White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Intra-systemisch proces voor spontane genezing (SHIP®)

  Wat is intra-systemische procestherapie voor spontane genezing?

  Spontane Healing Intra-Systemic Process (SHIP®) is een therapievorm die gedurende meerdere decennia is ontwikkeld door Dr. JO Steenkamp, een klinisch psycholoog in Zuid-Afrika.

  Het is een psychobiologische (emotionele en fysieke) benadering voor de genezing van trauma​ het resultaat van gefundeerde theorie (informatie verzameld tijdens duizenden individuele psychotherapiesessies) in combinatie met bestaande psychologische theorieën.

  Hoewel het nog een relatief jonge therapievorm is, zijn de vorderingen vrij snel gegaan.

  SHIP® is gebaseerd op het uitgangspunt dat onder optimale omstandigheden ‘spontane genezing’ inherent is aan al het leven, aangezien alle levensvormen een neiging hebben tot groei, balans en integratie. In het menselijk systeem is een aangeboren wijsheid ingebouwd die tot doel heeft evenwicht te bereiken tussen alle verschillende subsystemen van het lichaam. We hebben allemaal een natuurlijk vermogen om zichzelf te corrigeren en te genezen, om ‘heel’ en ‘in flow’ te zijn, als resultaat van dit spontane genezingsproces in onze psychobiologie.

  Deze natuurlijke regulatie kan echter worden verstoord en overweldigd – bijvoorbeeld bij een traumatische ervaring – waardoor ons spontane genezingsproces niet volledig is voltooid. In plaats van volledig te worden verwerkt en vrijgegeven, wordt de ervaring vastgelegd / opgeslagen in onze psychobiologie.

  Als reactie op alledaagse stressfactoren kan deze opgeslagen ervaring meerdere keren worden gereactiveerd en resulteren in een hele reeks traumaspectrummanifestaties (TSM’s), waaronder mentale, fysieke, emotionele en gedragsstoornissen.

  Tijdens SHIP® begeleidt een getrainde SHIP-therapeut een persoon bij het lokaliseren van deze opgeslagen ervaringen in zijn lichaam, die zich bijvoorbeeld kunnen uiten in rugpijn of beklemming in de borst of nek. In plaats van fysiek en emotioneel ongemak te vermijden, wordt het aangemoedigd om ze passief te ervaren, zodat de natuurlijke genezingsmechanismen van het lichaam de kans krijgen om hun natuurlijke afgiftepatroon te activeren en te voltooien.

  De therapeut treedt meer op als facilitator van het genezingsproces – het creëren en vasthouden van een genezingsruimte. Naarmate de natuurlijke stroom en genezing plaatsvinden, zal het lichaam van de persoon zijn eigen balans en welzijn herstellen.

  Zodra de psychobiologische blokkades zijn vrijgegeven, wordt de therapie afgesloten met een integratiefase om ervoor te zorgen dat er geen activeringstriggers meer zijn.

  Deze benadering van genezing is uniek afgestemd op het individu en plaatst elke persoon in het middelpunt van hun eigen genezingsreis. Het is een langdurige therapie die door vijf verschillende fasen gaat, die van persoon tot persoon in lengte zullen variëren.

  Er zijn momenteel vier categorieën SHIP®:

  • SHIPiC® (SHIP® bij kinderen – onder de 12)
  • SHIP® voor adolescenten (tussen 12-18)
  • SHIP® voor volwassenen (18 jaar en ouder)
  • SHIP® voor acuut trauma (18 jaar en ouder).

  Binnen elke categorie vindt vrijheid van chronische fysieke en psychische symptomen plaats, evenals vrijheid van destructieve en negatieve patronen en thema’s in functioneren en gedrag. Een nieuw gevonden psychobiologische stroom wordt bereikt – omdat onze lichaamssystemen worden hersteld naar de manier waarop ze van nature zouden moeten functioneren.

  Waar wordt SHIP® voor gebruikt?

