White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Soorten stemmingsstoornissen: tekenen en behandelingen

  Een stemmingsstoornis is een psychische aandoening die de gemoedstoestand of gevoelens van een persoon beïnvloedt, ook wel affectieve stoornis genoemd. Symptomen kunnen mild tot ernstig zijn en worden gekenmerkt door manische of depressieve episodes of een combinatie van beide. Er zijn verschillende stemmingsstoornissen, maar de aandoening wordt grofweg gegroepeerd in depressieve stoornissen en bipolaire stoornissen.

  Wat is een stemmingsstoornis?

  Iemand met een stemmingsstoornis ervaart depressieve of manische episodes of beide tegelijk. Vanwege de aard van de symptomen zul je mensen horen verwijzen naar deze psychische aandoening als manisch-depressieve stoornis of manische depressie. Depressieve of manische episodes kunnen weken, maanden en zelfs jaren duren.

  Tekenen van manische episodes zijn onder meer:

  • overdreven opgewonden, hoog energieniveau
  • spraakzaam, continu onderbreken, geforceerde spraak
  • gemakkelijk afgeleid
  • rusteloos, hyperactief
  • geagiteerd, zeer gespannen, springerig
  • overmoedig, opgeblazen gevoel van eigendunk
  • abnormaal euforisch, vreugdevol
  • snelle gedachten, spring van de ene gedachte naar de andere
  • slechte, irrationele beslissingen nemen
  • deelnemen aan risicovol gedrag
  • ongecontroleerd winkelen, te veel uitgeven, slechte investeringsbeslissingen nemen

  Tekenen van depressieve episodes zijn onder meer:

  • voel me extreem verdrietig zonder reden
  • zich hulpeloos, hopeloos of waardeloos voelen
  • bijna tranen of veel huilen
  • rusteloos, geagiteerd, kan niet ontspannen
  • slaap te veel of te weinig
  • te weinig of te veel eten; onverklaarbaar gewichtsverlies of -toename
  • geen interesse tonen in activiteiten die ze ooit leuk vonden
  • loskoppelen of afstand nemen van familie en vrienden
  • laag energieniveau, uitgeput
  • moeite om zich te concentreren, slecht geheugen
  • persoonlijkheidsveranderingen, stemmingswisselingen
  • zelfmoordgedachten hebben, praten over levensbeëindiging, zelfmoordpogingen
  • onverklaarbare lichamelijke ziekte en pijn

  7 belangrijke soorten stemmingsstoornissen

  Depressieve stoornis

  Depressieve stoornis

  Iemand met een depressieve stoornis ervaart intense en aanhoudende perioden van verdriet of verlies van interesse in activiteiten en mensen. Depressie heeft invloed op hoe u zich gedraagt en functioneert, omdat de aandoening uw slaapkwaliteit, energieniveau, eetlust, zelfvertrouwen en zelfrespect beïnvloedt.

  Een depressieve stoornis kan genetisch zijn (door een ouder doorgegeven) of worden veroorzaakt door: spanning , trauma , verslaving of fysiek of emotioneel misbruik. Studies tonen aan dat depressieve stoornis ook kan worden veroorzaakt door veranderingen in de chemie en functie van de hersenen, waarbij neurale paden zijn veranderd of beschadigd.

  Deze aandoening treft jonge kinderen en oudere volwassenen, maar komt vaker voor bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Interessant is dat ernstige depressie vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.

  Chronische somatische stress en neurologische aandoeningen gecombineerd met langdurige depressie kan leiden tot zelfmoordgedachten en -pogingen. Gelukkig is depressieve stoornis een behandelbare aandoening en reageren patiënten goed op een combinatie van antidepressiemedicatie en psychotherapie.

  Hoe wordt een depressieve stoornis behandeld?

  Een depressieve stoornis wordt behandeld met medicatie en psychotherapie. Elektroconvulsietherapie wordt gebruikt voor ernstige depressieve stoornissen. White River Manor integreert ook holistische therapieën in een geïntegreerd behandelprogramma om te behandelen dubbele diagnose , inclusief mindfulness meditatie , paarden therapie , en kunst- en muziektherapie .

  Medicatie voor depressieve stoornis:

  • tricyclische antidepressiva (TCA’s)
  • atypische antidepressiva
  • selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s)
  • serotonine- en noradrenalineheropnameremmers (SNRI’s)
  • noradrenaline en dopamineheropnameremmers (NDRI’s)
  • monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers)

  Psychotherapie voor depressieve stoornis:

  Bipolaire I-stoornis

  Iemand met een bipolaire I-stoornis heeft manische episodes, en depressie wel of niet aanwezig zijn. Manische episodes duren een week of langer en kunnen ziekenhuisopname vereisen als ze ernstig zijn. Om de diagnose bipolaire I-stoornis te krijgen, moet u minstens één manische episode hebben gehad die duidelijk en verontrustend is en die uw functioneren en gedrag beïnvloedt.

