White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Mental Health

  Constant schuldgevoel, een teken van onderliggende psychische stoornis?

  Published on oktober 1, 2021

  Schuld wordt vaak gezien als een nuttig gevoel, vooral bij het creëren van gezonde, duurzame relaties met anderen. Schuldgevoelens stellen ons in staat om wangedrag te herkennen en manieren te zoeken om dit te corrigeren.

  Maar wat betekent het als onschuldige schuldgevoelens buitensporig worden?

  Wat is schuld?

  Vrouw voelt zich schuldig

  Emoties zoals schuld, trots, schaamte, of verlegenheid worden gezien als negatief en hangen vaak samen met ongemakkelijk en onzeker zijn.

  Mensen kunnen om verschillende redenen schuldgevoelens ervaren, waaronder het niet nakomen van een belofte, handelingen die ze hebben gepleegd of gedachten die als sociaal en moreel verkeerd worden beschouwd.

  Overmatige schuld

  Wanneer een persoon van streek raakt of een andere persoon schade toebrengt, is de resulterende emotie meestal schuld. Experts zeggen dat schuldgevoel egocentrisch is, maar het is ook zeer relevant.

  Wanneer mensen zich schuldig voelen, kan dat vaak onaangenaam zijn.

  Schuld dient echter ook als een waardevolle, interpersoonlijke functie omdat het mensen ertoe aanzet om essentiële relaties te herstellen en alles wat hen zou kunnen schaden of bedreigen te ontmoedigen.

  onaangepaste schuld

  Psychologen zeggen dat, hoewel aanhoudende schuldgevoelens meestal geen teken zijn van een psychische aandoening, ze dat wel kunnen worden of al zijn.

  Chronische schuldgevoelens, een laag zelfbeeld en de neiging om schaamte te voelen kunnen symptomen zijn van onderliggende psychische aandoeningen.

  Klinische psychologie review

  Onderzoek suggereert dat de criteria die vaak worden gebruikt om psychische problemen en schuldgevoelens te benchmarken, bekende gevoelens van ” ongepaste ” of ” buitensporige ” schuldgevoelens omvatten, die allemaal symptomatisch kunnen zijn voor een bipolaire stoornis en ernstige depressieve stoornis.

  Schuld en schaamte

  Schamen

  Experts zeggen dat schuld kan correleren met fouten uit het verleden, kleine mislukkingen of dingen die van buiten de controle van de persoon zijn.

  Waarom voelen mensen zich schuldig als ze niets verkeerd hebben gedaan?

  Het is mogelijk dat mensen zich schuldig voelen, ook al hebben zij zich zelf niet misdragen of iets anders negatiefs begaan.

  Negatieve uitkomsten

  Veel rouwenden of slachtoffers, kunnen een overlevingsschuldgevoel hebben, ook al hebben zij geen controle over de omstandigheden. 

  Psychische stoornissen zoals OCS (Obsessive Compulsive Disorder) kunnen ongepaste schuldgevoelens veroorzaken bij patiënten die opdringerige gedachten hebben. Schuld is dus een aanzienlijk kenmerk van deze aandoening.

  Wie loopt het risico op aanhoudende schuld?

  Chronische schuldgevoelens en het ervaren van verschillende niveau’s van een schuldgevoel verschillen van persoon tot persoon.

  Schuld begrijpen

  Schuldgevoelens hangen af van variabelen zoals iemands persoonlijkheidstype, DNA en ervaringen uit het verleden. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld grote doses existentiële schuld ervaren, terwijl dergelijke gedachten anderen slechts op kleine schaal lastig vallen.

  Het onvermogen om je schuldig te voelen wordt vaak gevonden bij mensen met veel psychopathie en andere persoonlijkheidsstoornissen.

  Symptomen van schuld

  Er zijn meerdere onderscheidende kenmerken die mensen met buitensporige schuldgevoelens vertonen, zoals:

  • tekenen van angst en onrust,
  • plotseling ’te aardig’ zijn,
  • niet kunnen slapen,
  • vermijdingsgedrag, zoals het vermijden van andere mensen,
  • tekenen van woede en vijandigheid vertonen,
  • gebrek aan lichaamstaal vertonen,
  • oogcontact vermijden,
  • verlies van eetlust,
  • en er nerveus en gespannen uitzien.

  Schuld leren beheersen

  Net als andere psychische aandoeningen, moeten mensen die lijden aan negatieve gedachten zoals schuld en schaamte leren omgaan met hun gevoelens.

  Ondersteuning vinden

  Het is volkomen normaal om ons schuldig te voelen nadat we een daad van wangedrag hebben begaan. Het vermogen om te herkennen wanneer we een fout hebben gemaakt en ons ertoe te verplichten het goed te maken, is een van de manieren waarop iemand zich minder schuldig kan voelen.

