White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Wat is een verslaving?

  Het begrip ‘verslaving’ is waarschijnlijk bekend bij de meeste mensen en velen hebben er misschien persoonlijk mee te maken gehad, maar wat is een verslaving nu precies?

  Een verslaving is een aandoening die zowel psychologisch als fysiek van aard is en wordt gekenmerkt door het onvermogen om te stoppen met het gebruik van een bepaalde stof of activiteit, ondanks de schadelijke gevolgen die dit kan hebben. Mensen met een verslaving hebben vaak geen controle over hun gebruik en vertonen dwangmatig gedrag. Dit allesoverheersende probleem kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren.

  Heeft u te maken met een verslaving en beheerst dit steeds meer uw leven? Bij White River Manor kunt u terecht voor een intensief traject om grip te krijgen op uw verslaving en zo ook op de rest van uw leven.

  verslavingsbehandeling

  Waarom drugs gebruiken?

  Er zijn diverse redenen waarom iemand ervoor kiest om te drinken, drugs te gebruiken of een bepaald gedrag toe te passen. de voornaamste zijn:
  – experimenteren;
  – erbij willen horen;
  – ontspanning;
  – uit verveling
  – het doorbreken van een sleur;
  – willen vluchten van de realiteit.

  Normaliter verloopt het gebruik van middelen of het toepassen van bepaald gedrag zonder problemen. Zodra het gebruiken een gewoonte en/of het gedrag oncontroleerbaar wordt, kan er sprake zijn van een verslaving.

  Verslaafd aan alcohol, drugs, gokken of internet

  Zodra het begrip ‘verslaving’ ter sprake komt, denken de meeste mensen waarschijnlijk direct aan een alcohol– of drugsverslaving. Het is echter ook mogelijk dat iemand te maken heeft met een gedragsverslaving. Hierbij kunt u denken aan een gokverslaving, seksverslaving of internetverslaving.

  Hoe ontstaat een verslaving?

  Verslaving kan bij iedereen voorkomen, maar bepaalde factoren vergroten de kans op verslaving. Vaak ligt er onderliggende problematiek ten grondslag aan verslaving. Door het drinken van alcohol of het gebruik van middelen worden gevoelens, emoties of gedachten soms onderdrukt of verdoofd.

  Genetische factoren
  Erfelijkheid speelt bij 35 tot 80% van mensen met een verslaving een belangrijke rol in de ontwikkeling ervan. Kinderen van ouders met een verslaving hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een verslaving.

  Psychische aandoeningen
  Ook psychische aandoeningen als ADHD of depressie kunnen van invloed zijn of iemand al dan niet verslaafd raakt.

  Persoonlijke en omgevingsfactoren
  Ten slotte kunnen persoonlijke en omgevingsomstandigheden ook een rol spelen bij het ontstaan van verslaving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vroegtijdig schoolverlaten of financiële problemen. Ook de omgeving waarin iemand opgroeit en grote veranderingen in het leven kunnen van invloed zijn.

  White River Manor-team

  Herkennen van een verslaving

  Iemand met een verslaving kan het volgende ervaren:
  – Bijna de hele dag staat in het teken van het verkrijgen en gebruiken van het middel.
  – Door trek of hebzucht ontstaat er een herhalend patroon.
  – Het patroon is nauwelijks of niet te onderbreken.
  – Functioneren in het dagelijks leven is niet meer goed mogelijk.

  Het onderwerp ‘verslaving’ blijft een taboe en kan leiden tot schaamtegevoelens. Wanneer u zelf kampt met een verslaving, kan deze schaamte ervoor zorgen dat u zich steeds meer terugtrekt van uw familie, vrienden en omgeving.

  Het is moeilijk om toe te geven dat u verslaafd bent en vereist veel moed en wilskracht. Hoe langer u uw verslaving verborgen houdt, hoe zwaarder en moeilijker het herstelproces zal zijn. Het is vaak niet mogelijk om op eigen kracht te stoppen met alcohol, drugs of andere verslavingen.

  Verslaving: wat zijn de gevolgen?

  De uitwerking van een verslaving verschilt per individu. Daarnaast zijn er verschillende factoren die een rol spelen, zoals het type middel dat gebruikt wordt, de frequentie en de hoeveelheid van gebruik, evenals de aanwezigheid van een baan, studie en sociale contacten.

  Fysieke problemen
  Drugsgebruik kan het lichaam flink belasten. Zeker stimulerende drugs als speed en cocaïne zorgen voor uitputting en hart- en vaatproblemen.

  Mentale problemen
  Bij een verslaving wordt iemand sterk gefocust op het middel, waardoor de interesse in andere aspecten van het leven afneemt en de persoonlijke ontwikkeling stagneert. Depressies kunnen ontstaan of verergeren als gevolg hiervan. Uiteindelijk kan de verslaafde de grip op de werkelijkheid verliezen.

  Sociale problemen
  Een verslaving heeft invloed op het gedrag van een persoon. Omdat de focus voornamelijk op het middel ligt, neemt de interesse in andere zaken af. Dit kan leiden tot een situatie waarin de verslaafde het drugsgebruik prioriteit geeft boven familie en vrienden.

  Financiële problemen
  Financiële problemen kunnen ontstaan wanneer iemand zijn baan verliest als gevolg van het niet langer kunnen functioneren op het werk. Daarnaast kan een verslaafde persoon de neiging hebben om al zijn geld te besteden aan drugs of alcohol.

  Kom in contact

  Heeft u of uw naaste te maken met een verslaving? De allereerste stap is vaak het moeilijkst. Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met White River Manor, een afkickkliniek in Zuid- Afrika