  Tekenen van manische episodes zijn onder meer:

  • voel me extreem gelukkig, blij
  • onevenredige, rusteloze energie
  • moeite hebben om zich te concentreren of zich op taken te concentreren
  • snelle gedachten, spring van het ene idee naar het andere
  • overmoedig, opgeblazen gevoel van eigendunk
  • deelnemen aan risicovol gedrag dat buiten het karakter valt
  • geobsedeerd door seksuele gedachten en driften
  • slapeloosheid, slechte slaapkwaliteit hebben
  • drugs misbruiken en alcohol

  Hoe wordt de bipolaire I-stoornis behandeld?

  Bipolaire I-stoornis is een levenslange aandoening en wordt behandeld met medicijnen en psychotherapie. White River Manor neemt ook holistische therapieën op in een geïntegreerd behandelprogramma voor de behandeling van symptomen van bipolaire I-stoornis, waaronder: mindfulness meditatie , paarden therapie , en kunst- en muziektherapie .

  Medicatie voor bipolaire I-stoornis:

  Bipolaire I-stoornis wordt behandeld met: stemmingsstabilisatoren en antipsychotica . Als depressie aanwezig is, krijgt de patiënt een antidepressivum.

  Lithiumcarbonaat en valproïnezuur zijn de meest gebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van bipolaire stoornis.

  • Lithium is een stemmingsstabilisator en vermindert symptomen van manie, hypomanie en depressie . Merknamen zijn onder meer Priadel, Camcolit, Liskonium en Li-Liquid.
  • Valproïnezuur is een stemmingsstabilisator en wordt gebruikt voor de behandeling van bipolaire stoornis en epilepsie. Merknamen zijn onder meer Depakote, Convulex, Syonell en Belvo. Deze medicijnen worden niet aanbevolen voor vrouwen en meisjes die seksueel actief zijn en zwanger kunnen worden.

  Psychotherapie voor depressieve stoornis:

  Bipolaire II-stoornis

  Iemand met een bipolaire II-stoornis ervaart tegelijkertijd manische en depressieve episodes. De manie die bij dit type bipolaire stoornis wordt ervaren, staat bekend als hypomanie en is minder ernstig dan manische episodes. Een ernstige depressie begint voor of na een manische episode. Vandaar de meest voorkomende term van manische depressie.

  Bipolaire I en II hebben vergelijkbare symptomen, maar manische episodes van Bipolaire II zijn minder ernstig. Hypomanie is niet zo opdringerig of storend als manie, en vaak zijn mensen met bipolaire II populair omdat ze leuk zijn om in de buurt te hebben.

  Het probleem met hypomanie is dat het kan leiden tot grillig, risicovol gedrag dat uw leven in gevaar kan brengen. Hypomanie heeft meestal geen invloed op hoe u omgaat met het dagelijks leven, maar de chronische depressie die gepaard gaat met de aandoening kan problemen veroorzaken op school, op het werk of thuis.

  Hoe wordt de bipolaire II-stoornis behandeld?

  Bipolaire II-stoornis is een levenslange aandoening en er is geen eenvoudige remedie. Manische en depressieve stoornissen worden behandeld met medicijnen en psychotherapie die helpen om stemmingen te stabiliseren en depressie en helpen u omgaan met het dagelijks leven.

  Bipolaire I en II worden behandeld met dezelfde voorgeschreven medicatie. Lithium is het meest gebruikte medicijn voor bipolaire stoornissen.

  Dysthyme stoornis

  Dysthyme stoornis is een acute vorm van depressie , ook wel aanhoudende depressieve stoornis genoemd. Iemand met een dysthyme stoornis voelt zich bijna altijd extreem verdrietig, hopeloos, waardeloos en lijdt aan een zeer laag zelfbeeld en zelfvertrouwen.

  Dysthymische stoornis heeft een verwoestend effect op hoe een persoon functioneert en relaties met familie, vrienden en collega’s beheert. Ze verliezen interesse in dagelijkse activiteiten en vermijden sociale interacties op school, thuis of op het werk.

  Mensen met de dysthyme stoornis vinden het bijna onmogelijk om vrolijk en enthousiast te zijn en leven in een aanhoudende staat van ongeluk, woede en persoonlijke kwelling. Symptomen van de dysthyme stoornis kunnen mild, matig of ernstig zijn. Mensen met een ernstige vorm van de aandoening lopen het risico zichzelf te verwonden of zelfmoord te plegen.

