White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Trauma

  Iedereen krijgt wel eens te maken met een heftige gebeurtenis. Wanneer het niet lukt om dit een plek te geven, spreken we van een trauma. Er zijn verschillende soorten trauma die ieder een eigen behandeling nodig hebben. Gelukkig zijn trauma’s goed te behandelen.

  Heeft u te maken met een trauma en beheerst dit steeds meer uw leven? Bij White River Manor kunt u terecht voor een intensief traject om grip te krijgen op uw leven.

  Wat is een trauma?

  Wat is een trauma?

  Een trauma is een emotionele reactie op een schokkende gebeurtenis of situatie die een persoon als overweldigend, angstaanjagend of levensbedreigend ervaart.

  Traumatische gebeurtenissen kunnen variëren van een eenmalige incident tot langdurige en herhaalde ervaringen.

  Wanneer is er sprake van een trauma?

  Iedereen reageert anders op traumatische gebeurtenissen, dus het is belangrijk om te begrijpen dat trauma subjectief is. Wat voor de ene persoon traumatisch kan zijn, is dat mogelijk niet voor een ander. Het is niet alleen de gebeurtenis zelf, maar ook hoe een persoon de gebeurtenis ervaart en verwerkt, dat bepaalt of er sprake is van een trauma.

  Wanneer een gebeurtenis zoveel indruk heeft gemaakt waardoor het moeilijk is om het een plek te kunnen geven, is er sprake van een trauma. Dit kan gevoelens als angst, verdriet, hulpeloosheid, schuld en/of boosheid tot gevolg hebben. Deze emoties zijn meer dan logisch en worden vaak vanzelf minder. Is dit niet het geval, dan kunt u er baat bij hebben om hulp te zoeken en handvatten te krijgen hoe ermee om te gaan.

  Het ontstaan van een trauma

  Een schrik- of emotionele reactie wordt opgeslagen in het emotiecentrum van het brein, met als doel dit ‘gevaar’ i n de toekomst te voorkomen. Dit heeft echter wel als gevolg dat wanneer u iets ziet/meemaakt wat u doet denken aan die gebeurtenis – de zogenoemde trigger – zowel het lichaam als het brein hier heftig op kunnen reageren.

  Een trauma kan ontstaan door verschillende gebeurtenissen, zoals fysiek geweld, seksueel misbruik, een ernstig ongeval, natuurrampen, oorlog, verlies van een dierbare, of langdurige blootstelling aan stressvolle omstandigheden. Het kan ook voortkomen uit interpersoonlijke conflicten, zoals mishandeling, verwaarlozing, pesten, of langdurige emotionele mishandeling.

  Soorten trauma

  Trauma kent geen grenzen en kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd, ras of geslacht. De meeste mensen zullen ooit minstens één traumatische gebeurtenis in hun leven meemaken. Niet alle traumareacties zullen echter hetzelfde zijn:

  Acuut trauma: wordt meestal geassocieerd met een eenmalige, stressvolle of gevaarlijke gebeurtenis, zoals een auto-ongeluk, natuurramp, eenmalige mishandeling of aanranding, of getuige zijn van een gewelddadige gebeurtenis. Deze ervaringen kunnen een blijvende negatieve invloed hebben op ons leven als de symptomen onbehandeld blijven.

  Chronisch trauma: resultaten van blootstelling aan meerdere, herhaalde en langdurige stressvolle gebeurtenissen. Voorbeelden zijn kindermishandeling, pesten, blootstelling aan oorlogs- of vechtsituaties en huiselijk geweld. Symptomen komen mogelijk niet voor een langere periode naar de oppervlakte, soms zelfs jaren na de gebeurtenissen. Chronisch trauma kan ook het gevolg zijn van meerdere acute trauma’s die na elkaar plaatsvinden. Net als bij een acuut trauma kan chronisch trauma, als het onopgelost blijft, langdurige negatieve effecten hebben op onze kwaliteit van leven.

  Complex trauma: resultaten van blootstelling aan meerdere en gevarieerde traumatische gebeurtenissen of ervaringen. De ervaringen of gebeurtenissen zijn terugkerend, uitgebreid en cumulatief en vinden vaak plaats binnen specifieke contexten, zoals een interpersoonlijke relatie. Vormen van complex trauma kunnen optreden tijdens huiselijk geweld, gemeenschapsgeweld, meervoudige militaire inzet, uitbuiting door een autoriteitsfiguur of een machthebber en alle vormen van kindermishandeling. Onopgelost complex trauma kan een blijvende negatieve invloed op ons leven hebben als de symptomen onbehandeld blijven.

  symptomen trauma

  Symptomen van een trauma

  Wanneer iemand een trauma heeft ervaren, kunnen er verschillende symptomen optreden. Deze symptomen kunnen zowel fysiek als psychologisch van aard zijn en kunnen variëren in intensiteit en duur.

  Enkele veelvoorkomende symptomen van trauma zijn herbeleving/flashbacks, vermijding, hyperactiviteit en emotionele ontregeling.

  Traumabehandeling

  Hoewel trauma’s goed te behandelen zijn, is het niet te verwachten dat het volledig zal verdwijnen. Er kunnen veel effectieve therapeutische benaderingen en technieken worden gebruikt om trauma te behandelen, waaronder:

  Cognitieve gedragstherapie (CBT), dat ons leert om ons meer bewust te zijn van onze gedachten en overtuigingen over het trauma, en helpt ons vaardigheden te ontwikkelen zodat we op een gezondere manier op emotionele triggers kunnen reageren. Bewijs ondersteunt CBT als de meest effectieve benadering voor veel traumatypen, waaronder PTSD.

  Exposure-therapie (In Vivo Exposure Therapy), een vorm van cognitieve gedragstherapie die kan worden gebruikt om de angst te verminderen die gepaard gaat met emotionele triggers veroorzaakt door trauma.

  EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) bevat elementen van cognitieve gedragstherapie met oogbewegingen of andere vormen van ritmische, links-rechts stimulatie die ons ongevoelig maken en ons helpen om herinneringen en gebeurtenissen opnieuw te verwerken en te integreren. Verschillende gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken hebben aangetoond dat EMDR een effectieve behandeling is voor vele soorten trauma, waaronder PTSD.

  Somatische technieken. Onderzoeken hebben aangetoond dat trauma-afdrukken kunnen worden opgeslagen als fysieke bewegingen en gevoelens in ons lichaam, niet alleen als mentale verhalen over de traumatische gebeurtenissen, wat betekent dat we ze in de hedendaagse tijd als onmiddellijke bedreigingen kunnen ervaren. Sommige therapeuten gebruiken daarom somatische of lichaamsgerichte technieken, die de geest en het lichaam kunnen helpen bij het verwerken en integreren van trauma.

  Medicijnen. Medicatie alleen kan trauma of PTSD niet genezen, maar het kan worden gebruikt om veel van de uitdagende symptomen die ermee gepaard gaan, zoals angst, depressie en slaapstoornissen, te verminderen. Zodra we onze symptomen onder controle hebben, wordt het mogelijk om effectiever deel te nemen aan andere therapieën en interventies.

  Kom in contact

  Heeft u of uw naaste traumabehandeling nodig? De allereerste stap is vaak het moeilijkst. Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met White River Manor, een afkickkliniek in Zuid- Afrika