White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Nadelige levenservaringen; wat zijn dat en hoe cultiveren mensen veerkracht?

  Het verhaal dat we rond ons leven bouwen, doet ertoe; de meesten van ons hebben in een bepaald stadium moeilijkheden ondervonden, of dit nu een traumatische gebeurtenis was of andere vormen van psychisch leed.

  Copingvaardigheden

  Inherent zijn mensen gebouwd om tegenspoed te doorstaan, maar er is een spectrum waarop mensen het hoofd blijven bieden of niet, al naar gelang het geval.

  Degenen met ongunstige levenservaringen of ACES, zoals ze vaak worden genoemd in de geestelijke gezondheidszorg, zijn zeer stressvolle of traumatische ervaringen die plaatsvinden tijdens de kindertijd en adolescentie.

  Traumatische gebeurtenissen

  Ongunstige levenservaringen omvatten een hele reeks traumatische of stressvolle situaties, waaronder:

  • Lichamelijke en emotionele mishandeling
  • Geestelijke ziekte van de verzorger
  • ouderlijke verwaarlozing
  • Huiselijk geweld
  • Natuurrampen
  • Huiselijk geweld
  • Terroristische aanslagen
  • Chronische ziekten en psychische aandoeningen

  Lichamelijke en mentale gezondheid

  Onderzoek wijst uit dat hoe meer ongunstige levenservaringen kinderen of jonge volwassenen meemaken, hoe groter de kans is dat ze op latere leeftijd gezondheidscomplicaties zullen krijgen, zoals diabetes, hartaandoeningen, middelenmisbruik en lage academische prestaties.

  Giftige en chronische stress

  Sommige onderzoeken tonen aan dat wanneer mensen veel ACE’s ervaren, zoals geweld in de gemeenschap of racisme, zonder adequate steun van ouders of verzorgers, de effecten vaak leiden tot giftige stress.

  psychologische wetenschap

  Giftige stress kan complicaties in de hersenen en overmatige activering binnen het stressresponssysteem veroorzaken.

  De slijtage die dit allemaal veroorzaakt, is vergelijkbaar met die van een motor die weken of maanden lang op toeren wordt gehouden.

  Ondersteunende relaties

  Professionals in de geestelijke gezondheidszorg leggen uit dat mensen een robuust sociaal ondersteuningsnetwerk moeten opbouwen om natuurlijke veerkracht op te bouwen.

  Voor degenen die ACE’s hebben meegemaakt, zijn er inderdaad veel manieren waarop mensen psychologische veerkracht kunnen opbouwen die hen in staat stelt om na een traumatische gebeurtenis om te gaan en verder te gaan.

  Veerkracht opbouwen

  Het opbouwen van veerkracht om met emotionele pijn uit het verleden om te gaan, kan een uitdaging zijn, maar is mogelijk met de juiste behandeling en belangrijke bronnen.

  Veel mensen passen ongezonde copingmechanismen toe, zoals middelenmisbruik of andere verslavingen, die in de toekomst allemaal tot ernstige gezondheidsproblemen kunnen leiden.

  Veerkracht bevorderen

  Het beheersen van stress en het opbouwen van veerkracht is absoluut noodzakelijk als mensen gezond willen blijven en een bevredigend leven willen leiden.

  Het opbouwen van veerkracht komt in vele vormen. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg zeggen echter dat het volgende zeer waardevol kan zijn voor het opbouwen van veerkracht:

  • Naar therapie gaan met een professional in de geestelijke gezondheidszorg
  • Meditatie
  • Lichaamsbeweging
  • Tijd doorbrengen in de natuur
  • Een solide sociaal ondersteunend netwerk hebben

  Veerkracht cultiveren

  Onderzoek illustreert de noodzaak van stressbeheersing bij mensen die negatieve levenservaringen hebben meegemaakt.

  Bij het opbouwen van veerkracht moet grote zorg worden besteed aan het verminderen van externe stressoren in het leven van mensen.

  Basisbehoeften

  Het vermogen om aan de basisbehoeften van elk individu te voldoen en hen de juiste middelen en ondersteuning te bieden, is een uitstekende manier om stress te verminderen en in de loop van de tijd een gevoel van eigenwaarde op te bouwen.

  Weerbaarheid van de gemeenschap en geestelijke gezondheidszorg

  Weerbaarheid van de gemeenschap en geestelijke gezondheidszorg

  Een andere manier waarop gemeenschappen en geestelijke gezondheidsdiensten jongeren en volwassenen met ACE’s kunnen ondersteunen, is door solide en responsieve relaties tussen kinderen en ouders of verzorgers op te bouwen.

  Kernvaardigheden in het leven

  Door essentiële levensvaardigheden te ontwikkelen, kunnen kinderen de effecten van giftige stress opvangen en hun veerkracht en mentale weerbaarheid versterken.

  Ongezonde coping-mechanismen

  Statistieken tonen aan dat mensen met ACE’s eerder geneigd zijn tot middelenmisbruik te gaan vóór hun veertiende.

  Drugsmisbruik

  Bovendien hebben degenen die vijf of meer ACE’s hebben gehad zeven tot tien keer meer kans om drugs te misbruiken.

  Dergelijke destructieve copingvaardigheden kunnen later leiden tot bredere implicaties voor het fysieke en psychologische welzijn van de persoon.

  Geestelijke gezondheidsproblemen

  Andere onderzoeken naar geestelijke gezondheid en ongunstige levenservaringen tonen aan dat geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en posttraumatische stressstoornis veelvoorkomende complicaties zijn voor mensen in deze groep.

  Risicofactoren

  Een op de drie mensen die op volwassen leeftijd een psychische aandoening hebben, wordt direct gerelateerd aan ACE’s.