  Tekenen van de dysthyme stoornis zijn onder meer:

  • aanhoudend verdriet, hopeloosheid en ontevredenheid die niet in verhouding staat tot hun levensomstandigheden
  • gebrek aan interesse in het dagelijks leven, speciale gelegenheden en relaties
  • te veel of te weinig eten
  • slaap te veel of slaap te weinig
  • moeite om zich te concentreren, slecht geheugen
  • langzame spraak, moeite om duidelijk te communiceren
  • prikkelbaar, agressief, snel boos
  • besluiteloos, uitstellen, belangrijke dingen uitstellen

  Hoe wordt een dysthyme stoornis behandeld?

  Er is geen remedie voor dysthyme stoornis, maar het is een behandelbare aandoening.

  Medicatie voor dysthyme stoornis:

  • sertraline behandeling
  • tricyclische antidepressiva
  • selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s)
  • monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers)
  • noradrenerge middelen

  Psychotherapie voor dysthyme stoornis:

  Cyclothymische stoornis

  Cyclothyme stoornis is een milde stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door stemmingswisselingen en korte perioden van depressie en hypomanie. Iemand met een cyclothymische stoornis ervaart hoge en lage stemmingen, maar de ernst en duur zijn niet zo extreem als de depressieve en manische episodes die gepaard gaan met bipolaire stoornissen.

  U kunt een redelijk normaal leven leiden met de aandoening als u de symptomen van hypomanie en depressie onder controle houdt met psychotherapie. Antidepressiva worden voorgeschreven als de toestand verergert en de depressie begint van invloed te zijn op hoe u functioneert en zich gedraagt.

  Door stof veroorzaakte stemmingsstoornis

  De stof-geïnduceerde stoornis wordt gekenmerkt door depressie, angst, psychotische en manische episodes veroorzaakt door overmatig gebruik en misbruik van alcohol of drugs. Symptomen van de stof-geïnduceerde stoornis verschijnen terwijl u de stof gebruikt of tijdens ontwenningsverschijnselen. Vreemd genoeg kun je gevoelens van extreme droefheid en hopeloosheid ervaren terwijl je ‘high’ bent van drugs of dronken bent.

  Het overheersende symptoom van een door een stof veroorzaakte stemmingsstoornis is chronische depressie. De andere symptomen zijn veel erger dan wat je ervaart bij een kater of een ‘crash’ na het gebruik van drugs. Iemand met een door middelen veroorzaakte stemmingsstoornis verliest interesse in activiteiten, familie en vrienden en heeft een beetje levensvreugde.

  Deze stoornis wordt alleen gediagnosticeerd als symptomen van de depressieve stoornis optreden nadat u afhankelijk bent geworden van: alcohol of verdovende middelen . Als u een voorgeschiedenis heeft van chronische depressie voordat u een geneesmiddel ontwikkelde of alcoholverslaving , u geen door middelen veroorzaakte stemmingsstoornis heeft.

  De volgende stoffen zijn veelvoorkomende oorzaken van een door een stof veroorzaakte stemmingsstoornis:

  • alcohol
  • opioïden (fentanyl, codeïne, morfine, heroïne)
  • kalmerende middelen (barbituraten, benzodiazepinen)
  • stimulerende middelen (cocaïne, crack, amfetaminen)
  • inhalatiemiddelen (lijmen, verfverdunners, vloeistoffen voor chemisch reinigen, benzine)
  • hallucinogene drugs (LSD, PCP, paddo’s, ketamine)
  • hypnotica (Xanax, Librium, Valium, Ativan)
  • studie medicijnen (Ritalin, Concerta, Adderall)

  Hoe wordt een door een stof veroorzaakte stemmingsstoornis behandeld?

  Door middelen geïnduceerde stemmingsstoornis wordt behandeld met een geïntegreerde programma voor verslavingsbehandeling dat omvat medische detox, medicatie voor gecontroleerd gebruik en psychotherapie.

  Medicatie voor door middelen veroorzaakte stemmingsstoornis:

  Medicatie wordt voorgeschreven om symptomen van alcohol- of drugsontwenning te behandelen tijdens medische detox. Het hangt af van welke stof is misbruikt en gedurende welke periode. Standaard behandeling met geneesmiddelen omvat:

  • anti-epileptica
  • antidepressiva
  • antipsychotica
  • antivirale middelen
  • cardiovasculaire middelen

  Psychotherapie voor door middelen veroorzaakte stemmingsstoornis:

  Medisch gerelateerde stemmingsstoornis

  Medisch gerelateerde stemmingsstoornis

  Medisch gerelateerde stemmingsstoornis wordt gekenmerkt door chronische depressie en ongerustheid , veroorzaakt door een terminale ziekte, chronische infectie, operatie of levensveranderende verwonding. Dit type stemmingsstoornis kan enige tijd duren om zich te ontwikkelen of het treedt spontaan op wanneer het medische gezondheidsprobleem zich voordoet.

