieve individuele eigenschappen te behouden.

  Fysieke en mentale voordelen van positief denken

  De literatuur stelt dat hoge scores van tevredenheid met het leven en positief denken worden gekoppeld aan onbeperkte gezondheidsvoordelen, zowel op fysiek als emotioneel niveau. Deze houden in:

  • Verhoogde psychologische gezondheid
  • Meer uitstekende immuniteit tegen verkoudheid en de behandeling van ziekten
  • Betere copingvaardigheden en spanning beheer
  • Verhoogde levensduur
  • Verminderd risico op hart- en vaatziekten en een lagere incidentie van coronaire hartziekten
  • Afnemende tarieven van majeur depressie , inclusief andere psychische aandoeningen en spanning aandoeningen

  Statistieken

  Gedragswetenschappelijk onderzoek suggereert dat sociaal welzijn en positieve psychologie ook kwetsbaarheid op oudere leeftijd kunnen verminderen.

  Authentiek geluk

  Er zijn veel theorieën over waarom positief denken zo voordelig is.

  Een daarvan is dat mensen die positief mentaal welzijn beoefenen, minder worden beïnvloed door: spanning , die tal van voordelen heeft voor gezondheidsbevordering en een goede lichamelijke gezondheid.

  Optimistische mensen hebben ook de neiging om persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun leven te nemen door een gezondere levensstijl te cultiveren en meer te bewegen. Ze hebben ook meer kans om voedzame diëten te volgen en ongezonde levensstijlen en gedragingen te vermijden.

  De invloed van positief denken op psychische stoornissen

  De meeste mensen denken niet automatisch aan positief denken of beschouwen positieve psychologie zelfs niet als onderdeel van het behandelplan bij het nadenken over psychische problemen.

  Dit alles is niet verwonderlijk aangezien ”geluk” en ”positiviteit” niet kunnen worden voorgeschreven.

  In de klinische praktijk blijkt het echter vaak een uitdaging om positief denken in het therapeutische proces bij te brengen, vooral voor mensen met psychische problemen.

  geestesziekte

  Hoewel positieve psychologie vaak wordt gezien als een discipline die gereserveerd is voor positieve persoonlijkheidstypen, is er ongetwijfeld ruimte voor positief denken voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg die mensen met psychische problemen behandelen.

  Positieve interventies

  Wanneer het routinematig wordt beoefend, kan positief denken een geweldige copingstrategie zijn in uitdagende tijden. Bovendien tonen onderzoeken aan dat een positieve houding ook mensen met langdurige aandoeningen zoals een psychische aandoening helpt om er beter mee om te gaan.

  Tips voor een positiever leven

  Een positiever leven leiden

  Er zijn verschillende manieren waarop mensen hun positieve eigenschappen kunnen ontketenen en hun karaktersterkten kunnen cultiveren, zelfs als ze te maken hebben met de negatieve aspecten van het leven. Waaronder:

  • Yoga beoefenen – Yoga stelt mensen in staat om meer aanwezig te zijn in zichzelf en hun omgeving, wat allemaal een goede gezondheid bevordert en mensen helpt om eventuele negatieve symptomen die ze ervaren te bestrijden
  • Zelfbevestigingen – Affirmaties zoals: ”Ik ben genoeg” of ”Ik ben gezegend en zeer begunstigd” zijn gunstig, ongeacht iemands geestelijke gezondheidstoestand. Affirmaties kunnen dagelijks worden herhaald en kunnen in een dagboek worden geschreven. Een persoon kan ze ook hardop of in zijn hoofd herhalen.
  • Mindfullness-oefeningen – Er zijn zoveel waardevolle bronnen op opmerkzaamheid tegenwoordig, en apps zoals Kalm en Buddhify zijn slechts enkele van de meer populaire die er zijn.
  • Het cultiveren van bevredigende relaties – Een bevredigend persoonlijk leven hebben is nadelig voor de positieve geestelijke gezondheid van mensen. Gezonde relaties kunnen persoonlijke ontwikkeling stimuleren en kunnen ook een motivator zijn om levensdoelen te bereiken.

  Wees mild voor jezelf.

  Hoewel het oefenen van positief denken essentieel is, is het ook cruciaal dat mensen zichzelf niet in elkaar slaan als ze zich down voelen. Of het nu positief of negatief is, alle emoties maken deel uit van de menselijke ervaring en kunnen fluctueren afhankelijk van de huidige omstandigheden van een persoon.

  Vind een balans

  Een van de sleutels is om zowel de negatieve als de positieve aspecten in evenwicht te brengen en een gelukkig evenwicht te vinden. Dit alles betekent niet dat je je slecht of schuldig voelt wanneer je merkt dat je verstrikt raakt in een negatieve sleur.

  Het betekent echter wel dat je positiviteit moet behandelen als een mentale gezondheidsonderbreking – en een kans om te decomprimeren en uw batterijen op te laden van externe negatieve invloeden.

  Neem contact op

  Als je tips wilt om positiever te blijven, onze specialisten in de geestelijke gezondheidszorg kan u daarbij helpen! Neem contact op om meer te weten te komen.