  Hoe meer langdurige en chronische ACE’s zijn, hoe groter de impact op de ontwikkeling van de persoon en de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

  Moeilijke omstandigheden

  De uitdagingen van het leven kunnen soms overweldigend zijn, en degenen met ongunstige levenservaringen ondergaan vaak talloze ontberingen terwijl ze door het leven gaan.

  Jonge kinderen die bijvoorbeeld als kind zijn blootgesteld aan huiselijk geweld of chronische ziekten, hebben mogelijk een ontwikkelingsachterstand gehad als gevolg van hun ervaringen en waren niet in staat om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om volwassen te worden.

  Emotionele regulering

  Veel mensen die ontberingen doorstaan, vinden het misschien een uitdaging om hun emoties te reguleren en merken dat ze hun gedrag of impulsen niet kunnen beheersen.

  Lage veerkracht

  Negatieve emoties zoals woede, verdriet en verslavende drang kunnen moeilijk in evenwicht te brengen zijn wanneer een persoon negatieve gebeurtenissen heeft doorstaan.

  Dit alles komt waarschijnlijk door de stressreacties van de hersenen.

  In wezen is er een schakelaar in de hersenen geactiveerd en verkeert het individu in een voortdurende staat van hypervigilantie.

  Realistisch optimisme

  Wanneer we proberen ons leven weer op te bouwen na een trauma, kan het nuttig zijn om af te stemmen op wat andere veerkrachtige mensen over het onderwerp zeggen.

  Het is echter cruciaal om te onthouden dat ieder van ons zijn eigen manier heeft om onze ervaringen te verwerken en hoe we ervoor kiezen om verder te gaan.

  Met dit alles in gedachten, moeten mensen realistisch optimisme opbouwen in de nasleep van complexe gebeurtenissen.

  Beschermende factoren

  Trauma-experts stellen dat bij posttraumatische ervaringen veel mensen beschermende factoren erven die hen helpen te overleven.

  Dergelijke beschermende factoren reageren op verschillende manieren op een crisis en worden vaak gestimuleerd wanneer de veiligheid van een persoon wordt bedreigd.

  Triggers

  Sommige mensen merken misschien dat hun angst wordt geactiveerd tijdens uitdagende momenten, en ze merken misschien dat ze helemaal vastlopen!

  Voor anderen brengt elke dag een nieuwe reeks zorgen met zich mee die verschillende gevoelens of delen van zichzelf naar boven brengen die hun geestelijke gezondheid verergeren.

  De ontberingen van het leven kunnen onvoorspelbaar zijn, wat alleen maar bijdraagt aan het trauma waarbij overlevenden geloven dat niets veilig is.

  Groeimindset

  Groeimindset

  Psychologen suggereren dat mensen bij het opbouwen van veerkracht een paar dingen kunnen doen om het genezingsproces op gang te brengen.

  Of iemand nu aan het herstellen is van negatieve ervaringen uit de kindertijd, economische tegenspoed of andere stressvolle gebeurtenissen, mensen kunnen positieve aspecten van de ervaring benutten.

  Positieve emoties

  Emotioneel veerkrachtige mensen hebben de neiging om positief te denken en kunnen het verhaal omdraaien door hun ervaringen te zien als iets dat voor hen is gebeurd en niet voor hen.

  Herkaderen

  Dit is natuurlijk niet altijd gemakkelijk of realistisch. Wanneer we echter proberen veerkracht op te bouwen, is het gemakkelijker om traumatische gebeurtenissen te herkaderen op een manier die ons in staat stelt verder te gaan dan wat er is gebeurd.

  Veerkrachtig zijn helpt ons om ontberingen te doorstaan

  Blootgesteld worden aan trauma, huiselijk geweld, chronische pijn of andere traumatische ervaringen kan voor de menselijke geest zeer moeilijk te verdragen zijn.

  Sterke emoties

  Dergelijke situaties brengen sterke emoties en reacties met zich mee die het dagelijks leven van een persoon kunnen beïnvloeden en positieve relaties in negatieve kunnen veranderen.

  Trauma is zo’n complexe aandoening en veel mensen zijn zich niet bewust van de implicaties die trauma heeft voor lichaam en geest.

  Na verloop van tijd leren de meeste mensen zich echter aan te passen aan hun ervaringen en positieve emoties te herkennen die hen helpen er doorheen te komen.

  Klinische psychologie

  Psychologen wijzen op verschillende manieren waarop mensen hun ervaringen kunnen herkaderen en veerkracht kunnen opbouwen, die allemaal te maken hebben met:

  • Jezelf toestaan je gevoelens te voelen
  • Prioriteit geven aan zelfzorg en zelfvertrouwen opbouwen
  • Zelfcompassie cultiveren voor jezelf en anderen
  • Om steun en hulp vragen
  • Sociale media gebruiken voor verbinding en sociale ondersteuning
  • Positieve affirmaties identificeren die helpen om gezondere geloofssystemen op te bouwen
  • Gezond sporten en eten

  Samenvatting

  Het vermogen om vaardigheden op het gebied van veerkracht te ontwikkelen, kan de mentale en fysieke gezondheidsresultaten helpen verbeteren.

  Therapie, het opbouwen van veerkracht in de gemeenschap en praten met een professional in de geestelijke gezondheidszorg zijn allemaal krachtige manieren om welzijn en langdurig herstel van trauma te bevorderen.

  Verder gaan dan je trauma

  Of mensen nu willen werken aan een specifiek persoonlijkheidskenmerk of gedragspatroon of verder willen gaan met een trauma uit het verleden, dit kan met de juiste behandeling en ondersteuning.

  Als je veerkracht verder wilt opbouwen en voorbij een trauma uit het verleden wilt komen, neem dan contact op met een van onze specialisten om je daarbij te helpen.