White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Wat is een alcoholverslaving?

  Bij een alcoholverslaving, draait uw hele leven om alcohol. U bent zowel lichamelijk als geestelijk afhankelijk van de drank. Het ontwikkelen van een alcoholverslaving is vaak een jarenlang proces en naast een alcoholprobleem spelen andere factoren ook vaak een rol. Denk daarbij aan erfelijkheid, persoonlijke omstandigheden en een sociale omgeving. Het veelvuldig en overmatig drinken van alcohol kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het is dan ook belangrijk om hulp te zoeken bij een alcoholverslaving.

  Is er sprake van een verslaving, dan is ‘willen’ drinken veranderd in ‘moeten’. Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen:

  • Problematisch drinken: het drinken gaat gepaard met allerlei lichamelijke, geestelijke en sociaal-maatschappelijke problemen. 
  • Bingedrinken: dit wil zeggen dat iemand een grote hoeveelheid alcohol in relatief korte tijd drinkt.
  • Mentale afhankelijkheid: obsessief denken aan alcohol. Vaak heeft iemand geen ‘prettig’ of ‘gelukkig’ gevoel meer als hij of zij nuchter is. Vaak drinkt diegene om zijn gemoedstoestand te veranderen, om problemen te vergeten of te vluchten voor de realiteit.
  • Fysieke afhankelijkheid: dit gaat vaak hand in hand met mentale afhankelijkheid. 

  Heeft u te maken met een alcoholverslaving en beheerst het drinken uw leven? Bij White River Manor kunt u terecht voor een intensief traject om grip te krijgen op uw verslaving en zo ook op de rest van uw leven.

  Stoppen met alcohol bijwerkingen

  Wat zijn de gevolgen van alcoholmisbruik?

  De risico’s die overmatige alcoholconsumptie met zich mee kan brengen zijn uitgebreid en variëren van ongevallen en verwondingen tot ziekte en overlijden. Daarnaast kan drinken ook schadelijk zijn voor onze familie, vrienden en de bredere gemeenschap.

  Bij vrijwel elke verslaving zijn de mentale en fysieke effecten duidelijk te zien. Bij alcoholmisbruik kan het echter langer duren voordat deze zich openbaren. De bijwerkingen van een alcoholverslaving zijn te categoriseren in korte en lange termijn effecten.

  Korte termijn

  • hoofdpijn;
  • tijdelijke black-outs of geheugenverlies op korte termijn;
  • misselijkheid en overgeven;
  • trage reactietijden / slechte reflexen;
  • verminderde hersenactiviteit;
  • verminderde remmingen;
  • wazig zicht;
  • ademhalingsmoeilijkheden;
  • prikkelbaarheid en stemmingswisselingen;
  • gewelddadig gedrag.

  Lange termijn

  • depressie;
  • ongerustheid aandoeningen;
  • hersenschade;
  • gecompromitteerd immuunsysteem;
  • gastritis;
  • hartziekte;
  • beroerte;
  • leverziekte;
  • diabetes complicaties;
  • verhoogd risico op kanker (inclusief lever, darm, borst en mond).

  Kan alcoholisme worden behandeld?

  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat mensen die deelnemen aan herstelprogramma’s een veel grotere kans hebben om langdurige nuchterheid te bereiken.

  Wat het beste behandelprogramma is, hangt af van verschillende factoren en moet zorgvuldig worden opgesteld in samenwerking met een ervaren therapeut. Het is van belang om een veilige en gestructureerde omgeving te creëren waarin alle medische, emotionele en psychologische behoeften kunnen worden voldaan.

  De meest effectieve behandeling om een alcoholverslaving te overwinnen is een combinatie van:

  • Gedragstherapie en counseling. Dit om de gedachten, emoties en gedragspatronen die bijdragen aan de verslaving aan te pakken. Dit is inclusief gezins- en groepstherapie.
  • Behandeling voor gerelateerde psychische problemen.
  • Medicatie en medicamenteuze behandeling, onder meer om de ontwenningsverschijnselen te kunnen beheersen.
  • Ondersteuning vanuit de gemeenschap, inclusief persoonlijke of online ondersteuningsgroepen.

  Hulp bij uw alcoholverslaving

  Bij White River Manor bieden we een holistisch behandelprogramma en geven we u de handvatten die u nodig heeft om met uw alcoholverslaving om te gaan. Het behandelplan is volledig afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren en therapeutische behoeften en richt zich op alle gelijktijdig voorkomende aandoeningen. Als u, of iemand die u kent, te maken heeft met een verslaving , neem alstublieft contact op en neem de eerste stap om uw mentale welzijn en kwaliteit van leven te verbeteren.

  Kom in contact

  Of u nu wilt aanmelden om met behandeling te starten, of u een vraag heeft over onze verslavingskliniek in het buitenland, contact opnemen met ons opnameteam is de eerste stap. Een ervaren toelatingscoördinator zal uw vraag beantwoorden en u vanaf daar verder helpen.