White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Waar vind ik hulp bij verslaving?

  Hulp bij verslaving bestaat in veel verschillende vormen. In feite zijn er drie vromen van hulp te onderscheiden als het gaat om verslavingen: zelfhulp, contact met anderen en professionele hulp. U kunt voor een van deze vormen kiezen, maar een combinatie van bovenstaande kan ook goed werken.

  Zelfhulp

  Wanneer iemand kiest voor zelfhulp, maakt diegene veelal gebruik van het internet om daar handvatten voor zijn verslaving te vinden. Daarnaast zijn er websites waar iemand zich kan inschrijven en een eigen plan op kan stellen. Mensen achter de website bieden ondersteuning bij het behalen van deze doelen. Het zou eventueel mogelijk zijn om zelfhulp te combineren met begeleiding.

  Voordelen zelfhulp

  • Anoniem: in veel gevallen kan hulp via het internet anoniem.
  • Meestal geen wachtlijsten: na aanmelding kunt u vaak direct of na enkele dagen beginnen.
  • Gratis: veelal is zelfhulp via internet gratis. Wilt u de begeleiding van een professional, dan kost dit wel geld.

  Nadelen zelfhulp

  • Minder succesvol: professionele hulp op locatie bij een instelling voor verslavingszorg is vaak succesvoller.
  • Niet voor iedereen: zwaardere behandelingen kunnen minder goed worden behandeld.
  • Minder uitgebreid: via internet krijgt iemand geen hulp bij het afbouwen van medicatie of (heftige) ontwenningsverschijnselen.

  Contact met anderen

  In bijna alle gevallen wordt dit georganiseerd en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die zelf verslaafd zijn geweest en daarvan zijn hersteld. Hoewel er vrijwel altijd fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd, kan de ondersteuning ook plaatsvinden via een website of middels telefonisch contact.

  Professionele hulp

  Bij professionele bij verslaving wordt uitgevoerd door deskundige beroepskrachten. Ten opzichte van zelfhulp en contact met anderen, is deze vorm van hulp het meest compleet en werkt ook vaak het best. Professionele hulp kan natuurlijk ook weer in diverse elementen worden onderverdeeld zoals:

  • gesprekken met een hulpverlener;
  • groepstherapieën;
  • doorlopen van een internetprogramma;
  • opname in een verslavingskliniek;
  • combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

  Omgaan met uw verslaving

  Twijfelt u of u een probleem heeft met verslaving bijvoorbeeld in de vorm van alcohol, cocaïne, cannabis, gokken of gamen? Ga dan eens bij uzelf te rade. Heeft u het idee dat drinken, gebruiken of gokken meer problemen oplevert dan plezier, dan kunt u vaststellen dat het eigenlijk tijd is om te stoppen.

  Hulp bij het herstellen van een verslaving is essentieel. Probeert u helemaal zelf te stoppen, dan is er een kans dat dit niet direct lukt en is de kans op terugvallen vele malen groter. Meldt u zich bij ons aan voor uw verslaving, dan is de belangrijkste stap gezet. U krijgt 24 uur per dag en 7 dagen per week begeleiding, waarbij u wordt ondersteund op zowel fysiek als mentaal vlak.