  Het is bekend dat de volgende ziekten of aandoeningen kunnen leiden tot een stemmingsstoornis:

  • hartaanval
  • kanker
  • ziekte van Parkinson
  • ziekte van Alzheimer
  • de ziekte van Huntington
  • Prikkelbare darmsyndroom (IBS)
  • Crohn en colitis ulcerosa
  • chronische infecties
  • chirurgie
  • verlamming

  Hoe wordt een medisch gerelateerde stemmingsstoornis behandeld?

  Iemand met een medisch gerelateerde stemmingsstoornis heeft baat bij een geïntegreerd behandelprogramma dat antidepressiva of angstmedicatie, psychotherapie, fysiotherapie en een gezonde, evenwichtige voeding combineert.

  Premenstruele dysforische aandoening

  Deze aandoening is algemeen bekend als premenstruele spanning (PMT) en wordt gekenmerkt door extreme stemmingswisselingen voor of tijdens de menstruatie. Iemand met de premenstruele dysfore stoornis (PMDD) heeft ernstigere symptomen dan de gebruikelijke pijntjes en kwalen die je krijgt als je menstrueert; zozeer zelfs dat ze een negatief effect hebben op iemands dagelijks leven en het vermogen om normaal te functioneren.

  Veel voorkomende symptomen van de premenstruele dysfore stoornis zijn:

  • boos, agressief
  • prikkelbaar, geagiteerd, rusteloos
  • angstig, bezorgd
  • extreem gespannen
  • extreem verdriet
  • veel huilen, vatbaar voor hysterie
  • hopeloos of hulpeloos voelen

  Hoe wordt premenstruele dysfore stoornis behandeld?

  Een verandering van dieet, regelmatige lichaamsbeweging, voedingssupplementen en ontstekingsremmende medicijnen helpen de PMDD-symptomen te verlichten. In ernstige gevallen kunt u SSRI’s of anticonceptiepillen voorgeschreven krijgen.

  Disruptieve stemmingsontregelingsstoornis

  Disruptive mood disregulation disorder (DMDD) is een aandoening die voorkomt bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Het wordt gekenmerkt door extreme woede, prikkelbaarheid, intense driftbuien en ongecontroleerde uitbarstingen. DMDD is een ernstige aandoening die de kwaliteit van leven van zowel het kind als de ouders kan aantasten.

  Kinderen met DMDD hebben moeite om goed te presteren op school en vinden het moeilijk om vrienden te maken. Ze kunnen een woedeaanval krijgen met weinig of geen provocatie. De meeste kinderen ontgroeien DMDD, of ze ontwikkelen coping-mechanismen om hun humeur en frequente uitbarstingen onder controle te houden. Als het gedrag na 18 jaar en in de volwassenheid aanhoudt, is het zeer waarschijnlijk dat er een andere psychische stoornis aanwezig is.

  Tekenen van disruptieve stemmingsdysregulatiestoornis:

  • extreme driftbuien, drie of meer keer per week die minstens een jaar aanhouden
  • moeite hebben om vrienden te maken of op school te passen vanwege hun ongecontroleerde gedrag
  • boos of prikkelbaar voor het grootste deel van de dag, bijna elke dag
  • geen verbale filter, kwetsende en gemene dingen zeggen
  • de thuisomgeving verstoren met hun verbaal geweld en gedrag

  Hoe wordt een disruptieve stemmingsdysregulatiestoornis behandeld?

  Er is geen door de FDA goedgekeurde medicatie specifiek beschikbaar voor DMDD, maar de aandoening wordt behandeld met een geïntegreerd behandelprogramma dat medicatie, psychotherapie, holistische therapieën, gezondheidssupplementen en een gezond, uitgebalanceerd dieet omvat.

  Medicatie voor disruptieve stemmingsdysregulatiestoornis:

  • stimulerende middelen (gebruikt om ADHD te behandelen)
  • antidepressiva, SSRI’s
  • atypische antipsychotica (gebruikt om autisme te behandelen)

  Psychotherapie voor disruptieve stemmingsdysregulatiestoornis:

  We zijn hier om te helpen.

  Neem vandaag nog contact met ons op als je een vertrouwelijk en gratis gesprek wilt met een van onze hoogopgeleide professionals in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in White River Manor in Zuid-Afrika.