White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Angststoornis: wat is het, symptomen en behandeling

  Angst is een emotie die wordt gekenmerkt door gevoelens van spanning en bezorgde gedachten. Ook krijgen tijdens angst te maken met lichamelijke gewaarwordingen, zoals een kloppend hart. Het is een natuurlijke reactie van ons lichaam op stress, ook wel bekend als de vecht-vlucht-reactie. Deze reactie is ontworpen om ons te beschermen tegen gevaar, waardoor we sneller kunnen reageren in noodsituaties. Voor sommigen kan deze reactie versterkt en constant zijn. In dat geval kan de begeleiding van een professional uitkomst bieden.

  Wat is een angststoornis?

  Veel mensen ervaren wel eens angst, bijvoorbeeld wanneer we aan een nieuwe baan beginnen, verhuizen of een belangrijke presentatie geven. Het is bij dit soort gebeurtenissen volkomen normaal om angstig te zijn. Soms kan het zelfs onze prestatieniveaus verhogen.

  Onze lichamen zijn helaas niet in staat om onderscheid te maken tussen reëel of ingebeeld gebaar. Denken de hersenen gevaar te hebben gevoeld, dan zullen ze automatisch alarmen in het lichaam laten afgaan, waardoor we ons angstig gaan voelen. Blijft dit gevoel aanhouden dan kan het ons dagelijks functioneren verstoren. In dat geval kunnen de mentale, fysieke en emotionele symptomen zo interns zijn dat ze werk-, gezins- en sociale problemen veroorzaken.

  Angst is het belangrijkste symptoom voor verschillende aandoeningen, waaronder:

  • Angststoornis;
  • Fobieën;
  • Posttraumatische stressstoornis (PTSD);
  • Sociale angststoornis;
  • Obsessieve compulsieve stoornis (OCS).

  Soorten angststoornissen

  Angst is een normale reactie op stress. Gaan deze gevoelens gepaard met overmatige onrust waardoor het ons dagelijks leven verstoord, dan is er sprake van een angststoornis. Hierin zijn diverse soorten te onderscheiden.

  Specifieke fobieën

  Wanneer iemand een extreme angst heeft of een angst die wordt veroorzaakt door een bepaald object, plaats, situatie, activiteit of dier, dan is er sprake van een fobie. Hoewel we weten dat deze angst misschien buitensporig en irrationeel is, kunnen we deze niet beheersen. Veelvoorkomende fobieën zijn:

  • dieren, zoals spinnen, slangen of knaagdieren;
  • natuurlijke omgevingen, als hoogtes, water of ziektekiemen;
  • situationeel, waaronder de tandarts, vliegen of roltrappen;
  • lichaam, zoals bloed, misselijkheid of injecties;
  • seksueel, zoals seksuele handelingen, angst voor naaktheid of faalangst.

  Paniekstoornis

  Bij een paniekstoornis krijgt iemand regelmatig paniekaanvallen, zonder duidelijke oorzaak of trigger. Ze treden plotseling op en zijn intens en beangstigend. Doordat men zich zorgen maakt over een nieuwe paniekaanval, kan er een vicieuze cirkel optreden. Dissociëren tijdens een paniekaanval is zeer gebruikelijk. Tijdens een aanval komen meerdere van deze symptomen in combinatie voor:

  • pijn op de borst;
  • gevoel hebben dood te gaan;
  • zweten, hete of koude opvliegers;
  • droge mond;
  • gevoel van verstikking;
  • buikpijn of misselijkheid;
  • duizeligheid;
  • gevoelloosheid of tintelend gevoel.

  Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)

  Bij deze langdurige aandoening ervaart men aanhoudende en buitensporige zorgen, veroorzaakt door een breed scala aan diverse activiteiten en gebeurtenissen in ons dagelijks leven. Zodra een angstige gedachte is verdwenen, ontstaat er een nieuwe over een andere kwestie. Er is geen controle over deze gedachten en ze hebben een negatief effect op het dagelijks leven en interfereren met werk, relaties en andere dagelijkse functies. Het komt vaak voor dat iemand naast GAS kampt met andere aandoeningen, waaronder angststoornissen en depressies.

  Sociale angststoornis

  Dit is wanneer we intense gevoelens ervaren bij sociale situaties of openbare presentaties. Er zijn zorgen over of we in sociale interacties in verlegenheid worden gebracht, afgewezen, vernederd of belachelijk worden gemaakt. Er wordt daarom ook getracht om situaties als het ontmoeten van nieuwe mensen, spreken in het openbaar of het bijwonen van feesten te vermijden.

