White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Alcoholverslaving en behandeling

  Een alcoholverslaving wordt ook wel alcoholisme genoemd. Verslaving aan alcohol wordt gezien als een progressieve aandoening, die in de meeste gevallen geleidelijk ontstaat. Het begint met af en toe een drankje voor de gezelligheid, maar de frequentie van het drinken neemt na verloop van tijd toe.

  Zodra de persoon in kwestie merkt dat hij of zij niet meer goed functioneert zonder alcohol, dan spreekt men van een verslaving. Het gedrag wordt steeds meer door de drank beïnvloed en kan leiden tot plichtsverzuim, ruzie en verwaarlozing.

  Alcoholisme is verreweg de meest voorkomende vorm van verslaving en komt in alle lagen van de bevolking voor. Drinken in het algemeen heeft een breed maatschappelijke acceptatie, waardoor de grens tussen probleemdrinken en verslaving moeilijk te duiden is. De kans dat iemand verslaafd raakt wordt zeer onderschat. Het is een sluipende ziekte die fysiek en mentaal tot verval kan leiden en in sommige gevallen zelfs de dood.

  Oorzaken en kenmerken van verslaafd zijn aan alcohol

  Een alcoholverslaving heeft veelal meerdere oorzaken. Erfelijkheid kan een van de oorzaken zijn. Komt verslavingsgedrag voor in de familie, dan heeft een kind grote kans om op latere leeftijd ook verslavingsgevoelig te zijn. Opvoeding heeft hier ook mee te maken. Wanneer kinderen opgroeien in een omgeving waar veel wordt gedronken, dan is de drempel om later zelf te gaan drinken een stuk lager.

  Ook depressiviteit, onzekerheid, stress en sociale dwang kunnen een rol spelen bij het ontstaan van alcoholisme. Bovendien krijgt iemand die drinkt te maken met tolerantie of gewenning. Dit wil zeggen dat als iemand regelmatig drinkt, het effect bij dezelfde hoeveelheid alcohol minder is. Ofwel, er moet meer worden gedronken om hetzelfde effect te krijgen.

  Wanneer is er sprake van een verslaving?

  Men raakt niet van de een op de andere dag verslaafd. Zo zijn er ook veel mensen die regelmatig alcohol drinken zonder dat dit tot problemen of alcoholmisbruik leidt. Het ontwikkelen van een alcoholverslaving is veelal een jarenlang proces. Zodra iemand zowel mentaal als fysiek afhankelijk is van alcohol, spreken we van een alcoholverslaving. Vaak worden er dan twee tot drie alcoholconsumpties per dag gedronken of drinkt diegene één keer per week een grotere hoeveelheid.

  Symptomen drankprobleem

  • (gedeeltelijke) Geheugenproblemen;
  • Grotere tolerantie voor alcohol;
  • Afspraken niet nakomen;
  • Geleidelijke eenzaamheid;
  • Slechte nachtrust.

  Symptomen alcoholverslaving

  • Liegen en ontkennen;
  • Met drank problemen willen ontvluchten;
  • Ontwenningsverschijnselen tegengaan;
  • Medische problemen;
  • Problemen in de relationele sfeer.

  Het belang van op tijd ingrijpen

  Alcoholmisbruik wordt vaak ontkend en blijft zo voor lange tijd verborgen. Daarom is het van belang om tijdig in te grijpen. In de eerste plaats vanwege de impact op uw gezondheid, maar ook naasten als familie, vrienden en collega’s kunnen onder uw verslaving lijden. Doordat ze zo met het verslavende middel bezig zijn, hebben gebruikers de neiging om relaties te verwaarlozen en geen verantwoording meer te nemen voor verplichtingen. Ook kan drinken direct gevaar opleveren wanneer dit wordt gecombineerd met ander drugsgebruik of wanneer er wordt gebruikt in het verkeer.

  Omgaan met uw verslaving

  Hulp bij het stoppen met drugs is essentieel. Probeert u helemaal zelf te stoppen, dan is er een kans dat dit niet direct lukt en is de kans op terugvallen vele malen groter. Meldt u zich bij ons aan voor uw verslaving aan alcohol, dan is de belangrijkste stap gezet. U krijgt 24 uur per dag en 7 dagen per week begeleiding, waarbij u wordt ondersteund op zowel fysiek als mentaal vlak.

  Kom in contact

  Heeft u of uw naaste te maken met een alcoholverslaving? De allereerste stap is vaak het moeilijkst. Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek met White River Manor, een afkickkliniek in Zuid-Afrika.