White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Drugsverslaving en behandeling

  Af en toe een pilletje op een festival of een lijntje coke, het lijkt zo onschuldig. Maar wat veel mensen niet weten, is dat vrijwel alle soorten drugs verslavend zijn, de een wat meer dan de ander. Wat doen drugs eigenlijk met de hersenen, het lichaam en gedrag? En wat is een verslaving aan drugs?

  Wat zijn drugs?

  Drugs zijn (chemische) stoffen die bij inname het functioneren van het lichaam veranderen. Zo kunt u bijvoorbeeld gaan hallucineren of voel het lichaam verdoofd. Het innemen van drugs kan op verschillende manieren:

  • slikken (bijvoorbeeld XTC pillen en slaap- en kalmeringsmiddelen);
  • snuiven (speed, cocaïne, ether en aceton);
  • injecteren (crystal meth, heroïne);
  • inhaleren (poppers, cocaïne);
  • opname via de huid;
  • druppelen in het oog.

  In het algemeen is het zo dat de drugs via de bloedsomloop de hersenen bereiken. Welk effect een drug op de hersenen heeft, is afhankelijk van het soort drug. Er zijn drie soorten drugs te onderscheiden:

  • verdovende middelen: o.a. alcohol, slaapmiddelen, GHB en heroïne.
  • stimulerende middelen: o.a. cafeïne (koffie en energiedrankje), nicotine, cocaïne, XTC en amfetamine (speed).
  • hallucinerende middelen: o.a. paddo’s, truffels, cannabis, LSD, ether en aceton.

  Verschil tussen soft- en harddrugs

  In de jaren ’70 werd drugs op basis van een gevarenschaal ingedeeld in twee categorieën, softdrugs en harddrugs. Hierbij werd er gekeken naar de lichamelijke gevolgen van drugsgebruik, de kans op fysieke en mentale afhankelijkheid en de mogelijke maatschappelijke problemen die door drugs kunnen ontstaan. In principe vallen hasj, wiet en qat onder softdrugs. Andere drugs, zoals heroïne, XTC, amfetamine en cocaïne, vallen onder harddrugs.

  Naast de effecten die drugs hebben, zijn de straffen die staan op handel, bezit of productie van drugs ook verschillend bij soft- en harddrugs. Onder bepaalde voorwaarden kan er worden afgezien van vervolging. Dat is de reden waarom coffeeshops hasj en wiet mogen verkopen.

  Wanneer is er sprake van een verslaving aan drugs?

  Is iemand verslaafd, dan is ‘willen’ gebruiken veranderd in ‘moeten’. Bij een verslaving wordt er ook wel gesproken van ‘afhankelijkheid’. Dit is onder te verdelen in geestelijk en lichamelijke afhankelijkheid.

  Geestelijke afhankelijkheid

  Bij dit type verslaving verlangt de gebruiker steeds meer naar het middel. Zonder de drug voelt diegene zich nier meer prettig. Het gaat hier vooral om mensen die regelmatig gebruiken, bijvoorbeeld wekelijks of zelfs dagelijks.

  Lichamelijke afhankelijkheid

  Is iemand lichamelijk afhankelijk van een drug, dan protesteert het lichaam wanneer het gebruik stopt. Dit worden ook wel ontwenningsverschijnselen genoemd. Ontwenningsverschijnselen kunnen variëren van mild tot zeer hevig.

  De gevolgen van een verslaving

  De gevolgen van een drugsverslaving zijn zeer uiteenlopend. Dit is immers afhankelijk van diverse factoren, zoals het middel dat iemand gebruikt, hoe vaak en hoeveel er wordt gebruikt en natuurlijk de gebruiker zelf.

  Lichamelijke problemen: hiervan krijgt iemand last wanneer de drugs het lichaam belasten. Zo hebben stimulerende middelen zoals speed en cocaïne uitputting tot gevolg en kan dit zorgen voor problemen met hart- en bloedvaten.

  Psychische problemen: iemand die verslaafd is, wordt heel erg in beslag genomen door dat middel. Er is minder interesse voor andere zaken, waardoor depressies kunnen ontstaan of verergeren. Daarnaast kan men door de (constante) roes grip op de werkelijkheid verliezen.

  Sociale problemen: door een verslaving kan iemand gedrag veranderen. Omdat gebruikers vaak alleen nog maar met het middel bezig zijn, neemt de interesse in anderen af. Het komt dan voor dat de gebruiker voorrang geeft aan drugsgebruik ten koste van familie of vrienden.

  Geldproblemen: het middelenmisbruik kan zo erg escaleren, dat iemand besluit al zijn geld te besteden aan drugs of alcohol. In sommige gevallen kan iemand zo slecht functioneren, dat diegene zijn baan verliest. In dat geval ontstaan er geldproblemen.

  Omgaan met uw verslaving

  Hulp bij het stoppen met drugs is essentieel. Probeert u helemaal zelf te stoppen, dan is er een kans dat dit niet direct lukt en is de kans op terugvallen vele malen groter. Meldt u zich bij ons aan voor uw verslaving aan drugs, dan is de belangrijkste stap gezet. Bij White River Manor krijgt u 24 uur per dag en 7 dagen per week begeleiding, waarbij u wordt ondersteund op zowel fysiek als mentaal vlak.

  Kom in contact

  Of u nu wilt aanmelden om met behandeling te starten, of u een vraag heeft over onze verslavingskliniek in het buitenland, contact opnemen met ons opnameteam is de eerste stap. Een ervaren toelatingscoördinator zal uw vraag beantwoorden en u vanaf daar verder helpen.