  Een van de voordelen van SHIP®-therapie is het brede spectrum aan toepassingsmogelijkheden. Het heeft gedurende vele jaren en vele psychotherapiesessies bewezen nuttig te zijn bij de behandeling van een aantal DSM-5-aandoeningen, waaronder:

  • posttraumatische stressstoornis (PTSD)
  • ongerustheid aandoeningen
  • stemmingsstoornissen
  • somatoforme stoornissen
  • seksuele disfuncties en problemen
  • slaapstoornissen
  • persoonlijkheidsproblemen en stoornissen
  • paniekstoornissen en paniekaanvallen
  • eet stoornissen
  • fobieën
  • problemen met impulscontrole
  • identiteitsproblemen en stoornissen.

  Naast het behandelen van een reeks psychische stoornissen, is SHIP® ook effectief gebleken bij het behandelen van tal van fysieke, emotionele en gedragsstoornissen, waaronder:

  • prikkelbare darmsyndroom (IBS)
  • hoofdpijn, migraine, spanning
  • zelfbeeld en assertiviteit
  • psychologisch burn-out
  • revalidatie en aanpassing (bijvoorbeeld na ongevallen, operaties)
  • aanpassing na levenscrises (bijvoorbeeld overlijden van een geliefde, terminale ziekte, verlies van baan, scheiding, enz.)
  • agressieproblemen
  • destructieve gedragspatronen en gewoonten
  • stressgerelateerde problemen
  • chronische pijn
  • interpersoonlijke problemen
  • persoonlijke groei.

  Als behandeling biedt SHIP® een focus op cognitieve, gedrags-, emotionele en lichamelijke ervaringen en is daarom een geïntegreerde en holistische benadering.

  Het kan worden gebruikt om alle leeftijdsgroepen te behandelen, en heeft verschillende categorieën die gespecialiseerd zijn in op de leeftijd afgestemde psychotherapie. Het is cultuurvrij en daarom geschikt voor gebruik in alle cultuurgroepen, met respect voor ieders eigen referentiekader.

  Wat zijn de praktische voordelen van SHIP® als psychotherapiemodel?

  Als we traumatische herinneringen uit het verleden niet hebben geïntegreerd, blijven ze buiten ons bewuste bewustzijn terwijl ze tegelijkertijd bepalen hoe we reageren op de wereld om ons heen in het heden. Dit resulteert in repetitief gedrag en keuzes die niet in overeenstemming zijn met ons welzijn en kan destructieve, pijnlijke patronen creëren in ons persoonlijke leven en onze relaties.

  Bij het vergemakkelijken van genezing op verschillende niveaus van het zelf – de geest, de emotie en het lichaam – biedt SHIP® een breed scala aan voordelen, waaronder:

  • Het is van toepassing op de behandeling van verschillende psychobiologische aandoeningen.
  • Het is een praktische vorm van psychotherapie die zich niet richt op pathologie maar op genezing en groei.
  • De structuur van SHIP® dient als maatstaf voor de voortgang.
  • Het zorgt voor individuele verschillen en tempo. Het is niet-oordelend en volgt het eigen ritme en tempo van de cliënt en respecteert de gevoelens van de cliënt doorlopend.
  • Het activeert een spontaan genezingsproces bij elk individu en biedt niet alleen tijdelijke oplossingen in de vorm van kortstondige coping-technieken en dissociatie.
  • Het richt zich op psychologische integratie en het vrij zijn van pijnlijke en kwetsende ervaringen.
  • Het helpt om het verleden te helen dat iemands leven heeft besmet en gedicteerd. Het helpt een cliënt om geen slachtoffer en slaaf te zijn van zijn of haar omstandigheden en geeft hem of haar controle over zijn of haar leven.
  • Het geeft veel positieve energie van binnen vrij – het ontsluit wijsheid en de cliënt ervaart vrijheid die hem of haar in staat zal stellen het zelf en anderen te accepteren.
  • Het verbetert de zelfvalidatie en de emoties van de cliënt zijn minder fluctuerend.
  • Chronische levenscrises verdwijnen en creativiteit in persoonlijke levens en carrières wordt ontsloten.
  • Het helpt de cliënt om zich meer op zijn gemak te voelen bij zelfbevestiging in de mate dat hij zich niet langer bedreigd voelt door andere mensen.
  • De cliënt wordt spontaner en het constante gevoel dat iets in hen hen steeds weer tegenhoudt, verdwijnt.
  • SHIP® helpt bij het opzetten van innerlijke flow en geïntegreerd zelf. Het verborgen losgekoppelde, spontane zelf wordt benaderd, identiteit gegeven en gevalideerd.
  • Het leven krijgt een nieuwe definitie, het gevoel het leven te verliezen verdwijnt en de plaats en bijdrage van de cliënt in het leven gaat open.
  • SHIP® is flexibel en aanpasbaar, het kan bijvoorbeeld zelfs worden gebruikt bij mensen met gehoor- en gehoorproblemen.
  • SHIP® helpt bij het opzetten van innerlijke flow en een geïntegreerd zelf – het verborgen losgekoppelde spontane zelf wordt benaderd.