  Voor degenen wiens schuld buiten proportie of buitensporig is, kan dit alles veel moeilijker zijn. Zich ontoereikend of schuldig voelen voor dingen buiten hun controle, kan aanleiding geven tot nader onderzoek door een professionele hulpverlener of therapeut.

  Begrijpen waarom iemand zich schuldig voelt

  schuldige vrouw

  Schuld kan zich in vele vormen manifesteren, zoals negatieve gedachten over eigenwaarde tot een verminderd zelfgevoel; depressie kan ook het gevolg zijn van waarom iemand zo’n schrijnend schuldgevoel ervaart.

  Religieuze tradities

  Sommige religieuze tradities kunnen er ook voor zorgen dat iemand zich schaamt en schuldig voelt, vooral als hij denkt dat hij op de een of andere manier gezondigd heeft. Sommige onderzoeken suggereren dat religie schuldgevoelens kan opwekken, zoals vaak wordt geportretteerd in verschillende sitcoms of comedy-acts.

  Religieus-gerelateerde schuld kan meer doordringend zijn wanneer mensen een diep gevoel van minderwaardigheid of hopeloosheid ervaren als gevolg van een strikte religieuze opvoeding.

  Is therapie nuttig bij het behandelen van schuldgevoelens?

  In grote lijnen, ja, therapie kan een krachtige manier zijn om met schuldgevoelens om te gaan.

  Behandelingen voor psychische stoornissen zoals depressie en posttraumatische stressstoornis gaat vaak gepaard met buitensporige schuldgevoelens en verantwoordelijkheidsgevoelens voor dingen waar het individu geen controle over heeft. Daarom wordt de behandeling gericht op die aandoeningen.

  Onopgeloste schuld

  Een andere interessante theorie over waarom sommige mensen schuldgevoelens ervaren in vergelijking met anderen, heeft vaak te maken met jaloezie naar anderen toe.

  Onderzoek suggereert dat mensen met constante schuldgevoelens zich vaak in klinieken presenteren en niet in staat zijn de oorsprong van hun verantwoordelijkheid te begrijpen, ”Ik weet niet waarom, maar ik voel me gewoon schuldig” wordt vaak gezegd.

  Cognitieve vervormingen

  Psychologen leggen uit dat veel mensen zich schuldig voelen over hun prestaties en succes, vooral in de buurt van goede vrienden en familieleden. Schuld is daarom de onzichtbare olifant in de kamer, een geprojecteerd gevoel van onwaardigheid van de ene persoon naar de andere.

  Met andere woorden, deze cognitieve vervormingen leiden er vaak toe dat de hoogpresteerder onevenredige schuldgevoelens ervaart. Er is niets bijzomders gebeurd, niemand is schuldig, maar er bestaat een gevoel van schaamte en spanning.

  Manieren om met de schuldgevoelens om te gaan

  In situaties waarin een ander persoon een schuldgevoel probeert op te wekken, vooral wanneer iemand zich al schuldig voelt, probeert een persoon ertoe te brengen zich op een bepaalde manier te gedragen. Het kan dan nuttig zijn voor de ontvanger van schuldgevoelens om nieuwsgierig te worden om dit rationeler te bekijken.

  Dit alles kan betekenen dat je met empathie moet reageren. Het kan ook het instellen van een aantal gezonde grenzen omvatten: de ‘schuld-tripper’ vragen om directer te zijn met hun behoeften en wat ze hopen te bereiken.

  Schuldgevoelens oplossen

  Schuld is een zelfbewuste emotie, en de mentale en fysieke symptomen die vaak spelen wanneer iemand een schuldcomplex heeft, kunnen onaangenaam zijn voor de patiënt. Daarom moeten ze manieren zoeken om eventuele schuldgevoelens op te lossen.

  Steungroepen

  Het hebben van een positieve steungroep kan erg voordelig zijn voor mensen die schuld- en schaamtegevoelens ervaren. Inzicht in de echte schade die schuld kan veroorzaken en de onderliggende oorzaak en gevolg kan ook nuttig zijn.

  Uitreiken

  Als uzelf, of iemand die u kent, ongepaste schuldgevoelens ervaart, of als een van de bovengenoemde symptomen u bekend voorkomen, dan is het misschien tijd om deze gevoelens met een professional dieper te onderzoeken.

  Chronische schuld hoeft niet onderdeel van uw levensstijl te zijn en is vaak een symptoom van een meer onderliggend probleem dat moet worden behandeld. Neem vandaag nog contact op met een van onze specialisten, die u verder kan helpen.

  We zijn hier om te helpen.

  Neem vandaag nog contact met ons op als u een vertrouwelijk en gratis gesprek wilt met een van onze hoogopgeleide verslavingsprofessionals in White River Manor in Zuid-Afrika.

   About Giles Fourie

   Giles Fourie is the director and co-founder of White River Manor. He is dedicated to providing the best care for clients seeking recovery from substance abuse, anxiety, depression, or co-occurring disorders.