  Posttraumatische stressstoornis (PTSD)

  Wanneer iemand getuige is van een traumatische gebeurtenis, zoals een auto ongeluk, natuurramp of gewelddadige aanval, dan kan er PTSD worden vastgesteld. De symptomen kunnen maanden en soms zelfs jaren na de gebeurtenis aanhouden en omvatten flashbacks of nachtmerries waarin de angst en gevoelens opnieuw worden beleefd. Symptomen van PTSD kunnen worden onderscheiden in vier categorieën:

  • opdringerige gedachten;
  • vermijden van herinneringen;
  • negatieve gedachten en gevoelens;
  • opwinding en reactieve symptomen.

  Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)

  OCS wordt veroorzaakt door terugkerende gedachten, ideeën of gewaarwordingen die ons ertoe aanzetten iets herhaaldelijk te doen. Voorbeelden hiervan zijn handen wassen, schoonmaken en het blijven controleren van bepaalde dingen. Het kan ons dagelijkse en sociale interacties aanzienlijk verstoren. Bovendien veroorzaakt het niet voltooien van dwangmatige routines of gedrag veel leed. Gerelateerde aandoeningen zijn onder meer:

  • stoornis van het lichaam;
  • hamsterende aandoening;
  • haren trekken;
  • huidplukken.

  Voor veel mensen met een angststoornis is het gebruikelijk om nog last te hebben van andere psychische problemen, zoals depressie en stoornissen in het gebruik van middelen. De meest effectieve behandeling voor mensen met dit soort gelijktijdige aandoeningen, is een dubbele diagnose behandelingsprogramma.

  Angststoornis symptomen

  Iedereen ervaart wel eens enkele symptomen van angst, maar deze zijn meestal beperkt. Voor mensen met een angststoornis zijn deze symptomen echter frequenter. Dit kan veel leed veroorzaken, tot het punt dat het een negatieve invloed heeft op hun kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren.

  De symptomen zullen variëren afhankelijk van het specifieke type angststoornis en de ernst ervan, maar er zijn enkele veelvoorkomende symptomen bij alle typen.

  Fysieke symptomen

  • snelle of onregelmatige hartslag;
  • buikpijn;
  • zweten;
  • paniekaanvallen;
  • kortademigheid;
  • spierspanning;
  • extreme vermoeidheid;
  • paniekaanvallen.

  Psychologische symptomen

  • concentratieproblemen;
  • snel dingen vergeten;
  • oncontroleerbaar overdenken;
  • catastroferen;
  • verlies van vertrouwen;
  • depressieve gedachten;
  • angst om beoordeeld te worden;
  • veerkracht onderschatten.

  Emotionele symptomen

  • angst of bezorgdheid;
  • nood;
  • prikkelbaarheid;
  • nervositeit;
  • overmatig piekeren;
  • overweldigd voelen;
  • hopeloosheid;
  • zenuwachtig voelen.

  Gedragsmatige symptomen

  • vermijdingsgedrag;
  • veiligheidsgedrag;
  • geen verantwoording kunnen dragen;
  • beperken van dagelijkse activiteiten;
  • teveel of te weinig controleren;
  • geruststellend gedrag;
  • ongezond, risicovol of zelfdestructief gedrag.

  Behandeling angststoornis

  De behandeling van een angststoornis bestaat meestal uit een combinatie van verschillende soorten therapie, medicatie en aanpassingen in de levensstijl. Uiteindelijk zal de behandeling voor elke persoon anders zijn. Therapieën kunnen nuttig zijn, omdat ze ons kunnen leren anders te reageren op stressvolle levensgebeurtenissen. Ook kunnen ze helpen om vervormd denken te beperken, negatieve gedachten te vervangen en ons gezonde copingvaardigheden aan te leren. Medicijnen kunnen worden gebruikt om de behandeling te ondersteunen, waaronder antidepressiva, bètablokkers en benzodiazepines.

  Angststoornis behandeling bij White River Manor

  Onze adembenemende omgeving is de ideale plek voor uw hersteltraject. U krijgt waardevolle hulpmiddelen om u te helpen omgaan met de uitdagingen van het leven nar de behandeling om zo langdurig herstel te ondersteunen. Als u, of iemand die u kent, aan een angststoornis lijdt, neem alstublieft contact op en neem de eerste stap om uw mentale welzijn en kwaliteit van leven te verbeteren.