  [Ontleend aan de website van The SHIP® Foundation: https://www.ship.org.za

  Is SHIP® veilig?

  Het screenen en beoordelen van cliënten is een belangrijke factor om te beslissen of SHIP® een geschikte en veilige therapieoptie is. Er zijn enkele mensen voor wie het niet wordt geadviseerd, bijvoorbeeld mensen met:

  • Organische geestelijke gezondheidsproblemen
  • Gebrek aan motivatie en focus op behandeling
  • Geen langdurige psychotherapie nodig
  • Chronisch middelenmisbruik.

  Hoe effectief is SHIP®?

  In de afgelopen decennia zijn wetenschappers en artsen serieus begonnen de mogelijkheid te onderzoeken dat pratende therapieën misschien niet de enige – of zelfs de meest effectieve – manier zijn om verder te gaan met traumatische ervaringen uit ons verleden.

  Therapieën waarbij het lichaam wordt gebruikt om emotioneel trauma opnieuw te bezoeken en los te laten – inclusief SHIP® – hebben goed gedocumenteerd succes gehad (vaak gebruikt in combinatie met traditionele psychotherapie).

  De SHIP®-methode is buitengewoon effectief gebleken in het integreren van diep trauma en het creëren van duurzame transformatie in een aantal omgevingen.

  Het is aangetoond dat het zeer effectief is bij de behandeling depressie en spanning stoornissen, een laag zelfbeeld en destructieve gedragspatronen.

  Als psychobiologische benadering (waarbij zowel emotionele als fysieke onevenwichtigheden worden aangepakt), is het ook nuttig gebleken bij het verlichten van fysieke symptomen zoals migraine, chronische rugpijn, maagzweren en astma.

  Als relatief nieuwe benadering is er onderzoek naar de effectiviteit van SHIP® aan de gang en omvat een breed scala aan contexten, waaronder sportpsychologie, het leger en jongeren met SEBD’s in het onderwijssysteem.

  THE SHIP® FOUNDATION werd opgericht als een opleidingsschool voor klinische, counseling- en onderwijspsychologen, geregistreerd bij de Health Professions Council of South Africa (HPCSA) in september 2001. De HPCSA heeft THE SHIP® FOUNDATION in 2002 geaccrediteerd met de CPD-status.

  Als u meer wilt weten over de SHIP®-aanpak, ten behoeve van u of een geliefde, neem dan contact op Neem contact op voor verdere ondersteuning en begeleiding.

  Suite Patio - White River Manor

  White River Manor, the ultimate recovery destination

  If our Wellness Program sounds exactly what your body and mind need to shake off burnout and get back to your old self, don’t hesitate to get in touch with us.

  We’re here and ready to help you restore your energy, purpose, and motivation, fully prepared to return to your old life, and equipped with all the tools you need to stay on the right track for the long term.